Migrantki założyły związek zawodowy

W Polsce w ramach Inicjatywy Pracowniczej powstał związek zawodowy opiekunek z Ukrainy. Jest to pierwsza komisja środowiskowa powołana wyłącznie przez migrantki.

 

Komisja Środowiskowa Pracownic i Pracowników Domowych została utworzona 19 września 2021 r., weszło do niej 13 osób.

 

Pomysł na założenie związku zawodowego pojawił się w wyniku projektu artystycznego „Możesz na mnie liczyć/Можеш на мене розраховувати” mającego na celu zrzeszenie pochodzących z Ukrainy opiekunek osób starszych. Projekt ten powstał w ramach rezydencji artystycznej Marty Romankiv w Dziale Edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i jest kontynuowany w ramach stypendium Ministra Kultury Gaude Polonia.

 

„W wyniku coniedzielnych spotkań i rozmów na Osiedlu Jazdów, a także cyklu spotkań z ekspertkami i ekspertami, grupa uczestniczek projektu postanowiła zorganizować się aby walczyć z wyzwaniami, które dla pracowników domowych są codziennością” – komentuje artystka i aktywistka Marta Romankiv, dodając, że brak jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa, niskie wynagrodzenie, brak dostępu do służby zdrowia, brak dni wolnych i całodobowa dyspozycyjność – to tylko część problemów, z którymi borykają się pracownice domowe.

 

Związek zawodowy ma swój manifest określający długoterminowe cele. Pracownicy opieki domagają się m.in.:

 

  • uznania ich pracy za istotną część polskiego systemu opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi;
  • dostępu do pomocy prawnej i psychologicznej;
  • godnych i bezpiecznych warunków pracy;
  • ochrony przed różnymi formami zastraszania ze strony pracodawców.

Dołączyć się do związku może każdy pracownik czy pracownica domowej opieki osobistej bez względu na narodowość kontaktując się pod adresem email: pracownicedomowe@gmail.com lub za pośrednictwem grupy w Facebook “Можеш на мене розраховувати”.

 

Więcej na edialog.media