Oszustwa w zatrudnianiu Ukraińców

Jak podaje ukraińska gazeta internetowa Ekonomiczna Prawda, powołując się na Agencję Zatrudnienia Gremi Personal, coraz częstsze są próby oszustw przy zatrudnianiu obywateli Ukrainy przez niektóre agencje pośrednictwa pracy lub ze strony oszustów podających się za przedstawicieli polskich firm.

 

Przedstawiają oni nieprawdziwe informacje, zbierają pieniądze za fikcyjne usługi i znikają. Niektóre z funkcjonujących agencji w warunkach rosnącej konkurencji oraz zmniejszenia się liczby ukraińskich pracowników sięgają po nieuczciwe praktyki czy wręcz oszustwa. To samo dotyczy osób działających na własną rękę i podających się za reprezentantów firm i pracodawców. Bez żadnych umów domawiają się z chętnymi do pracy, pobierając przy tym opłaty, a potem nie spełniają swych obietnic.

 

Oprócz tego, funkcjonują następujące sposoby matactw wobec ukraińskich pracowników:

 

 1. Nieuczciwe struktury rekrutujące chętnych na terytorium Ukrainy – obiecują pracę, zawożą do Polski i tam pozostawiają bez zatrudnienia oraz warunków do odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. Wówczas pojawiają się inni pośrednicy, obiecując zatrudnienie na zupełnie innych niż obiecane warunkach – za niską opłatą lub w ciężkich warunkach.
 2. Niektórzy kierowcy środków transportu (miniautobusów) – za opłatę w wysokości kilkuset złotych obiecują przewieźć pracowników przez granicę, gdzie według ich zapewnień, ma na nich czekać przedstawiciel firmy rekrutacyjnej, który zajmie się wszelkimi formalnościami. Najczęściej są oni pozostawieni bez pomocy na granicy, gdzie, z braku wymaganych dokumentów, otrzymują zakaz wjazdu do Polski.
 3. Fikcyjne firmy rekrutacyjne w Polsce – oferują płatne usługi w Internecie dot. pomocy w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń będących podstawą podjęcia pracy w Polsce. Przedstawiciele albo znikają, albo zezwolenia te są traktowane zgodnie ze stanem prawnym przez służbę graniczną za nierzeczywiste, a ich właściciele cofani z granicy.
 4. Firma rekrutacyjna ogłasza, że organizuje dla obywateli Ukrainy obowiązkową kwarantannę. Faktycznie ludzie rozmieszczani są w niesanitarnych warunkach, często bez zabezpieczenia w jedzenie i środki higieny. W rezultacie ludzie stawiani są przez wyborem albo naruszyć obowiązujące przepisy i w rezultacie być deportowanymi, albo przebywać w naruszających wszelkie standardy warunkach.
 5. Częstą praktyką jest również potrącanie środków z wynagrodzenia pracownika za mieszkanie lub zatrudnianie.

 

W związku z wyżej opisanymi nieuczciwymi praktykami zaleca się sprawdzenie w szczególności przed rozpoczęciem jakiejkolwiek współpracy:

 

 • jak długo agencja zatrudniania działa na rynku pracy, przy czym zaleca się co najmniej 5 lat funkcjonowania;
 • jaką siecią biur i przedstawicielstw dysponuje;
 • na ile dana agencja jest obecna w polskich i ukraińskich mediach;
 • jak łatwo jest otrzymać rzetelną informacje I właścicielach i strukturze;
 • posiada agencja wymaganą licencję na terytorium Polski;
 • w jaki sposób firma przedstawiona jest w socjalnych sieciach i Internecie, a także jakie uzyskuje tam komentarze.

 

Źródło: www.epravda.com.ua

Nowe rozwiązania w Ukrainie na rzecz ochrony migrantów zarobkowych

W dniu 23 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Zespółu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP, której członkiem jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

 

Podczas spotkania został omówiony szereg ważnych kwestii, w tym:

1. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy w kontekście pracy cudzoziemców;

2. Ograniczenia w przekraczaniu przez cudzoziemców zewnętrznych granic UE;

3. Praca i pobyt w Polsce cudzoziemców a tarcze antykryzysowe;

4. Działalność powiatowych urzędów pracy i urzędów wojewódzkich w sprawach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w związku z ograniczeniami w obsłudze interesantów;

5. Potrzeba rozwoju systemów teleinformatycznych pozwalających na obsługę pracodawców i cudzoziemców on-line;

6. Praktyki urzędów wojewódzkich w sprawach pobytowych cudzoziemców.

Co nowego w CWW w lipcu?

Lipiec w Warszawskim Centrum Wielokulturowym mija pod znakiem praw człowieka. Z tej okazji CWW organizuje spotkania, podczas których można dowiedzieć się i porozmawiać o tym, co może spotkać bezbronne ofiary łamania praw człowieka.

 

W ramach tego, 23 lipca o godzinie 18:00 w CWW odbędzie się pokaz filmu „Pokonani przez życie”. Jest to poruszająca i mocna historia o tym, co dzieje się z dziećmi dotkniętymi traumatycznymi przeżyciami, których prawo do dobrego życia łamane jest nawet po ucieczce z miejsca zagrożenia. okazowi bęzie towarzyszyło wprowadzenie w tematykę przez Natalię Gebert z inicjatywy Dom Otwarty. Po pokazie planowana jest także dyskusja o filmie i tematyce uchodźczej.

 

WYDARZENIE BEZPŁATNE!!!

Prośba tylko o zarejestrowanie się za pomocą formularza (ilość miejsc ograniczona z uwagi na wymogi sanitarne):

 

Formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFqvogBobKOWeOkd7kIiAHpqQlB3fijj8EnmRj65JxGfXRZA/viewform

 

Co nowego w CWW

Wszystkich zaskoczyła i dotknęła pandemia COVID-19, są jednak grupy dla których ta sytuacja jest szczególnie dotkliwa . Należą do nich dzieci a zwłaszcza dzieci migrantów/ek. To one, które właśnie rozpoczęły życie w nowym kraju z nowym językiem, kulturą i rówieśnikami, potrzebują naszej szczególnej pomocy.

 

Jeśli w Państwa otoczeniu, szkole, sąsiedztwie, świetlicy i innych miejscach są takie dzieci, proszę powiadomić ich rodziców, że w Centrum Wielokulturowym udzielamy pomocy w nauce języka polskiego i innych przedmiotach a do tego oferujemy trochę zabawy i drobny poczęstunek ( soki, woda, przegryzki ).  Zapisy na korepetycje przyjmujemy do końca wakacji. Każde dziecko pracować będzie  z jednym korepetytorem /ką , zagwarantowane są wszelkie warunki sanitarne obowiązujące w czasie pandemii.

 

Zgłoszenia przyjmujemy według załączonej ankiety: https://forms.gle/qVBYRizjMMvsnoTZ6 , drogą elektroniczną, telefonicznie 22 648 11 11 oraz e-mail; edukacja@cww.waw.pl

Zniesienia kwarantanny dla pasażerów samolotów z Ukrainy

Od 1 lipca br. weszły w życie nowe zmiany na granicy dot. obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Od tego momentu zostaje m.in. zniesiony obowiązek 14-dniowej kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, dla pasażerów statków powietrznych, wykonujących lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, UKRAINY i Republiki Korei.

 

Z kwarantanny są zwolnieni m.in. załogi statków powietrznych i morskich, kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym, uczniowie i studenci, a także członkowie misji dyplomatycznych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych. Pełną listę osób, które nie muszą odbywać kwarantanny po przekroczeniu granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, można znaleźć na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej.

 

Pozostałe osoby muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał (może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania) oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.

 

Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej