Współpraca między organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami we wsparciu uchodźców z UkrainyWspółpraca między organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami we wsparciu uchodźców z Ukrainy

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza na konferencję „Współpraca między organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami we wsparciu uchodźców z Ukrainy”, która odbędzie się 14 czerwca, w godzinach od 14.00 do 20.00 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Konferencja organizowana jest przez Fundację Pełnia Wyrazu pod patronatem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. 

Stoimy w obliczu największego kryzysu humanitarnego od zakończenia II Wojny Światowej. Po ataku Rosji na Ukrainę do Polski przybyło około trzech milionów uchodźców. Organizacje pozarządowe od kilku miesięcy wspierają potrzebujących, próbując zabezpieczyć ich podstawowe potrzeby.

Fundacja Pełnia Wyrazu inicjuje programy, umożliwiające dostosowanie społeczności ukraińskiej do funkcjonowania w naszym środowisku, zapewniając im wsparcie w procesie nauczania języka polskiego i aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

Wychodząc naprzeciw pracodawcom, w Fundacji powstało stanowisko doradcy zawodowego i eksperta od spraw budowania zespołu oraz wspierania pracowników w procesie włączania się w rynek pracy. Specjalista ma wieloletnie doświadczenie nabyte w Ukrainie. Porozumiewa się w języku ukraińskim i rosyjskim, może pracować zarówno indywidualnie, jak i tworzyć programy motywacyjne dla zespołów migrantów pracujących w danej firmie.

Fundacja Pełnia Wyrazu od 24 lutego pomaga osobom przybyłym z Ukrainy, szukając mieszkań, organizując transport i zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy. Po tygodniu też, wspólnie z Biblioteką Miejską w Szczecinie (Filia ProMedia), stworzyliśmy ofertę Klubików Wielokulturowych dla ukraińskich dzieci, wsparcie formalne i psychologiczne dla dorosłych oraz pięć grup nauczania języka polskiego. Zorganizowaliśmy też kilka wydarzeń integracyjnych, kolejne (także w Niemczech) odbędą się w czerwcu. Wszystko to możliwe jest dzięki naszemu wolontariackiemu zaangażowaniu i prywatnym, osobistym środkom, jakie na te cele przeznaczamy.

Oczywistym jest, że działanie w takim zakresie w najbliższych miesiącach będzie niezwykle trudne ze względu na brak środków na finansowanie. Dlatego proponuję, aby rezultatem konferencji była wspólna, czytelna, estetyczna i praktyczna strona internetowa, której podstawę stanowić będzie interaktywna część zawierająca się w formule B2B. Pozwoli to w sposób transparenty i szybki wychodzić naprzeciw publikowanym na forum potrzebom.

Partnerem kluczowym wydarzenia jest firma CFexpert.

Wspierają nas: Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie (Patronat Honorowy), Prezydent Miasta Szczecin (Patronat), Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (Patronat), Północna Izba Gospodarcza, Legal HR.

Rama wydarzenia:

Termin: 14 czerwca 2022, 14.00 – 20.00

Miejsce: siedziba Północnej Izby Gospodarczej, al. Wojska Polskiego 86, Szczecin

Program:

14.00 – 14.15 – otwarcie konferencji, powitanie przez Konsula Honorowego Ukrainy, Henryka Kołodzieja;

14.15 – 14.45 – dr Anna Linka: „Wpływ procesu integracji migrantów na gospodarkę i rynek pracy”, prelekcja;

14.45. – 15.30 – prezentacje dotychczasowych działań organizacji pozarządowych na rzecz uchodźców;

15.30 – 15.45 – przerwa kawowa;

15.45 – 17.00 – dyskusja: obszary działań organizacji;

17.00 – 18.00 – obszary współpracy przedsiębiorców z organizacjami pozarządowymi;

18.00 – 18.15 – przerwa kawowa;

18.15 – 19.45 – praca w grupach roboczych – przedsiębiorcy – organizacje;

19.45 – 20.00 – podsumowanie konferencji.

Zachęcamy do przygotowania listy potrzeb, które wynikają z nowej sytuacji społeczno – politycznej i zmian zachodzących na rynku pracy.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w konferencji pod nr. tel: 661255666, Zapraszamy do udziału!

 

Ukraińcy w Polsce – czy mamy politykę migracyjną?

Już od 2015 roku z państwa emigranckiego Polska zmienia się w państwo emigrancko-imigranckie, a mimo tego w naszym kraju dalej nie funkcjonuje żadna kompleksowa strategia migracyjna. Napływ uchodźców spowodowany rosyjską agresją na Ukrainę dodatkowo uwydatnił te braki w polityce rządu.

O sytuacji ukraińskich imigrantów i uchodźców w Polsce rozmawiają Olena Babakowa i Sławomir Dudek.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu z cyklu „Odkrywając Wolność”:

http://https://www.youtube.com/watch?v=C2G44_huRfA

 

Migracja to win-win dla każdego

Ukraińcy w Polsce stanowią około 8 proc. całej liczby osób aktywnych zawodowo i w ostatniej dekadzie wytworzyli dziesiątą część krajowego PKB – tak zreasumował wpływ migracji z Ukrainy na gospodarkę Polski dr Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR, podczas panelu pt. Uwolnić potencjał migracyjny w ramach 14. Baltic Business Forum.

Lejtmotywem tegorocznego BBF, które tydzień temu zakończyło się w Świnoujściu, była Ukraina. W międzynarodowych obradach dyskutowaliśmy o gospodarce, niezależności energetycznej, sytuacji geopolitycznej po agresji Rosji na Ukrainę, europejskich perspektywach Ukrainy. Na zakończenie konferencji poruszyliśmy temat ukraińskiej migracji do Polski – zjawiska, które obserwujemy już od samego początku wojny w 2014 roku, lecz które diametralnie się zmieniło po 24 lutego.

Mężczyźni wrócili do Ukrainy by bronić swojej ojczyzny, natomiast schronienia w Polsce szukają kobiety i dzieci. Ponad 1 mln uchodźców już otrzymało numery PESEL, połowa to osoby poniżej 18 r.ż. Przeanalizowaliśmy, jak na sytuację zareagował rynek pracy, jak wesprzeć przybyłe osoby i na czym ma się opierać polityka migracyjna Polski.

Zgodnie z danymi MRiPS 160 tys. emigrantów , czyli co trzecia osoba w wieku produkcyjnym, podjęło legalną pracę w Polsce po 24 lutego. Olga Senychak, ekspertka ds. procedur imigracyjnych w CRIDO zasygnalizowała, że część uchodźców zasiliła szarą strefę. Związane to jest m.in. z barierą językową i utrudnionym dostępem do ofert pracy. Prawie połowa migrantów, którzy po wybuchu wojny znaleźli zatrudnienie w Polsce, wykonują pracę proste, często poniżej swoich kwalifikacji zawodowych. Ważne jest, aby umożliwić im podjęcie pracy zgodnie z własnymi kompetencjami – przekonywała ekspertka.

Dużym wyzwaniem jest organizacja edukacji i opieki nad dziećmi, co pozwoli na odciążenie kobiet i ich dalszą aktywizację zawodową. Pracodawcy wychodzą naprzeciw swoim pracownikom z Ukrainy, pomagają w sprowadzeniu rodzin, znalezieniu mieszkań, zapisach dzieci do żłobków i szkół, ale, jak podkreślił Paweł Ciechanowski, prezes zarządu Immaginare Outsourcing, są ogromne problemy z zakwaterowaniem czy miejscami w placówkach oświatowych, i bez długofalowego wsparcia rządu, samorządów pracodawcy sobie nie poradzą.

Na długoterminową strategię i politykę migracyjną Polski czekają nie tylko pracodawcy. Bez migrantów ciężko będzie poradzić ze skutkami pogłębiającego się kryzysu demograficznego. “Nasze miasta się wyludniają. Mamy żywotny interes w tym, by stworzyć takie warunki, żeby osoby, które do nas przyjeżdżają, miały wybór: jeżeli nie mają do czego wrócić, to mogą zostać u nas” – wprost powiedział Jacek Woźnikowski z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Związek metropolitalny wypracował i skutecznie wdrażą dwie strategie – sprint i maraton. Pierwsza zakłada przygotowanie się w trybie ekspresowym na przyjęcie dużej liczby osób, a druga – na wprowadzeniu zmian ułatwiających nawigację na wielu płaszczyznach sprzyjających pozostaniu migrantów na dłużej.

Przekonaliśmy się, że jest potrzeba kompleksowego podejścia, systemowych rozwiązań w zarządzaniu migracją, wypracowania wspólnej wizji i strategii, które pozwolą na integrację ze społeczeństwem i włączenie na rynku pracy z korzyścią dla każdej ze stron. Być może ten kryzys, który przeżywamy, jest właściwym momentem, aby przenieść akcent z zagrożeń na korzyści procesów migracyjnych. Na zakończenie dyskusji Forum Obywatelskiego Rozwoju i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza ogłosiły o wspólnym projekcie, tzw. mapie drogowej dla polityki migracyjnej pt. Migracja dla Polski. Szczegółowe informacje nt projektu wkrótce się pojawią na stronie kampanii społecznej “Partnerstwo i Zatrudnienie”.

Źródło: edialog.media