Nielegalne zatrudnienie patologią dla pracodawców i pracowników

Jak informuje serwis tu.swinoujscie.pl, funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Kołobrzegu, Świnoujścia i Elbląga przeprowadzili cztery kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. W efekcie stwierdzono, że w sprawdzanych podmiotach branży budowlanej, hotelarskiej i produkcyjnej nielegalnie zatrudnionych było 63 cudzoziemców z Ukrainy i Mołdawii.

Naruszenie przepisów stanowiła praca bez wymaganego zezwolenia, dodatkowo kontrolowani pracodawcy nie powiadomili właściwych instytucji o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Pracodawcy odpowiedzą przed sądem za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców wbrew obowiązującym przepisom oraz za brak powiadomień z ich strony właściwych urzędów. Natomiast nielegalnie pracujący cudzoziemcy z uwagi na brak ważnych wiz, przeterminowane pobyty oraz zatrudnienie na czarno otrzymali zakaz ponownego wjazdu od 6 do 12 miesięcy.

Zjawisko nielegalnej pracy uderza zarówno w polskich pracodawców jak i ich cudzoziemskich pracowników. Niezmiernie ważne jest zapobieganie tej patologii oraz propagowanie i wdrażanie zasad etycznej, bezpiecznej i korzystnej dla obu stron rekrutacja.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w ramach kampanii społecznej Partnerstwo i Zatrudnienie niejednokrotnie podejmowała interwencję w tej drażliwej kwestii oraz stale współpracuje z instytucjami takimi jak IOM (Międzynarodowa Agencją w ds. Migracji), Urzędami pracy, Państwową Strażą Graniczną i wieloma samorządami.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza aktywnie działa również w ramach międzynarodowego programu zatrudnienia IRIS.