INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapraszamy do lektury Informatora dla przedsiębiorców. Ekosystem wspierający przedsiębiorczość i start-upy w Polsce: zbiór możliwości autorstwa Liudmyly Huliaievej i Wojciecha Duranowskiego.

Informator zawiera usystematyzowane informacje o ekosystemie wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Zawiera on opis i linki do stron internetowych instytucji tworzących taki ekosystem w polskiej gospodarce: wyspecjalizowane urzędy i organizacje, projekty, programy grantowe, możliwości edukacyjne, inkubatory i akceleratory startupów, platformy crowdfundingowe, ulgi podatkowe, inicjatywy wspierające eksport i inne. Publikacja zawiera również informacje o różnych portalach analityczno-informacyjnych, na których przedsiębiorcy mogą znaleźć przydatne informacje dotyczące rozwoju polskiej gospodarki, porady dotyczące zakładania działalności gospodarczej w Polsce, cech systemu podatkowego itp. przydatne w rozwoju własnego biznesu.

Informator przyda się zarówno początkującym przedsiębiorcom lub tym, którzy dopiero planują postawić pierwsze kroki w biznesie, ale także doświadczonym biznesmenom, którzy szukają rekomendacji, gdzie mogą znaleźć wsparcie, aby wesprzeć i rozwinąć swój biznes. Publikacja skierowana jest również do naukowców badających ekosystem przedsiębiorczości i startupów w Polsce.

Publikacja powstała w ramach indywidualnego projektu grantowego Liudmyly Huliaievej nr 2022/07/11 przy wsparciu Fundacji Kościuszkowska Polska, Program dla Ukraińskich Naukowców „Freedom starts with your mind”.

Informator jest dostępny w języku polskim i ukraińskim

Finansowanie nostryfikacji dyplomu z Funduszu Pracy

Informujemy, iż również dla cudzoziemców istnieje możliwość sfinansowania kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Starosta, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować z Funduszu Pracy opłatę pobieraną za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Ze wsparcia może skorzystać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy:

  • osoba bezrobotna,
  • osoba poszukująca pracy.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o sfinansowanie opłaty we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Wniosek można złożyć w wersji  elektronicznej używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP albo w wersji papierowej. We wniosku należy zawrzeć:

  • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby;
  • nazwę i adres uczelni prowadzącej postępowanie;
  • wysokość opłaty;
  • państwo wydania dyplomu objętego postępowaniem;
  • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu starosta zawiera z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy, umowę o sfinansowanie opłaty.

Szczegółowe informacje: https://psz.praca.gov.pl/…/podnoszenie…/nostryfikacja

„Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce”. Edycja Legnicka.

W imieniu organizatorów – Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – serdecznie zapraszamy do udziału w Legnickiej Edycji konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce”, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. w godz. 9:00-14:30 w Legnicy w Centrum Konferencyjnym LSSE pod adresem: Rycerska 24.

Po wybuchy pełnoskalowej wojny w Ukrainie Polska otworzyła szeroko drzwi dla osób szukających schronienia przed rosyjskimi rakietami i inwazją. Część z nich powróciła do kraju, część wyjechała dalej, a cześć planuje pozostanie w Polsce na dłużej, traktując nasz kraj jako miejsce swoich życiowych interesów. Szacuje się, że na Dolnym Śląsku mieszka ok. 300 tys. Ukraińców.

Jeszcze przed wojną zauważyliśmy tendencję wzrostową przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce. Świadczy o tym m.in zwiększenie się aktywności migrantów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: stanem na wrzesień 2022 r. w Polsce działało ponad 24 tys. firm z ukraińskim kapitałem, z czego każda dziesiąta jest zarejestrowana na Dolnym Śląsku. Ponadto specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy otworzyła możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, z której skorzystało już ponad 10 tys. osób. Dla miast i całokształtu gospodarki jest to zarówno wyzwanie, jak i impuls do działań zachęcających do zakotwiczenia w Polsce.

Wydarzenie stanowi kontynuacje cyklu konferencji pod wspólną nazwą „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce”, który został zainaugurowany w 2022 roku w Warszawie. Podczas dyskusji z udziałem przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, a także środowiska biznesowego z Polski i Ukrainy pragniemy zbadać stan obecny i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości wśród przebywających na Dolnym Śląsku – czasowo lub długoterminowo – obywateli Ukrainy, zdefiniować ich potrzeby, a także przeanalizować atrakcyjność gospodarczą regionu.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal UKRAYINA.PL

Udział w konferencji jest bezpłatny. REJESTRACJA

PROGRAM WYDARZENIA

Zapraszamy do udziału!