Kursy nauki języka polskiego dla cudzoziemców

Od 27 sierpnia br. rozpoczną się kursy nauki języka polskiego jako języka obcego dla dorosłych cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Lekcje prowadzone będą na terenie Warszawy 2 lub 3 razy w tygodniu.

 

  • Darmowe materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego dla wszystkich uczestników kursu.
  • Certyfikat ukończenia kursu lub uczestnictwa w kursie.
  • Profesjonalna opieka animatorów dziecięcych dla dzieci powyżej 3. roku życia w czasie prowadzonych zajęć dla rodziców.
  • Osoby o najwyższej frekwencji otrzymają dyplom oraz zwrot udokumentowanych kosztów zakupu biletów za przejazdy.

 

Z kursów mogą skorzystać dorośli cudzoziemcy, którzy ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz korzystają ze świadczeń pieniężnych na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski.

 

W celu zapisania się na kurs nauki języka polskiego lub uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem zajęć, firmą Global School pod numerem telefonu: 500 732 854 bądź na adresem e-mail: polski@globalschool.pl.

 

Link do testów kwalifikujących można znaleźć na stronie firmy Global School TUTAJ.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Zbiórka pieniędzy dla grupy Ukraińców

W niewielkiej wsi pod Częstochową przebywa kilkunastoosobowa grupa Ukraińców zakażonych koronawirusem. Osoby te przyjechali do pracy, a obecnie są bez środków do życia. Wielu z nich pozostawiło rodziny i dzieci na Ukrainie. Nie ma jasnej informacji, kiedy osoby te będą mogły wyjechać. Możliwe, że będzie to okres kilku tygodni lub miesięcy, wtedy gdy wszyscy uzyskają negatywne wyniki testu na koronawirusa. Sytuacja w jakiej się znaleźli jest źródłem ogromnego stresu dla nich, a także ich rodzin, które  na Ukrainie czekają na swoich bliskich. W niektórych sytuacjach byli to jedyni żywiciele rodziny.

Zespół Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej zwraca się z prośbą o udzielenie wsparcia i wszelkiej możliwej pomocy dla osób dotkniętych tą biedą. Mieszkańcy wsi, w której przebywają Ukraińcy, ruszyli obecnie ze zbiórką pieniędzy. Potrzeb jest dużo. Celem jest zebrać 20 tys. zł.  Za pieniądze ze zbiórki pokryte będą koszty jedzenia, leków, art. chemicznych, gazu,koszty połaczeń telefonicznych, itd. W sytuacji, gdy środków pozostanie  będą one przekazane rodzinom na Ukrainie.

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/s9wd9d

Osobą do kontaktu ze strony PUIG jest Sławomir Szymusiak, tel. 667353209, e-mail: slawomir.szymusiak@pol-ukr.com.

Serdecznie zachęcamy do udziału w inicjatywie!

Zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców w I poł. 2020 r.

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 450 tys. osób. W pierwszej połowie tego roku grupa ta wzrosła o prawie 27 tys. obcokrajowców. Zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy i osoby młode, poniżej 35. roku życia.

 

Z 450 tys. cudzoziemców posiadających obecnie ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy – 237 tys. osób, Białorusi – 28 tys., Niemiec – 20,9 tys., Rosji – 12,8 tys., Wietnamu – 11,5 tys., Indii – 10,2 tys., Włoch – 8,5 tys., Chin – 7,9 tys., Gruzji – 7,1 tys. oraz Wielkiej Brytanii – 6,3 tys.

 

W pierwszej połowie 2020 r. największy wzrost wśród obcokrajowców osiedlających się w Polsce dotyczył natomiast obywateli:

– Ukrainy – o 21,8 tys. osób;

– Białorusi – o 2,4 tys.;

– Gruzji – o 1,5 tys.;

– Mołdawii – o 0,7 tys.;

– Turcji – o 0,3 tys.

 

Zdecydowanie najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą być wydane na maksymalnie 3 lata. Tego typu dokumentami dysponuje obecnie prawie 267 tys. osób. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego i rezydenta długoterminowego wynosi natomiast 95,8 tys. osób. Zarejestrowany pobyt posiada także prawie 82 tys. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Około 58 proc. cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby poniżej 35. roku życia. Nieco ponad 38 proc. stanowią osoby w przedziale wiekowym 35 – 59 lat, a 4 proc. powyżej 60. roku życia.

 

Cudzoziemcy najchętniej osiedlają się w regionach z dużymi ośrodkami miejskimi, oferującymi możliwości pracy lub nauki. Najbardziej popularnymi są województwa: mazowieckie – 119,5 tys. osób, małopolskie – 51,5 tys., wielkopolskie – 38,5 tys., dolnośląskie – 36,4 tys. oraz łódzkie – 27,9 tys.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców