Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji

W piątek 14 czerwca 2019 roku w Centrum Kreatywności Targowa przy ulicy Targowej 56 w Warszawie odbyła się konferencja „Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji”, której organizatorami byli Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Urząd m. st. Warszawy we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy.

Wydarzenie organizowane w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” prowadzonej przez PUIG było podzielone na 4 bloki: Samorządy, Rynek Pracy, Biznes, Społeczeństwo i miało na celu wspólnie z rządem, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz zrzeszeniami pracodawców omówić stan obecny oraz perspektywy rozwoju procesów szeroko rozumianej integracji.

Konferencję zainaugurowali Jacek Piechota, Prezes PUIG i Michał Olszewski, Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawa. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, świata biznesu i mediów.

Paweł Kułaga, Prezes Foreign Personnel Service, Przewodniczący Komitetu PUIG ds. Migracji i Zatrudnienia wystąpił z prezentacją raportu „PROFIL SPOŁECZNY MIGRANTA ZAROBKOWEGO Z UKRAINY” – badania przeprowadzonego na zlecenie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Foreign Personnel Service przez Centrum Badań Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.

W pierwszej części spotkania były zaprezentowane działania miast i samorządów na rzecz integracji cudzoziemców. Udział w panelu wzięli przedstawiciele urzędów miast Warszawy, Łodzi, Lublina, Wrocławia i Gdańska.

W drugim panelu pt. Rynek Pracy zostały omówione przepisy prawne i regulacje. Zwrócono uwagę na problemy i nieprawidłowości występujące w zatrudnianiu, nadużycia w przypadku agencji pracy tymczasowej. Jedną z najważniejszych rzeczy na płaszczyźnie legalności zatrudnienia obcokrajowców pozostaje aspekt współpracy między wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w dostęp cudzoziemców do rynku pracy.

Kolejny panel był poświęconej tematyce biznesowej. Przedstawiono dobre praktyki w zatrudnianiu cudzoziemców, zwrócono szczególną uwagę na rzetelne informowanie na temat warunków pracy, warunków wynagrodzenia, warunków zamieszkania itd. Wspomniano ułatwienia językowe oferowane instytucjami finansowymi. Ponadto wspomniano o niemieckiej reformie w zatrudnianiu cudzoziemców i zagrożeniach dla polskiego rynku pracy.

W ostatnim panelu pod nazwą Społeczeństwo szczególną uwagę poświęcono roli integracji w społeczeństwie wielokulturowym. Przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych mówili m.in. o sposobach włączania migrantów, aby stali się częścią społeczeństwa polskiego.

Podczas przerwy obiadowej uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztacie pt. Kuchnia odeska, organizowanym w ramach projektu „Wspólna kuchnia: międzynarodowe warsztaty Bemowa”.

Potrzebne ułatwienia w zatrudnianiu Ukraińców w Polsce

PUIG: Po otwarciu rynku pracy w Niemczech w 2020 r., nie będzie masowego wyjazdu ukraińskich pracowników z Polski

Przyjęte w ubiegłym tygodniu przez niemiecki parlament regulacje prawne, które już w przyszłym roku ułatwią obywatelom spoza Unii Europejskiej podejmowanie pracy w Niemczech nie spowodują masowego wyjazdu ukraińskich pracowników z Warszawy do Berlina, czego obawiają się polscy przedsiębiorcy. Potrzebne jest jednak uproszczenie procedur w ich zatrudnianiu, by polski rynek pracy był konkurencyjny wobec niemieckiego i zachęcał kolejnych migrantów z Ukrainy do podejmowania pracy w naszym kraju – oceniają eksperci Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Stanowisko Izby przedstawiono podczas spotkania z dziennikarzami, które zorganizowano 10 czerwca w Warszawie w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”. Wzięli w nim udział Andrzej Drozd, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Paweł Kułaga, prezes Foreign Personnel Service, Katarzyna Ziółkowska, radca prawny kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz dr Marek Benio, wiceprezes Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy.

Niemcy postawili na wykwalifikowanych pracowników

Jak wyjaśniała radca prawny Katarzyna Ziółkowska, przegłosowane w piątek, 7 czerwca przez Bundestag przepisy nie spowodują, jak wcześniej się spodziewano, szerokiego otwarcia niemieckiego rynku pracy na pracowników z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Podjąć pracę w Niemczech od 2020 r. bowiem będą mogli tylko pracownicy posiadające odpowiednie uznane kwalifikacje lub w pewnych branżach jak IT, wykazane odpowiednio długie doświadczenie zawodowe. Zrezygnowano jednocześnie z tzw. testu rynku pracy oraz z wymogu znajomości języka niemieckiego.– Cała ustawa jest skoncentrowana na tym, aby przyciągnąć do Niemiec wykwalifikowanych pracowników, a nie tzw. taniej siły roboczej. Niemiecki ustawodawca zabezpieczył się, by do ich kraju nie przyjeżdżali pracownicy, którzy od razu weszli by w niemiecki system ubezpieczeń społecznych – wyjaśniała Katarzyna Ziółkowska.

Zdaniem prezesa Foreign Personnel Service Pawła Kułagi nie powinniśmy zatem spodziewać się masowego wyjazdu Ukraińców z Polski.  – Niemcy, owszem potrzebują, prawie 1,5 miliona pracowników, ale  przyjmą najwyżej 25 tysięcy bardzo dobrze wykwalifikowanych migrantów. Ułatwienia nie obejmą pracowników niewykwalifikowanych, którzy w większości obsługują w Polsce zakłady produkcyjne, uzupełniają braki w pracach sezonowych, czy sprzedawców. Ci w większości pozostaną w Polsce – ocenił Paweł Kułaga.

Potrzebne ułatwienia w zatrudnianiu Ukraińców w Polsce

Niemniej, jak podkreśla wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd, to dobry moment, aby przyśpieszyć w Polsce prace nad ułatwieniami administracyjnymi w zatrudnianiu Ukraińców w naszym kraju.  Zdaniem ekspertów Izby, konieczna jest konkurencja ze strony Polski poprzez organizację na szeroką skalę bezpłatnych kursów języka polskiego, aby związać cudzoziemców z rynkiem. – Potrzebujemy także reformy procedur legalizacji pracy i  pobytu cudzoziemców w Polsce – stwierdził Andrzej Drozd.

Wiceprezes Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy dr Marek Benio ocenił, że bez takiej reformy w Polsce, szybko nasz kraj straci na atrakcyjności dla pracowników, np. z Ukrainy. – W konkurencji z niemieckim rynkiem pracy, ci Ukraińcy, którzy już się u nas osiedlili nie będą masowo wyjeżdżać za chlebem do Niemiec. Ale nowi migranci będą mieli do wyboru: łatwa droga administracyjna legalizująca prace w Niemczech i trudny dla nich język niemiecki albo trudna droga administracyjna w Polsce i łatwiejszy język polski. Bez reformy procedur administracyjnych napływ nowych pracowników z Ukrainy może się zmniejszyć  – powiedział dr Marek Benio.

Ponadto, jak zwróciła uwagę dyrektor krajowego biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Anna Rostocka, nie powinniśmy zapominać o integracji migrantów, niezbędnym elementem której jest budowanie społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego, opartego na dialogu społecznym i poszanowaniu wielokulturowości.