EDYCJA WARMIŃSKO-MAZURSKA: MIASTO – PRZESTRZEŃ DLA BIZNESU. SYNERGIA DLA ODBUDOWY UKRAINY

Zapraszamy do udziału w konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy”, która odbędzie się w Ostródzie 23 października 2023 r. w godz. 9:00-15:00.

Konferencja organizowana jest przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Fundację Polskie Hotele Niezależne w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” i projektu „Praca dla odbudowy przedsiębiorczości w Ukrainie”.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Burmistrz Miasta Ostróda, patronatu udzieliła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Partnerami konferencji są: Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Związek Ukraińców w Polsce, BNP Paribas, Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, Hotel Willa Port.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

  • Widzimy, doceniamy, wspieramy – know-how i działania systemowe na rzecz wsparcia biznesu i aktywizacji zawodowej migrantów – tworzenie kompetencji zawodowych migrantów niezbędnych przy odbudowie Ukrainy
  • Oczami biznesu – kooperacja i współpraca, wymiana doświadczeń inwestycyjnych, możliwości polskich i ukraińskich przedsiębiorstw z sektora MŚP przy odbudowie Ukrainy
  • Synergia dla odbudowy Ukrainy – współpraca partnerska miast i regionów Polski i Ukrainy na rzecz odbudowy Ukrainy
  • Networking i spotkania B2B

Celem konferencji jest omówienie atrakcyjności gospodarczej regionu, a także analiza bieżącej i przyszłej perspektywy biznesowej dla polskich przedsiębiorstw w kontekście odbudowy Ukrainy.

Cykl konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu” został zainaugurowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w październiku 2022 r. w odpowiedzi na potrzebę dialogu pomiędzy ukraińskim i polskim biznesem, a także środowiskiem wspierającym przedsiębiorczość. Konferencje odbyły się w Warszawie, na Dolnym Śląsku, w Zachodniopomorskim w ramach 15.Baltic Business Forum, w Wielkopolsce. Kontynuacją dialogu jest piąta – Warmińsko-Mazurska edycja konferencji, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

PROGRAM KONFERENCJI

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje REJESTRACJA.

Kampania społeczna „Partnerstwo i Zatrudnienie została zainaugurowana w 2018 roku przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w odpowiedzi na sytuacje na rynku zatrudnienia i rekrutacji cudzoziemców w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy. Misja i cele kampanii: przeciwdziałanie patologiom w procesie rekrutacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce, projektowanie korzystnych rozwiązań prawnych w zakresie migracji, wsparcie integracji i tworzenie mechanizmów wykorzystania potencjału migrantów, wymiana doświadczeń i budowanie pozytywnych relacji na linii polsko-ukraińskiej współpracy.

Projekt „Praca dla odbudowy ukraińskiej przedsiębiorczości jest realizowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą już blisko rok. Naszym celem jest przekazanie wiedzy o instrumentach międzynarodowej (głównie unijnej i amerykańskiej) pomocy w odbudowie Ukrainy. Wspieramy też działania, sprzyjające odbudowie przedsiębiorczości w Ukrainie. Pracujemy z myślą o ukraińskich samorządach terytorialnych i sektorze MŚP. Bo odbudowa to nie tylko przywrócenie funkcji dużych miast, odnowienie infrastruktury transportowej i energetycznej – to powrót obywateli Ukrainy do ich lokalnych społeczności. Tu w pierwszej kolejności potrzebna jest odbudowa obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z zasadami efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. W razie rosyjskich ataków będą pełniły rolę „punktów niezłomności” – powinny gwarantować lepsze warunki niż te, które udostępniona w czasie pierwszej wojennej zimy. Trzeba też pomóc w odbudowie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Być może potrzebna jest ich przebudowa – tak by lepiej zachowywały ciepło i skuteczniej chroniły przed agresorem.

Działania fundacji Feminoteka i na rzecz kobiet

Zdajemy sobie sprawę, że fundacja Feminoteka i jej działania na rzecz kobiet (już 18 lat!) są dość dobrze znane Polkom, natomiast zależy nam na tym, żeby lepiej przedstawić się kobietom z Ukrainy, które uciekły przed wojną i próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości i polskich warunkach.

Z naszego nagrania dowiecie się od aktywistek Fundacji, w tym współzałożycielek Fundacji – prezeski Joanny Piotrowskiej oraz wiceprezeski Jolanty Gawędy – o pomocowych, edukacyjnych oraz wzmacniających potencjał kobiet działaniach Feminoteki.

Są to:

👉 Telefon przeciwprzemocowy: PL 888 88 33 88 oraz UA 888 88 79 88,

👉 Asysta socjalna i międzykulturowa dla uchodźczyń z Ukrainy,

👉 Program Bezpieczne Miejsce, w którym udzielamy schronienia kobietom z doświadczeniem przemocy w prowadzonym przez Fundację hostelu,

👉 Bezpieczna Praca, dzięki której Ukrainki są zatrudniane w manufakturze kosmetycznej @Samo Dobro,

👉 Nauka języka polskiego dla migrantek,

👉 Zajęcia jogi dla kobiet z Ukrainy,

👉 Program Usamodzielnienie – pomagający kobietom na drodze do samodzielności w formie kontraktu socjalnego, oferującego szereg działań pomocowych,

👉 Program szkoleniowo-edukacyjny Fempowerment by Feminoteka dla Ukrainek

👉 Cykl warsztatów oraz 6 webinarów dla kobiet z Ukrainy, ale też dla Polek, w których będą poruszane m.in.  takie tematy, jak: prawa kobiet-migrantek, przeciwdziałanie przemocy seksualnej, przemoc w miejscu pracy, świadoma zgoda (consent) do obejrzenia na naszym kanale na YouTube: https://www.youtube.com/@FundacjaFeminotekaorg

👉 Warsztaty samoobrony Wendo dla kobiet

 

Co dziesiąta firma w Polsce – ukraińska

8 sierpnia 2023. W Polsce lawinowo rośnie liczba zakładanych przez Ukraińców jednoosobowych działalności gospodarczych: w rejestrze CEIDG zarejestrowano 29,4 tys. podmiotów, przy czym tylko w I półroczu 2023 powstało prawie 14 tys.

Z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że co miesiąc przybywa ok. 2 tys. ukraińskich firm. W porównaniu ze styczniem 2022, przed wybuchem wojny, kiedy było jedynie 188 rejestracji, odnotowujemy ponad dziesięciokrotny wzrost. Jest to związane z wprowadzeniem prawnej możliwości zakładania JDG w Polsce przez wszystkich obywateli Ukrainy legalnie tu przebywających.

Najwięcej firm Ukraińcy rejestrują w województwie mazowieckim (24 proc.), głównie w Warszawie, 15 proc. w Dolnośląskim i 13 proc. w Małopolskim.

Wbrew pozorom, nie jest to tylko branża beauty, która już wypracowała sobie markę w Polsce. Jedna czwarta (23 proc.) ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych to firmy budowlane, 5,5 tys. firm (18 proc.) działa w sekcji informacja i komunikacja, a 14 proc. to pozostała działalność usługową, głównie usługi fryzjerskie i kosmetyczne.

Aktywność biznesowa Ukraińców ma zauważalny wpływ na całokształt polskiej gospodarki. „Po pierwsze, ożywiło to polski sektor MŚP – co 10 firma otwierana w Polsce – jest ukraińska. Po drugie, JDG poza podatkami do budżetu państwa zasilają ZUS, NFZ. Po trzecie, jest to sposób na samozatrudnienie, zrealizowanie własnego potencjału i pomysłów, a także nowe miejsca pracy, nie tylko dla rodaków” – mówi Andrzej Drozd, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

W ocenie Polskiego Funduszu Rozwoju, w 2022 r. z samych podatków i składek ZUS uchodźców wpłynęło do budżetu ok. 4 mld zł , a w 2023 r. wpłynie ok. 6 mld zł. Natomiast na świadczenia socjalne dla Ukraińców objętych w Polsce ochroną tymczasową od początku wojny wydano 2,6 mld zł.

„Korzyści są obustronne: dzieci i rodziny otrzymały wsparcie, a polska gospodarka dobrych i sumiennych pracowników” – podkreśliła Teresa Wargocka, wiceszefowa sejmowej komisji rodziny, w komentarzu dla Interii.