INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapraszamy do lektury Informatora dla przedsiębiorców. Ekosystem wspierający przedsiębiorczość i start-upy w Polsce: zbiór możliwości autorstwa Liudmyly Huliaievej i Wojciecha Duranowskiego.

Informator zawiera usystematyzowane informacje o ekosystemie wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Zawiera on opis i linki do stron internetowych instytucji tworzących taki ekosystem w polskiej gospodarce: wyspecjalizowane urzędy i organizacje, projekty, programy grantowe, możliwości edukacyjne, inkubatory i akceleratory startupów, platformy crowdfundingowe, ulgi podatkowe, inicjatywy wspierające eksport i inne. Publikacja zawiera również informacje o różnych portalach analityczno-informacyjnych, na których przedsiębiorcy mogą znaleźć przydatne informacje dotyczące rozwoju polskiej gospodarki, porady dotyczące zakładania działalności gospodarczej w Polsce, cech systemu podatkowego itp. przydatne w rozwoju własnego biznesu.

Informator przyda się zarówno początkującym przedsiębiorcom lub tym, którzy dopiero planują postawić pierwsze kroki w biznesie, ale także doświadczonym biznesmenom, którzy szukają rekomendacji, gdzie mogą znaleźć wsparcie, aby wesprzeć i rozwinąć swój biznes. Publikacja skierowana jest również do naukowców badających ekosystem przedsiębiorczości i startupów w Polsce.

Publikacja powstała w ramach indywidualnego projektu grantowego Liudmyly Huliaievej nr 2022/07/11 przy wsparciu Fundacji Kościuszkowska Polska, Program dla Ukraińskich Naukowców „Freedom starts with your mind”.

Informator jest dostępny w języku polskim i ukraińskim

Finansowanie nostryfikacji dyplomu z Funduszu Pracy

Informujemy, iż również dla cudzoziemców istnieje możliwość sfinansowania kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Starosta, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować z Funduszu Pracy opłatę pobieraną za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Ze wsparcia może skorzystać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o sfinansowanie opłaty we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Wniosek można złożyć w wersji  elektronicznej używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP albo w wersji papierowej. We wniosku należy zawrzeć:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby;
 • nazwę i adres uczelni prowadzącej postępowanie;
 • wysokość opłaty;
 • państwo wydania dyplomu objętego postępowaniem;
 • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu starosta zawiera z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy, umowę o sfinansowanie opłaty.

Szczegółowe informacje: https://psz.praca.gov.pl/…/podnoszenie…/nostryfikacja

„Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce”. Edycja Legnicka.

W imieniu organizatorów – Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – serdecznie zapraszamy do udziału w Legnickiej Edycji konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce”, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. w godz. 9:00-14:30 w Legnicy w Centrum Konferencyjnym LSSE pod adresem: Rycerska 24.

Po wybuchy pełnoskalowej wojny w Ukrainie Polska otworzyła szeroko drzwi dla osób szukających schronienia przed rosyjskimi rakietami i inwazją. Część z nich powróciła do kraju, część wyjechała dalej, a cześć planuje pozostanie w Polsce na dłużej, traktując nasz kraj jako miejsce swoich życiowych interesów. Szacuje się, że na Dolnym Śląsku mieszka ok. 300 tys. Ukraińców.

Jeszcze przed wojną zauważyliśmy tendencję wzrostową przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce. Świadczy o tym m.in zwiększenie się aktywności migrantów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: stanem na wrzesień 2022 r. w Polsce działało ponad 24 tys. firm z ukraińskim kapitałem, z czego każda dziesiąta jest zarejestrowana na Dolnym Śląsku. Ponadto specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy otworzyła możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, z której skorzystało już ponad 10 tys. osób. Dla miast i całokształtu gospodarki jest to zarówno wyzwanie, jak i impuls do działań zachęcających do zakotwiczenia w Polsce.

Wydarzenie stanowi kontynuacje cyklu konferencji pod wspólną nazwą „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce”, który został zainaugurowany w 2022 roku w Warszawie. Podczas dyskusji z udziałem przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, a także środowiska biznesowego z Polski i Ukrainy pragniemy zbadać stan obecny i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości wśród przebywających na Dolnym Śląsku – czasowo lub długoterminowo – obywateli Ukrainy, zdefiniować ich potrzeby, a także przeanalizować atrakcyjność gospodarczą regionu.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal UKRAYINA.PL

Udział w konferencji jest bezpłatny. REJESTRACJA

PROGRAM WYDARZENIA

Zapraszamy do udziału!

PUIG partnerem cyklu „Matki Ukrainy”

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest partnerem projektu „Matki Ukrainy”. Jest to cykl wywiadów Fundacji Kosmos dla Dziewczynek z kobietami, które uciekły przed wojną do Polski.

To próba oddania głosu tym, o których sporo mówimy w trzeciej osobie, ale których nie słyszy się w polskich mediach tradycyjnych czy społecznościowych. A tymczasem one są tu z nami. Nasze rozmówczynie opowiadają o tym, jak układają życie swoje i swoich dzieci w Polsce, jak mierzą się z tym, co zostawiły za sobą, jak ich dzieci adaptują się w zupełnie nowych okolicznościach. Ich macierzyński punkt widzenia jest dla nas szczególnie ważny. Wymyka się eksperckim narracjom i dotyka tego, co w życiu najważniejsze.

Razem możemy dotrzeć z głosem ukraińskich matek do czytelniczek i czytelników, dla których nieobojętny jest los Ukrainek i ich dzieci w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z tekstami z cyklu Matki Ukrainy – Fundacja Kosmos Dla Dziewczynek.

 

 

Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine”

Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma Intel – w ramach wieloletniej współpracy na rzecz zwiększenia udziału kobiet w branży nowych technologii – ruszają z nowym programem stypendialnym dla dziewczyn w STEM (science, technology, engineering, mathematics).

Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine” skierowany jest do kształcących się na terenie Polski ukraińskich studentek, doktorantek i absolwentek szkół średnich (rozpoczynających jesienią 2022 studia techniczne), które z powodu trwającej na Ukrainie wojny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

Na program składają się:

 • 10-miesięczne stypendium finansowe w wysokości 20 000 zł brutto (wypłacane jednorazowo do 31.11.2022 r.),
 • warsztaty z umiejętności technicznych i miękkich z ekspertami Intel Technology Poland,
 • sesje doradztwa zawodowego oraz udział w mentoringowym Programie Buddies,
 • bezpłatny udział w Perspektywy Women in Tech 2023 – największym w Europie i Azji wydarzeniu dla kobiet w STEM, Tech & IT.

Do programu  “New Technologies for Women – Ukraine” mogą aplikować:

pochodzące z Ukrainy studentki oraz doktorantki kształcące się na polskich uczelniach technicznych i uniwersyteckich na kierunkach STEM (lista uczelni i kierunków [3]),

 • pochodzące z Ukrainy absolwentki liceum, rozpoczynające studia w obszarze STEM w roku akademickim 2022/2023,
 • kandydatki powinny znać język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • posiadać status studentki/doktorantki przez cały następny rok akademicki,
 • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studentki/doktorantki.

Rekrutacja do programu “New Technologies for Women – Ukraine” jest dwuetapowa i składa się z następujących części:

ETAP I (od 16 sierpnia do 10 września 2022) – przyjmowanie wniosków on-line poprzez formularz elektroniczny na stronie Projektu: www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/ oraz weryfikacja formalna wniosków.

ETAP II (do 20 października 2022) – wyłonienie 50 laureatek w drodze konkursu zgłoszeń.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 10 września 2022 r.

Więcej o programie:  www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/

Zapraszamy do udziału!

IOM oferuje pracę

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji IOM Poland (Agenda ONZ) pilnie poszukuje osób na poniższe stanowiska.

W ramach Programu Migracji Pracowniczych i Społecznej Integracji IOM tworzy zespoły, które będą wspierać integrację na rynku pracy osób, które uciekły przed wojną z Ukrainy do Polski.

Miejsce wykonywania pracy do wyboru – Warszawa i okolice, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Wałbrzych.

IOM, utworzony w 1951 roku, jest wiodącą międzyrządową organizacją działającą w obszarze migracji, blisko współpracującą z rządami oraz partnerami pozarządowymi i międzyrządowymi. W skład IOM wchodzą 174 państwa członkowskie, zaś 8 ma status państw obserwujących. Biura Organizacji działają obecnie w ponad 100 krajach. Misją IOM jest wspieranie uporządkowanych migracji, odbywających się z poszanowaniem praw człowieka i przynoszących korzyści wszystkim stronom. Wypełniamy tę misję za pomocą usług i doradztwa świadczonych zarówno migrantom jak i rządom.

Działania IOM skupiają się na pomocy w zapewnieniu zarządzania migracjami w sposób uporządkowany i humanitarny, promowaniu międzynarodowej współpracy w zakresie migracji, wsparcia w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań problemów migrantów, a także pomocy humanitarnej udzielanej migrantom w potrzebie, w tym uchodźcom oraz osobom wewnętrznie przesiedlonym.

Zapraszamy do aplikowania!

Współpraca między organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami we wsparciu uchodźców z UkrainyWspółpraca między organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami we wsparciu uchodźców z Ukrainy

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza na konferencję „Współpraca między organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami we wsparciu uchodźców z Ukrainy”, która odbędzie się 14 czerwca, w godzinach od 14.00 do 20.00 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Konferencja organizowana jest przez Fundację Pełnia Wyrazu pod patronatem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. 

Stoimy w obliczu największego kryzysu humanitarnego od zakończenia II Wojny Światowej. Po ataku Rosji na Ukrainę do Polski przybyło około trzech milionów uchodźców. Organizacje pozarządowe od kilku miesięcy wspierają potrzebujących, próbując zabezpieczyć ich podstawowe potrzeby.

Fundacja Pełnia Wyrazu inicjuje programy, umożliwiające dostosowanie społeczności ukraińskiej do funkcjonowania w naszym środowisku, zapewniając im wsparcie w procesie nauczania języka polskiego i aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

Wychodząc naprzeciw pracodawcom, w Fundacji powstało stanowisko doradcy zawodowego i eksperta od spraw budowania zespołu oraz wspierania pracowników w procesie włączania się w rynek pracy. Specjalista ma wieloletnie doświadczenie nabyte w Ukrainie. Porozumiewa się w języku ukraińskim i rosyjskim, może pracować zarówno indywidualnie, jak i tworzyć programy motywacyjne dla zespołów migrantów pracujących w danej firmie.

Fundacja Pełnia Wyrazu od 24 lutego pomaga osobom przybyłym z Ukrainy, szukając mieszkań, organizując transport i zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy. Po tygodniu też, wspólnie z Biblioteką Miejską w Szczecinie (Filia ProMedia), stworzyliśmy ofertę Klubików Wielokulturowych dla ukraińskich dzieci, wsparcie formalne i psychologiczne dla dorosłych oraz pięć grup nauczania języka polskiego. Zorganizowaliśmy też kilka wydarzeń integracyjnych, kolejne (także w Niemczech) odbędą się w czerwcu. Wszystko to możliwe jest dzięki naszemu wolontariackiemu zaangażowaniu i prywatnym, osobistym środkom, jakie na te cele przeznaczamy.

Oczywistym jest, że działanie w takim zakresie w najbliższych miesiącach będzie niezwykle trudne ze względu na brak środków na finansowanie. Dlatego proponuję, aby rezultatem konferencji była wspólna, czytelna, estetyczna i praktyczna strona internetowa, której podstawę stanowić będzie interaktywna część zawierająca się w formule B2B. Pozwoli to w sposób transparenty i szybki wychodzić naprzeciw publikowanym na forum potrzebom.

Partnerem kluczowym wydarzenia jest firma CFexpert.

Wspierają nas: Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie (Patronat Honorowy), Prezydent Miasta Szczecin (Patronat), Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (Patronat), Północna Izba Gospodarcza, Legal HR.

Rama wydarzenia:

Termin: 14 czerwca 2022, 14.00 – 20.00

Miejsce: siedziba Północnej Izby Gospodarczej, al. Wojska Polskiego 86, Szczecin

Program:

14.00 – 14.15 – otwarcie konferencji, powitanie przez Konsula Honorowego Ukrainy, Henryka Kołodzieja;

14.15 – 14.45 – dr Anna Linka: „Wpływ procesu integracji migrantów na gospodarkę i rynek pracy”, prelekcja;

14.45. – 15.30 – prezentacje dotychczasowych działań organizacji pozarządowych na rzecz uchodźców;

15.30 – 15.45 – przerwa kawowa;

15.45 – 17.00 – dyskusja: obszary działań organizacji;

17.00 – 18.00 – obszary współpracy przedsiębiorców z organizacjami pozarządowymi;

18.00 – 18.15 – przerwa kawowa;

18.15 – 19.45 – praca w grupach roboczych – przedsiębiorcy – organizacje;

19.45 – 20.00 – podsumowanie konferencji.

Zachęcamy do przygotowania listy potrzeb, które wynikają z nowej sytuacji społeczno – politycznej i zmian zachodzących na rynku pracy.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w konferencji pod nr. tel: 661255666, Zapraszamy do udziału!

 

Ukraińcy w Polsce – czy mamy politykę migracyjną?

Już od 2015 roku z państwa emigranckiego Polska zmienia się w państwo emigrancko-imigranckie, a mimo tego w naszym kraju dalej nie funkcjonuje żadna kompleksowa strategia migracyjna. Napływ uchodźców spowodowany rosyjską agresją na Ukrainę dodatkowo uwydatnił te braki w polityce rządu.

O sytuacji ukraińskich imigrantów i uchodźców w Polsce rozmawiają Olena Babakowa i Sławomir Dudek.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu z cyklu „Odkrywając Wolność”:

http://https://www.youtube.com/watch?v=C2G44_huRfA

 

Migracja to win-win dla każdego

Ukraińcy w Polsce stanowią około 8 proc. całej liczby osób aktywnych zawodowo i w ostatniej dekadzie wytworzyli dziesiątą część krajowego PKB – tak zreasumował wpływ migracji z Ukrainy na gospodarkę Polski dr Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR, podczas panelu pt. Uwolnić potencjał migracyjny w ramach 14. Baltic Business Forum.

Lejtmotywem tegorocznego BBF, które tydzień temu zakończyło się w Świnoujściu, była Ukraina. W międzynarodowych obradach dyskutowaliśmy o gospodarce, niezależności energetycznej, sytuacji geopolitycznej po agresji Rosji na Ukrainę, europejskich perspektywach Ukrainy. Na zakończenie konferencji poruszyliśmy temat ukraińskiej migracji do Polski – zjawiska, które obserwujemy już od samego początku wojny w 2014 roku, lecz które diametralnie się zmieniło po 24 lutego.

Mężczyźni wrócili do Ukrainy by bronić swojej ojczyzny, natomiast schronienia w Polsce szukają kobiety i dzieci. Ponad 1 mln uchodźców już otrzymało numery PESEL, połowa to osoby poniżej 18 r.ż. Przeanalizowaliśmy, jak na sytuację zareagował rynek pracy, jak wesprzeć przybyłe osoby i na czym ma się opierać polityka migracyjna Polski.

Zgodnie z danymi MRiPS 160 tys. emigrantów , czyli co trzecia osoba w wieku produkcyjnym, podjęło legalną pracę w Polsce po 24 lutego. Olga Senychak, ekspertka ds. procedur imigracyjnych w CRIDO zasygnalizowała, że część uchodźców zasiliła szarą strefę. Związane to jest m.in. z barierą językową i utrudnionym dostępem do ofert pracy. Prawie połowa migrantów, którzy po wybuchu wojny znaleźli zatrudnienie w Polsce, wykonują pracę proste, często poniżej swoich kwalifikacji zawodowych. Ważne jest, aby umożliwić im podjęcie pracy zgodnie z własnymi kompetencjami – przekonywała ekspertka.

Dużym wyzwaniem jest organizacja edukacji i opieki nad dziećmi, co pozwoli na odciążenie kobiet i ich dalszą aktywizację zawodową. Pracodawcy wychodzą naprzeciw swoim pracownikom z Ukrainy, pomagają w sprowadzeniu rodzin, znalezieniu mieszkań, zapisach dzieci do żłobków i szkół, ale, jak podkreślił Paweł Ciechanowski, prezes zarządu Immaginare Outsourcing, są ogromne problemy z zakwaterowaniem czy miejscami w placówkach oświatowych, i bez długofalowego wsparcia rządu, samorządów pracodawcy sobie nie poradzą.

Na długoterminową strategię i politykę migracyjną Polski czekają nie tylko pracodawcy. Bez migrantów ciężko będzie poradzić ze skutkami pogłębiającego się kryzysu demograficznego. “Nasze miasta się wyludniają. Mamy żywotny interes w tym, by stworzyć takie warunki, żeby osoby, które do nas przyjeżdżają, miały wybór: jeżeli nie mają do czego wrócić, to mogą zostać u nas” – wprost powiedział Jacek Woźnikowski z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Związek metropolitalny wypracował i skutecznie wdrażą dwie strategie – sprint i maraton. Pierwsza zakłada przygotowanie się w trybie ekspresowym na przyjęcie dużej liczby osób, a druga – na wprowadzeniu zmian ułatwiających nawigację na wielu płaszczyznach sprzyjających pozostaniu migrantów na dłużej.

Przekonaliśmy się, że jest potrzeba kompleksowego podejścia, systemowych rozwiązań w zarządzaniu migracją, wypracowania wspólnej wizji i strategii, które pozwolą na integrację ze społeczeństwem i włączenie na rynku pracy z korzyścią dla każdej ze stron. Być może ten kryzys, który przeżywamy, jest właściwym momentem, aby przenieść akcent z zagrożeń na korzyści procesów migracyjnych. Na zakończenie dyskusji Forum Obywatelskiego Rozwoju i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza ogłosiły o wspólnym projekcie, tzw. mapie drogowej dla polityki migracyjnej pt. Migracja dla Polski. Szczegółowe informacje nt projektu wkrótce się pojawią na stronie kampanii społecznej “Partnerstwo i Zatrudnienie”.

Źródło: edialog.media

Jak zatrudnić cudzoziemca do pracy w Polsce 2022?

Specustawa ukraińska wywróciła do góry nogami zasady zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce. Zgodnie z nowymi przepisami Ukraińcy zyskują prawo do pobytu przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r., czyli od pierwszego dnia wojny w Ukrainie oraz otrzymują z automatu gwarancję pracy w Polsce. Nowe regulacje ww. ustawy dotyczą jedynie obywateli Ukrainy. Z kolei obywatele innych krajów świata, żeby móc pracować w naszym kraju, muszą posiadać dokumenty legalizujące ich pobyt i pracę w Polsce.

1. Zatrudnianie wyłącznie OBYWATELI UKRAINY od 24 lutego 2022 roku. Specustawa ukraińska zmieniła wszystko

12 marca 2022 r. weszły w życie przepisy specustawy ukraińskiej upraszczające procedury zatrudniania i pobytu obywateli Ukrainy w związku z trwającą w tym państwie wojną. Nowe regulacje obowiązują z datą wsteczną od 24 lutego 2022 roku, czyli od dnia inwazji Rosji na Ukrainę i dotyczą wszystkich obywateli Ukrainy, bez względu na to, czy są uchodźcami wojennymi i przybyli do Polski w pierwszym dniu wojny, czyli 24 lutego 2022 r., czy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 23 lutego 2022 r.

Ukraińcy w Polsce: pobyt ważny 18 miesięcy i prawo do pracy

Zgodnie z zapisami nowej ustawy obywatele Ukrainy uzyskują legalny pobyt ważny przez okres 18 miesięcy oraz z automatu prawo do podjęcia pracy w Polsce.

Do rejestracji pobytu wystarczy im pieczątka wjazdu wbijana przez Straż Graniczną. Jeśli rejestracja nie nastąpi z chwilą przekraczania granicy Polski, to obywatel Ukrainy ubiega się o wniosek legalizujący pobyt nie później niż 60 dni od dnia wjazdu do Polski.

Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie na terenie Polski, po 9 miesiącach może wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy, przyznawane jednorazowo na okres 3 lat. Taki wniosek obywatel Ukrainy składa samodzielnie u wojewody.

Ukraińcy, którzy przebywali legalnie w Polsce przed wojną, mają wydłużoną ważność dokumentów pobytowych do końca 2022 r. Chodzi np. o ich wizy krajowe i zezwolenia na pobyt czasowy, których ważność upłynie w czasie wojny. Z kolei terminy dokumentów pobytowych i polskich dokumentów  tożsamości wydane po 24 lutego 2022 r. zostają zgodnie z nowymi regulacjami wydłużone na mocy prawa o okres 18 miesięcy.

Specustawa zapewnia Ukraińcom dostęp do polskiego rynku pracy, jeśli ich pobyt został uznany za legalny. Aby Ukrainiec mógł legalnie wykonywać pracę na terenie Polski, podmiot zatrudniający obywatela Ukrainy musi powiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez tegoż pracownika powiatowy urząd pracy. Powiadomienie następuje poprzez system teleinformatyczny: praca.gov.pl.

2. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2022, Z WYJĄTKIEM obywateli Ukrainy

Pracę w Polsce podejmują głównie cudzoziemcy z krajów nienależących do Unii Europejskiej/ EOG i Szwajcarii. Są to kadry nie tylko pracowników z Ukrainy, ale również z: Białorusi, Gruzji, Mołdawii, czy Indii. Z roku na rok w celach zarobkowych przyjeżdża także do naszego kraju coraz więcej m.in. obywateli: Uzbekistanu, Armenii. Mamy też wielu przyjezdnych z kierunków azjatyckich, jak np. z Indonezji, Bangladeszu, czy Filipin.

Aby pracownik z zagranicy (z wyłączeniem Ukraińców) mógł przebywać i pracować w naszym kraju, musi legitymować się legalnym zatrudnieniem, jak i tytułem pobytowym w Polsce.

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce

Cudzoziemiec może wjechać do Polski i podjąć zatrudnienie na podstawie odpowiedniej wizy (wydawana przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca), karty pobytu (wydawana w Polsce przez wojewodę) lub na podstawie paszportu biometrycznego w tzw. ruchu bezwizowym. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium. W zależności od jej rodzaju, jest wydawana maksymalnie do 1 roku.

Najczęściej do Polski przybywają pracownicy z zagranicy w ramach tzw. ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – nie muszą wówczas posiadać wizy lub karty pobytu. Mogą legalnie wykonywać pracę w Polsce pod warunkiem posiadania ważnego zezwolenia na pracę (do trzech lat) lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (do dwóch lat). Ruch bezwizowy (dotyczy obywateli: Gruzji, Mołdawii, Armenii, Białorusi, Rosji; do 23 lutego 2022 r. – także obywateli Ukrainy) uprawnia do pobytu w Polsce przez okres 90 dni w ciągu 180 dni. Po upływie tego okresu, gdy cudzoziemiec zamierza pozostać w Polsce dłużej, to w czasie swojego legalnego pobytu w Polsce, ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata) do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Legalizacja pracy cudzoziemca w Polsce

Dla zalegalizowania zatrudnienia cudzoziemca w Polsce pracodawca (w tym przypadku np. Pajmon CPT, centrum pracy, które rekrutuje pracowników z zagranicy do różnych gałęzi przemysłu i deleguje do firm Kontrahentów zarówno pracowników produkcyjnych, jak i specjalistów) musi spełnić kilka obowiązków.

A) Pracodawca musi posiadać dokument pozwalający na pracę cudzoziemca w Polsce. Są to: zezwolenie na pracę cudzoziemca (okres pracy od roku do trzech lat – dokument wydaje do 30 dni urząd wojewódzki) lub zezwolenie na pracę sezonową (praca wykonywana przez dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, część turystyki, uznanych jako sezonowe) lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (okres pracy do dwóch lat – dokument wydaje do 7 dni powiatowy urząd pracy). Dokumenty podpisuje sam kandydat (umowa jest przygotowana w języku zrozumiałym dla niego.

B) Ważne jest to, aby zweryfikować, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument pobytowy – wizę lub zezwolenie na pobyt. Jeśli tak, to sporządza kopię tego dokumentu i przechowuje go przez cały okres pracy cudzoziemca w Polsce. Dokumentem pozwalającym na pracę w Polsce jest także zezwolenie na pobyt czasowy i pracę tzw. zezwolenie jednolite, uzyskiwane w ramach jednej procedury. O ten dokument ubiega się u wojewody sam cudzoziemiec. Musi przebywać już legalnie na terytorium Polski i chcieć wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy. Cudzoziemiec może wykonywać pracę bez zezwolenia. Dotyczy takich grup, jak: uchodźcy, małżonkowie obywateli polskich, posiadacze zezwolenia na pobyt stały, posiadacze zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

C) Pracodawca musi zatrudnić cudzoziemca na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu.

D) Pracodawca zgłasza cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, jeśli taka powinność wynika z warunków umowy.

 

Źródło: cpt.pajmon.com.pl 

Szczegółowe informacje: Jak zatrudnić Gruzina, Ukraińca, obywatela Mołdawii do pracy w Polsce? To bułka z masłem. RÓŻNICE – PAJMON CPT

Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy

W dniu 5 kwietnia 2022 r. odbyła się prezentacja komunikatu pt. „Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy”. Komunikat jest wspólną inicjatywą i został wspólnie przygotowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą i Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Z raportu PUIG  „Profil społeczny migranta zarobkowego z Ukrainy” z 2019 r. wynika, że aż 77,5% przybyszów z Ukrainy pracuje w zawodach poniżej swoich kwalifikacji. Oznacza to olbrzymie marnotrawstwo kapitału ludzkiego i kompetencji Ukraińców. Uważamy, że w sytuacji napływu obywateli Ukrainy do Polski i chłonności polskiego rynku pracy uzasadnionym jest dokonanie liberalizacji przepisów w zakresie zawodów regulowanych, tak aby maksymalnie wykorzystać potencjał pracowników i specjalistów którzy poszukują na rynku zatrudnienia.

Główne postulaty opracowania:

●        Liberalizacja dostępu do zawodów regulowanych nie tylko pomoże obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski, ale też zwiększy konkurencyjność i jakość usług polskiej gospodarki.

●        Proponowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą kierunki zmian w prawie obejmują ułatwienie dostępu do 1) zawodów medycznych, 2) zawodów z deficytem rąk do pracy, 3) administracji publicznej oraz służb mundurowych.

●        Pierwsze kroki w zakresie liberalizacji dostępu do zawodów medycznych – psychologa, lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki oraz położnej zostały już poczynione przez ustawodawcę w związku z pandemią Covid-19 oraz tzw. specustawą ukraińską. Rozszerzenie o dalsze zawody związane ze służbą zdrowia jest logicznym i potrzebnym krokiem.

●        Raport „Barometr Zawodów” na 2022 rok jako deficytowe i cechujące się brakiem rąk do pracy klasyfikuje 30 zawodów. Zawody te powinny zostać otwarte na pracowników z Ukrainy.

●        Napływ ludności z Ukrainy rodzi również wyzwania dla administracji publicznej (np. w urzędach pracy konieczne będzie zatrudnienie osób władających językiem ukraińskim). Należy uelastycznić obecne zasady zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, tak by administracja była w stanie sprawnie realizować swoje zadania.

W komunikacie zwrócono uwagę na przewlekłość procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu regulowanego, konieczność sprawniejszych regulacji w zawodach medycznych, w tym psychologa, szczególną rolę zawodów deficytowych, umożliwienie wykonywania pracy w administracji publicznej oraz służbach mundurowych.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem:

POL: „Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy”

UKR: „Розкрити потенціал: доступ до регульованих професій для громадян України”

Prezentacja miała charakter śniadania prasowego i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mediów.

Kolejne spotkanie z cyklu „Zacznij biznes z Żabką”

Pochodzisz z Ukrainy, mieszkasz w Polsce i chcesz założyć własna działalność? Mamy dla Ciebie propozycję. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza na spotkanie informacyjne z przedstawicielami sieci „Żabka”, w trakcie którego przedstawione zostaną możliwości i warunki franczyzy sklepu Żabka, a także dowiesz się, gdzie szukać ofert pracy w sieci „Żabka”.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. w godz. 18:00-20:00 w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Podczas spotkania dowiesz się:

– czym jest franczyza,

– jak otworzyć własny sklep pod marką Żabka,

– kto może dołączyć do sieci sklepów,

– jakie warunki należy spełnić, aby zostać franczyzobiorcą,

– jak wygląda proces rekrutacji,

– odpowiemy na Twoje pytania

Gościem specjalnym spotkania będzie Franczyzobiorczyni Żabki, która pochodzi z Ukrainy i obecnie prowadzi sklep w Warszawie.

Wydarzenie zorganizowane jest w ramach prowadzonej przez PUIG kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” i nosi charakter stymulujący i propagujący samozatrudnienie cudzoziemców w Warszawie, sprzyja aktywizacji zawodowej migrantów, daje im szansę na znalezienie zatrudnienia i rozwijania swojego biznesu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje REJESTRACJA

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel.: 22 827 00 81 lub adresem email: info@pol-ukr.com

Zachęcamy do udziału!

Program praktyk i zatrudniania pod patronatem PUIG

MCI Capital ASI S.A. (MCI) wraz ze swoimi spółkami portfelowymi pod patronatem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej zaprasza kandydatów z Ukrainy do udziału w programach praktyk i zatrudnienia.

Czas: Maj – Sierpień 2022 

MCI jest wiodącym funduszem private equity w Europie Środkowej. Od 1998 roku zapewniliśmy wsparcie 105 firmom i przeprowadziliśmy ponad 1 miliard euro wysoce rentownych wyjść z naszych funduszy. Inwestujemy od 25 do 100 mln euro w spółki będące cyfrowymi czempionami.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, absolwentem, czy szukasz możliwości zmiany swojej kariery, nasze programy talentów mogą sprawić, że Twoja pasja stanie się pracą, którą kochasz.

Proces aplikacyjny składa się z wypełnienia formularza zgłoszeniowego (aplikacja online), po którym następuje wywiad i testy psychometryczne (https://www.master-hr.pl/), po czym najlepsi Kandydaci zostaną zapraszani do udziału w tzw. „Super Dniu” (spotkanie w spółce).

MCI Capital to jedna z najszybciej rozwijających się grup Private Equity w regionie Europy. Grupa specjalizuje się w usługach transformacji cyfrowej polegających na inwestycjach w modele internetowe pure play (pure players), spółki dostosowujące się do cyfrowych modeli biznesowych oraz te działające na rynku deweloperskim infrastruktury internetowej. Nasze inwestycje zlokalizowane są w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w wybranych krajach Europy Zachodniej. MCI Capital ASI S.A., będąca członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 roku.

MCI wraz z wybranymi spółkami portfelowymi (eSky, Focus, IdoSell, Morele, Netrisk i inne) oferuje różnorodne staże. Działy, do których poszukujemy kandydatów to: Obsługa Klienta, Księgowość, Nadzór (Compliance), Programiści (w tym Deweloperzy Software, Front End, PHP fullstack), Administratorzy Baz Danych, Centra Kontaktu (Contact Center), Zespoły ds. Jakości/Reklamacji, Zespoły ds. Rekreacji, Marketing Cyfrowy, Finanse, Operacje globalne, Kadry i Płace, Recepcja i Administracja, Wsparcie w zakresie fuzji i przejęć.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Zachęcamy do aplikowania: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Francusko-Polska Izba Gospodarcza: giełda pracy

Na stronie www.ccifp.pl uruchomiona została specjalna giełda pracy, w której publikowane są aktualne ogłoszenia o wolnych etatach i stanowiskach pracy w firmach polskich i międzynarodowych zrzeszonych w CCIFP (Francusko-Polska Izba Gospodarcza).
Celem tej inicjatywy jest utworzenie miejsca, w którym osoby przybywające do Polski z Ukrainy lub, osoby goszczące i wspierające swoich ukraińskich sąsiadów mogły odnaleźć jak najwięcej informacji o możliwościach zatrudnienia w Polsce. Wśród oferowanych stanowisk znajdują się zarówno takie, które nie wymagają znajomości języka polskiego, czy specjalnego doświadczenia, jak i te dedykowane osobom posiadającym kompetencje w obszarze księgowości, prawa, czy inżynierii budowlanej.

Aktualnie na stronie „Giełdy pracy dla Ukrainców” dostępne są poniższe oferty pracy:

 • KARMAR S.A. – inżynier budowy >>>
 • Alstom Konstal S.A. – praca w logistyce i produkcji >>>
 • B&B HOTELS POLSKA SP. Z O.O. – recepcjoniści/stki i obsługa śniadań >>>
 • Abalone Poland sp. zo.o. – produkcja i magazyn >>>
 • INTERTAX P.S.A. – asystent/ka księgowości i księgowy/a >>>
 • BSJP – prawniczki >>>
 • ORPEA Polska: opiekun, personel sprzątający, pracownik kuchni >>>
 • Grupa Prowansja Sp. z o.o. – praca w gastronomii >>>
 • ACCO Accounting & Consulting Office Sp. z o.o. – księgowy/a i pracownik biurowy >>>
 • Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. – ochrona obiektów >>>

W giełdzie znajdą Państwo również Kreator uproszczonego CV, który pomoże przygotować osobom poszukującym pracy podstawowe CV i aplikować bezpośrednio na oferty zamieszczone na stronie.

Giełda pracy będzie stale aktualizowana o nowe ogłoszenia nadsyłane przez firmy zrzeszone w CCIFP, jak i inne podmioty. Publikacja ogłoszeń jest bezpłatna. Zachęcamy do przesyłania informacji o giełdzie i polecania zamieszczonych w niej ogłoszeń i stanowisk pracy Państwa kontaktom i osobom poszukującym zatrudnienia.

Zapraszamy do śledzenia strony!

SPECUSTAWA 2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na webinarium „SPECUSTAWA 2022 – ZAŁOŻENIA, REZULTATY I PRAKTYCZNE ASPEKTY”, które odbędzie się 31 marca 2022 r. w godz. 14.00 – 16.10 online. Jest to kolejne wydarzenie przygotowane we współpracy między Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą i Pracodawcami RP.

Spotkanie poświęcone jest tematyce związanej z wprowadzeniem
i realizacją specustawy, która jest aktualnie tematem numer jeden w kontekście legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy w RP i ma szczególne znaczenie w sytuacji nadzwyczajnego napływu uciekinierów
z objętego wojną kraju.

Jesteśmy przekonani, iż webinarium będzie wydarzeniem owocnym
i merytorycznym, przynoszącym odpowiedzi na wiele pytań związanych ze specustawą. Udział w spotkaniu weźmie przedstawiciel Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej oraz znani eksperci ds. migracji i rynku pracy.

Link do rejestracji: REJESTRACJA
Link do agendy: AGENDA

Serdecznie zapraszamy.

 

Workport – aplikacja, która łączy ludzi

Z przyjemnością informujemy, że Partner naszej kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” Personnel Service bezpłatnie udostępnia swoją aplikację Workport, by skutecznie łączyć potrzebujących z osobami, które mogą pomóc.

Aplikacja Workport

 • jest stworzona dla Ukraińców
 • zanotowała do tej pory ponad 0,5 mln pobrań
 • ma miesięcznie ok. 50 tys. aktywnych userów
 • została sprawnie dostosowana do obecnych potrzeb


Razem z Pracodawcami RP oraz Personnel Service rozpoczęliśmy kampanię by poinformować Ukraińców o aplikacji, jako miejscu, w którym szybko mogą znaleźć dla siebie pomoc.

Prosimy o udostępnienie informacji wszystkim potrzebującym, aby pobierali aplikację Workport.

Jeśli chcecie udzielić jakiejkolwiek pomocy lub wiecie, że ktoś jej udziela zapraszamy do kontaktu: Izabela Samulska-Ugorska, tel. 574 240 840 – manager ds. sprzedaży i rozwoju Personnel Service, która dla usprawnienia zamieści za Was ogłoszenia w aplikacji.

 

Żabka працевлаштовує біженців з України

Żabka пропонує допомогу у пошуку роботи для громадян України. З цією метою ми створили платформу praca.zabka.pl, де містяться вакансії для працевлаштування в компанії та товариствах, що співпрацюють з Żabka Роботу пропонують також  франшизоодержувачі, яким належать понад 8000 магазинів у цілій Польщі. Ідея сервісу полягає в тому, щоб з’єднати роботодавців із співробітниками, тому в кінцевому підсумку люди, зацікавлені у тому, щоб влаштуватися на роботу, зможуть розмістити на ньому своє резюме. Механізм дозволить заощадити час і потрапить до потенційного кандидата з безпосередньо з пропозицією.

 

За даними Прикордонної служби, до Польщі вже прибуло понад мільйон біженців від війни з України. Висловлюємо нашу солідарність з українською громадою ми вирішили запустити платформу, яка має на меті допомогти українським громадянам, які тікають від війни, знайти роботу. Усвідомлюючи, що ці люди фактично починають своє життя за нуля, ми спробуємо, окрім пропозиції роботи, допомогти їм подолати мовний бар’єр, знайти можливість догляду за дітьми, а також житло в Польщі. Ми постійно стежимо за всіма повідомленнями про Україну та наростаючою хвилею біженців у зв’язку з війною. Ми безперервно реагуємо на них , вживаючи подальших заходів для допомоги, – каже Йоланта Банчеровська, член правління з кадрової стратегії Групи Żabka.

 

Біженці з України можуть працювати як у логістичних центрах мережі Żabka, які шукають, наприклад, водіїв, операторів навантажувачів або комплектувальників, а також у місці знаходження організації. Компанія має намір систематично додавати нові оголошення. Також на платформі будуть з’являться пропозиції щодо роботи в магазинах Żabka, розміщені франшизоодержувачами, які співпрацюють із мережею. Зрештою, люди, які не знайдуть для себе відповідного робочого місця, зможуть заповнити форму заявки, яка містить стандартну інформацію про досвід або навички. Потім співробітники колл-центру проведуть співбесіду з кандидатами та спробують підібрати пропозицію, яка відповідає їх кваліфікації та місцю проживання. Найближчим часом організація також шукатиме співробітників для своїх компаній Maczfit (виробництво, транспорт) та Lite e-Commerce (комплектування, транспорт).

 

Група Żabka солідарна з українською громадою. Ми уже передали на кордон понад 290 тонн продуктів харчування та необхідних засобів гігієни у співпраці з партнерами: Підкарпатське воєводство, Люблінське воєводство, Польсько-українська торгова палата, Польський Червоний Хрест та Об’єднанням українців у Польщі. Франшизоодержувачі Żabka також беруть участь у акціях допомоги – люди, які керують магазинами поблизу кордону, роздають гарячі напої та перекуси, а в інших містах організовують збір та доставляють товари на кордон на власних автомобілях.

 

Мережа Żabka також дає можливість своїм клієнтам надавати фінансову підтримку гуманітарній діяльності Польської гуманітарної організації та Польського Червоного Хреста в умовах війни в Україні. Пожертвування можна зробити карткою або безконтактно – за допомогою годинника чи телефону. Зібрані таким чином кошти будуть поділені порівну між обома благодійними організаціями. Żabka також залучає користувачів свого мобільного додатка, дозволяючи людям, які використовують Żabka, обмінювати бали лояльності, зібрані під час покупок, т.зв. żapps, на благодійну пожертву. Вся сума, зібрана Żappkowicz-ами за допомогою пожертвувань, буде передана гуманітарним організаціям, які працюють на допомогу біженцям з України.

________________________

Żabka Polska Sp. z o.o. є власником найшвидше зростаючої мережі міні-магазинів типу convenience у Польщі та одного з найбільш динамічних форматів у світі, відкривши понад 4000 нових магазинів у 2016-21 роках. Близько 15,5 мільйонів польських споживачів живуть не більше ніж за 500 м від найближчої Żabka. В рамках своєї стратегії відповідальності, Żabka взяла на себе зобов’язання у сфері правильного харчування, послуг, які сприяють сталому життю, розвитку підприємництва, різноманітності та інклюзивності організаційної культури, корпоративного управління, а також декарбонізації та циркулярності. Більше інформації про Żabka Polska за адресою: www.zabka.pl. Посилання на Звіт відповідальності за 2020 рік: https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/

Webinarium: DIIA CITY – specjalny system podatkowy dla firm IT w Ukrainie

Zapraszamy do udziału w webinarium „DIIA CITY – specjalny system podatkowy dla firm IT w Ukrainie” organizowanym przez Firmę Członkowską PUIG – PLP Law Group pod patronatem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

W latach 2020-2021 liczba przedsiębiorców specjalizujących się w usługach komputerowych i informacyjnych w Ukrainie wzrosła o 40%. W sumie na koniec 2021 roku w Ukrainie jest 285 tysięcy specjalistów IT.

W ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy roku 2021 eksport usług IT wzrósł o 35%. Dochód krajowego IT-biznesu za 9 miesięcy 2021 osiągnął 4,84 mld USD. Eksport usług IT rośnie szybciej niż inne sektory ukraińskiego eksportu usług i towarów.

W celu przyspieszenia rozwoju branży Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy uruchomiło specjalny reżim prawno-podatkowy dla firm IT – „Diia City”.

Według zachodnich analityków IT tworzenie nowego systemu podatkowego Diia City pozwoli Ukrainie stać się największym hubem cyfrowym Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązuje Projekt DIIA CITY

 • Co to jest DIIA CITY
 • Czy przedsiębiorstwa IT z Polski mogą z niego skorzystać
 • Warunki uzyskania statusu rezydenta DIIA CITY
 • Ulgowe opodatkowanie w DIIA CITY
 • Opodatkowanie, dywidendy
 • Zatrudnienie specjalistów IT w firmach-rezydentach DIIA CITY
 • Prawo angielskie w DIIA CITY
 • Prawa własności intelektualnej
 • Sprawozdania, audyt

PROWADZĄCY: Andrii Popko – Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej PLP, Przewodniczący Komitety ds. Prawnych, Celnych i Podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej

KIEDY: czwartek, 11 lutego, 11:00 -12:00 CET

GDZIE: webinarium na platformie ZOOM.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Obowiązuję REJESTACJA

Zachęcamy do udziału!

Materiały informacyjne PIP

Pracujesz w Polsce? Zatrudniasz cudzoziemców?

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała materiały informacyjne dla poszczególnych grup zawodowych, w których wyjaśnia zagadnienia prawne oraz bezpieczeństwa pracy, a także informuje, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy i pracowniku z zagranicy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami w języku ukraińskim:

Zacznij biznes z „Żabką”

Pochodzisz z Ukrainy, mieszkasz w Polsce i chcesz założyć własna działalność? Mamy dla Ciebie propozycję. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza na spotkanie informacyjne z przedstawicielami sieci „Żabka”, w trakcie którego przedstawione zostaną możliwości i warunki franczyzy sklepu Żabka. Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2022 r. w godz. 18:00-20:00 w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

 

Podczas spotkania dowiesz się:

 • czym jest franczyza,
 • jak otworzyć własny sklep pod marką Żabka,
 • kto może dołączyć do sieci sklepów,
 • jakie warunki należy spełnić, aby zostać franczyzobiorcą,
 • jak wygląda proces rekrutacji,
 • odpowiemy na Twoje pytania.

 

Wydarzenie zorganizowane jest w ramach prowadzonej przez PUIG kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” i nosi charakter stymulujący i propagujący samozatrudnienie cudzoziemców w Warszawie, sprzyja aktywizacji zawodowej migrantów, daje im szansę na znalezienie zatrudnienia i rozwijania swojego biznesu.

 

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2022 r. w godz. 18:00-20:00 w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie pod adresem: ul.Targowa 56.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje REJESTRACJA

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel.: 22 827 00 81 lub adresem email: info@pol-ukr.com

 

Zachęcamy do udziału!