Nauka w Polsce

Nauka w Polsce

1. Collegium Civitas


Collegium Civitas to nowoczesna uczelnia o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym, od ponad 20 lat kształcąca specjalistów z zakresu nauk politycznych i społecznych, zarządzania, marketingu i bezpieczeństwa. Znajduje się w ścisłej czołówce najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce oraz w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni niepublicznych w kraju. Wysoką jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów potwierdzają pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Collegium Civitas oferuje studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe, prowadzone w języku polskim, angielskim oraz dwujęzyczne (polsko-angielskie) w 6 obszarach kształcenia:

  • Dziennikarstwo i nowe media,
  • Zarządzanie i marketing,
  • Bezpieczeństwo i analiza informacji,
  • Stosunki międzynarodowe i dyplomacja,
  • Psychologia i coaching,
  • Socjologia, kultura, sztuka.

Porozumienia z zagranicznymi uniwersytetami (możliwość otrzymania podwójnego dyplomu), współpraca z wieloma podmiotami z otoczenia biznesowego, administracji, mediów  czy organizacji pozarządowych otwierają przed absolwentami Collegium Civitas szerokie perspektywy zawodowe na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Uczelnia oferuje unikatowe specjalności two­rzone w ścisłej współpracy z pracodawcami, w tym studia dualne gwarantujące płatne staże w firmach partnerskich. Absolwenci Collegium Civitas doskonale radzą sobie na rynku pracy – absolwenci socjologii zarabiają najlepiej w Polsce, a kończący stosunki międzynarodowe znajdują się na 2. miejscu rankingu (badania MNiSW ELA 2019).

Collegium Civitas wyróżnia wyjątkowa atmosfera studiowania oraz nowoczesne, praktyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb programy kształcenia, które powstają we współpracy z wybitnymi badaczami, pracodawcami i praktykami.

Zajęcia odbywają się na kilku piętrach PKiN, a lektoraty prowadzone są w Szkole Językowej EMPIK.

Z pełną ofertą edukacyjną Collegium Civitas można zapoznać się na stronie www.civitas.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

2. Uczelnie Vistula

 

Uczelnie Vistula to 28 lat doświadczenia, prestiż, innowacyjny model kształcenia, wysoki poziom i orientacja na praktykę.

 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest otwartą na świat szkołą wyższą o wielokulturowym i innowacyjnym podejściu do współczesnych i przyszłych wyzwań. Jest w czołówce najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce z kadrą, którą tworzą wybitni eksperci i praktycy. Od lat jest liderem w umiędzynarodowieniu. Wdraża innowacje, rozwija e-learning, śledzi to, co ważne – politykę Chin, Przemysł 4.0, rozwój sztucznej inteligencji i robotyki.  Oferuje ponad 40 programów – studia I i II stopnia, po polsku i angielsku, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w tym także online.

AFiB Vistula to uczelnia, w której to ty jesteś najważniejszy. W atmosferze otwartości, zaufania i partnerstwa odkryjesz swoje zdolności i sprecyzujesz plany zawodowe. Zdobędziesz taką wiedzę, jaka naprawdę będzie ci potrzebna i kwalifikacje, jakich jutro będą szukać pracodawcy. Niezbędne doświadczenie zyskasz podczas płatnych i bezpłatnych praktyk oraz staży w firmach z różnych branż.

Vistula współpracuje z ponad 40-toma zagranicznymi uczelniami. Studenci studiów I stopnia na kierunku Informatyka mogą studiować przez dwa semestry w Centria University w Finlandii i w efekcie uzyskać dyplom licencjacki obu instytucji.

 

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – filia

Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie to rozpoznawalna marka, dorobek i prestiż. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia magisterskie i podyplomowe. Kształci na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Finanse i Rachunkowość (nowość!), Historia, Politologia, Pedagogika oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Do tej pory mury uczelni opuściło 48 tys. absolwentów, którzy zdobyli wiedzę pod kierunkiem wybitnych postaci świata nauki. Naukowcy z Instytutu Antropologii i Archeologii AH wsławili się odkryciem grobu Mikołaja Kopernika we Fromborku. Studia nad szczątkami wielkiego astronoma przyciągnęły uwagę środowisk naukowych w kraju i za granicą i spotkały się z szerokim zainteresowaniem globalnych mediów.

AH, jako jedyna uczelnia niepaństwowa w Polsce jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Santiago de Compostela. Współpracuje z Państwowym Rosyjskim Uniwersytetem im. Immanuela Kanta, Moskiewską Akademią Ekonomiki i Prawa a także z uniwersytetami na Białorusi i Ukrainie.

 

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula jest renomowaną uczelnią prostudencką z międzynarodową atmosferą i silnymi związkami z biznesem. Kształci dla rynku pracy sektora czasu wolnego i hotelarstwa. Posiada prestiżową akredytację THE-ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education) – to znak najwyższej jakości nauczania.

SGTiH Vistula oferuje unikatowe programy studiów licencjackich i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz w trybie online. Kształci na kierunkach Turystyka i Rekreacja, Dietetyka oraz Coaching Stylu Życia.

Uczelnia jest szkołą globalnych możliwości, która przygotuje cię do międzynarodowej kariery. Zyskasz dyplom uznanej na rynku instytucji. Dzięki umowie zawartej z B.H.M.S. Business & Hotel Management School w Lucernie możesz przez rok studiować w Szwajcarii i zdobyć podwójny a nawet potrójny dyplom licencjacki lub magisterski (Vistula, BHMS i Robert Gordon University).

W Vistuli zdobędziesz cenne doświadczenie podczas krajowych i zagranicznych praktyk. Możesz też uzyskać uznawane na całym świecie certyfikaty zawodowe.

 

Pełną ofertę edukacyjną oraz wszelkie szczegóły znajdziesz tutaj: www.vistula.edu.pl oraz www.vistulahospitality.edu.pl

 

Kampania społeczna Partnerstwo i Zatrudnienie

Organizowana przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, skierowana przede wszystkim do pracowników z Ukrainy, pracodawców oraz agencji pośrednictwa pracy w Polsce i w Ukrainie.