Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – okrągły stół z okazji Dnia Przedsiębiorczości

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jako partner wydarzenia zaprasza do udziału w spotkaniu „Szanse. Dostępność. Partnerstwo. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – okrągły stół z okazji Dnia Przedsiębiorczości”, które odbędzie się 21 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 – 12:30 w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie.

Nadrzędnym celem spotkania z okazji Dnia Przedsiębiorczości, w którym udział wezmą przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne oraz środowiska przedsiębiorców jest omówienie wyzwań oraz możliwości i perspektyw zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zarówno ruchową jak i intelektualną, w obecnych realiach gospodarczych i uwarunkowaniach prawno-społecznych.

Organizatorem wydarzenia jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
Partnerami wydarzenia są: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Warszawska Izba Gospodarcza, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy do udziału!