Spotkanie analityczne dotyczące delegowania pracowników z państw trzecich

W dniu 10 października 2019 r. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wzięła udział w spotkaniu w ramach projektu Con3Post poświęconemu delegowaniu obywateli państw trzecich, zwłaszcza w sektorze budowlanym i opieki społecznej. Drugim filarem merytorycznym spotkania była perspektywa Ukrainy jako kraju pochodzenia delegowanych pracowników cudzoziemskich. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Badań nad Migracjami UW przy współpracy z PUIG, European Centre for Social Welfare Policy and Research, Università Ca’ Foscari Venezia i innych ośrodków badawczych. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Prawnych oraz fundacji „Nasz wybór”.

Coraz więcej migrantów zarobkowych z państw trzecich korzysta ze ścieżki delegowania przez firmy rekrutujące do wielu krajów Unii Europejskiej, m.in. Polski, Niemiec, Francji i in. Z uwagi na fakt, iż jest to zjawisko stosunkowo nowe i tylko częściowo osadzone w realiach prawno-cywilnych analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju delegowania pracowników staje się priorytetem dla środowiska naukowego, zajmującego tą ważną problematyką. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania badań Pana Kamila Matuszczyka z Ośrodka Badań nad Migracjami UW, dotyczącego pracowników z Ukrainy i Polski w sektorze opieki domowej.

Należy podkreślić, iż PUIG w ramach kampanii „Partnerstwo i Zatrudnienie” rozwija stałą współpracę z Uniwersytetem Warszawskim i z inicjatywy obu stron będzie ona kontynuowana w procesie analitycznym i badawczym w przyszłości.