PUIG sygnatariuszem memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców

6 września w Urzędzie Miasta Krakowa podpisane zostało Memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców, przygotowane w trosce o prawidłowy i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki i skierowane do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o podjęcie pilnych działań pozwalających ograniczyć negatywne skutki braku pracowników na polskim rynku pracy.

Memorandum zawiera propozycje zmian w przepisach prawa oraz propozycje usprawnień w zakresie procedur oraz dobre praktyki wypracowane na drodze konsultacji pomiędzy izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu i władzami samorządowymi miast polskich.

Ustabilizowanie rynku pracy jest bardzo ważne dla polskich przedsiębiorców, ale także dla lokalnych wspólnot samorządowych. Pracujący legalnie cudzoziemcy przyczyniają się do większych dochodów bezpośrednich i pośrednich Państwa, jak również i lokalnych wspólnot samorządowych. Ważny jest tez aspekt społeczny zatrudniania cudzoziemców, nowe relacje społeczne, coraz większe zaangażowanie cudzoziemców w działania lokalnych wspólnot.

Wśród propozycji zmian w zakresie przepisów prawa znalazły się m.in. postulaty wydłużenia okresu zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy i odstąpienia od obowiązku uzyskania nowego zezwolenia na pracę, na pobyt czasowy i pracę, w przypadku zmiany stanowiska pracy cudzoziemca.

Uroczystość podpisania memorandum zainicjował Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski.

Memorandum (PDF)

 

Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

Promocja globalnej inicjatywy IRIS

W ramach kampanii „Partnerstwo i zatrudnienie” PUIG włączyła się do promocji globalnej inicjatywy IRIS

W ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i zatrudnienie” Polska-Ukraińska Izba Gospodarcza aktywnie włączyła się do promocji globalnej inicjatywy IRIS (International Recruitment Integrity System), którą prowadzi w Polsce Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji wspólnie z partnerami.

Pierwszy etap promocji odbył się w lipcu bieżącego roku. 16 lipca w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie miała miejsce prezentacja inicjatywy IRIS oraz etapów wdrażania jej w Polsce, podczas którego Dyrektor krajowego biura The International Organization for Migration (IOM) w Polsce Anna Rostocka oraz Programme Manager IRIS Paweł Szalus przedstawili założenia globalnej inicjatywy IRIS.

IRIS (International Recruitment Integrity System) jest wielostronną inicjatywą Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, oferującą sprawdzone narzędzia do weryfikacji standardów etycznej rekrutacji. Obecnie system IRIS wdrażany jest w wielu krajach Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, a także w krajach europejskich, w tym w Polsce i w Ukrainie. Standardy IRIS określone zostały we współpracy z rządami, pracodawcami, agencjami rekrutacyjnymi, pracownikami i stanowią wymierne korzyści dla każdej z tych grup. Program IRIS wspomaga pracowników w rozpoznaniu uczciwych agencji, zmniejsza ryzyko naruszeń ich praw oraz rozszerza dostęp do środków naprawczych. Pracodawcom IRIS daje możliwości identyfikacji uczciwych pośredników oraz zwiększenia przejrzystości w procesie rekrutacji. Dla agencji rekrutacyjnych zapewnia optymalizację kosztów oraz tworzy przewagę rynkową. Z kolei dla rządów IRIS stanowi wysoką wartość, gdyż wspiera przestrzeganie prawa oraz optymalizację zarządzanie migracjami.

W ramach prezentacji IRIS odbył się panel dyskusyjny „Etyczna rekrutacja – korzyści dla pracodawcy i agencji rekrutacyjnych”, w którym aktywny udział w roli prelegentów wzięli przedstawiciele PUIG — Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd oraz Przewodniczący Komitetu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ds. Migracji i Zatrudnienia oraz Prezes zarządu największych w Polsce spółek rekrutacyjnych Foreign Personnel Service sp. z o.o. oraz Greygoose Outsourcing sp. z o.o. Paweł Kułaga.

Pan Andrzej Drozd opowiedział o działaniach Izby na rzecz promocji etycznych zasad zatrudnienia, zwłaszcza w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i zatrudnienie”, która działa już półtora roku. Inicjatywa ta ma na celu zwalczanie wszystkich patologii, które mogą występować w procesie rekrutacji, również na linii pracownik-agencja-pracodawca.

Prelegent podkreślił, iż dla biznesu właściwy kapitał ludzki jest najważniejszym elementem rozwoju przedsiębiorstwa, właśnie dlatego potrzebne są określone standardy, które zagwarantują jakość usług agencji rekrutacyjnych. Stwierdził, iż proces rekrutacji jest dla biznesu dosyć kosztowny. Przedsiębiorcom szczególnie zależy na tym, żeby rekrutacja odbywała się według określonych standardów, co by gwarantowało, że zatrudniony pracownik będzie przygotowany do pracy.

Obecnie jest tak, iż ponosząc duże wydatki na usługi spółek rekrutacyjnych, przedsiębiorcy otrzymują pracowników, które nie są gotowi do funkcjonowania w nowym kontekście kulturowym oraz w nowym miejscu pracy.

Pan Paweł Kułaga z kolei podkreślił doniosłość wprowadzenia wysokich standardów w zakresie rekrutacji pracowników, co, jego zdaniem, pozytywnie przełoży się na krajowy rynek pracy. Zwrócił uwagę na fakt, iż pracownicy zagraniczni w Polsce napotykają na problemy zawiązane z procedurami legalizacji pobytu oraz pracy, ale także z nieuczciwością ze strony niektórych firm rekrutacyjnych, często nie wywiązujących się ze swoich obietnic wobec pracowników oraz pracodawców. Osoby, które korzystają z usług takich agencji, często tracą środki finansowe, doświadczają naruszenie ich praw, przebywają w trudnych warunkach bytowych. Przekłada się to negatywnie na postrzeganie wszystkich spółek rekrutacyjnych. W tym kontekście, zdaniem Pana Pawła Kułagi, ważnym jest, aby proces rekrutacji odbywał się według ustalonych ustalonych standardów, przyjaznych i transparentnych zarówno dla migrantów, jak i pracodawców i agencji rekrutacyjnych.

W celu przedstawienia szczegółów inicjatywy IRIS oraz promocji etycznych standardów rekrutacji w dniach 17-18 lipca 2019 odbyło się szkolenie. Prowadzone było przez ekspertów IOM i adresowane do agencji rekrutacyjnych, które są̨ zainteresowane wdrożeniem międzynarodowych standardów etycznej rekrutacji, uzyskaniem certyfikatu lub weryfikacją stosowanych procedur. Wzięli w nim udział przedstawicieli największych spółek branży w Polsce.

Obecnie Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do kolejnej fazy wdrażania standardów etycznej rekrutacji IRIS w Polsce.

Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji

W piątek 14 czerwca 2019 roku w Centrum Kreatywności Targowa przy ulicy Targowej 56 w Warszawie odbyła się konferencja „Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji”, której organizatorami byli Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Urząd m. st. Warszawy we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy.

Wydarzenie organizowane w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” prowadzonej przez PUIG było podzielone na 4 bloki: Samorządy, Rynek Pracy, Biznes, Społeczeństwo i miało na celu wspólnie z rządem, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz zrzeszeniami pracodawców omówić stan obecny oraz perspektywy rozwoju procesów szeroko rozumianej integracji.

Konferencję zainaugurowali Jacek Piechota, Prezes PUIG i Michał Olszewski, Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawa. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, świata biznesu i mediów.

Paweł Kułaga, Prezes Foreign Personnel Service, Przewodniczący Komitetu PUIG ds. Migracji i Zatrudnienia wystąpił z prezentacją raportu „PROFIL SPOŁECZNY MIGRANTA ZAROBKOWEGO Z UKRAINY” – badania przeprowadzonego na zlecenie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Foreign Personnel Service przez Centrum Badań Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.

W pierwszej części spotkania były zaprezentowane działania miast i samorządów na rzecz integracji cudzoziemców. Udział w panelu wzięli przedstawiciele urzędów miast Warszawy, Łodzi, Lublina, Wrocławia i Gdańska.

W drugim panelu pt. Rynek Pracy zostały omówione przepisy prawne i regulacje. Zwrócono uwagę na problemy i nieprawidłowości występujące w zatrudnianiu, nadużycia w przypadku agencji pracy tymczasowej. Jedną z najważniejszych rzeczy na płaszczyźnie legalności zatrudnienia obcokrajowców pozostaje aspekt współpracy między wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w dostęp cudzoziemców do rynku pracy.

Kolejny panel był poświęconej tematyce biznesowej. Przedstawiono dobre praktyki w zatrudnianiu cudzoziemców, zwrócono szczególną uwagę na rzetelne informowanie na temat warunków pracy, warunków wynagrodzenia, warunków zamieszkania itd. Wspomniano ułatwienia językowe oferowane instytucjami finansowymi. Ponadto wspomniano o niemieckiej reformie w zatrudnianiu cudzoziemców i zagrożeniach dla polskiego rynku pracy.

W ostatnim panelu pod nazwą Społeczeństwo szczególną uwagę poświęcono roli integracji w społeczeństwie wielokulturowym. Przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych mówili m.in. o sposobach włączania migrantów, aby stali się częścią społeczeństwa polskiego.

Podczas przerwy obiadowej uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztacie pt. Kuchnia odeska, organizowanym w ramach projektu „Wspólna kuchnia: międzynarodowe warsztaty Bemowa”.

Potrzebne ułatwienia w zatrudnianiu Ukraińców w Polsce

PUIG: Po otwarciu rynku pracy w Niemczech w 2020 r., nie będzie masowego wyjazdu ukraińskich pracowników z Polski

Przyjęte w ubiegłym tygodniu przez niemiecki parlament regulacje prawne, które już w przyszłym roku ułatwią obywatelom spoza Unii Europejskiej podejmowanie pracy w Niemczech nie spowodują masowego wyjazdu ukraińskich pracowników z Warszawy do Berlina, czego obawiają się polscy przedsiębiorcy. Potrzebne jest jednak uproszczenie procedur w ich zatrudnianiu, by polski rynek pracy był konkurencyjny wobec niemieckiego i zachęcał kolejnych migrantów z Ukrainy do podejmowania pracy w naszym kraju – oceniają eksperci Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Stanowisko Izby przedstawiono podczas spotkania z dziennikarzami, które zorganizowano 10 czerwca w Warszawie w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”. Wzięli w nim udział Andrzej Drozd, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Paweł Kułaga, prezes Foreign Personnel Service, Katarzyna Ziółkowska, radca prawny kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz dr Marek Benio, wiceprezes Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy.

Niemcy postawili na wykwalifikowanych pracowników

Jak wyjaśniała radca prawny Katarzyna Ziółkowska, przegłosowane w piątek, 7 czerwca przez Bundestag przepisy nie spowodują, jak wcześniej się spodziewano, szerokiego otwarcia niemieckiego rynku pracy na pracowników z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Podjąć pracę w Niemczech od 2020 r. bowiem będą mogli tylko pracownicy posiadające odpowiednie uznane kwalifikacje lub w pewnych branżach jak IT, wykazane odpowiednio długie doświadczenie zawodowe. Zrezygnowano jednocześnie z tzw. testu rynku pracy oraz z wymogu znajomości języka niemieckiego.– Cała ustawa jest skoncentrowana na tym, aby przyciągnąć do Niemiec wykwalifikowanych pracowników, a nie tzw. taniej siły roboczej. Niemiecki ustawodawca zabezpieczył się, by do ich kraju nie przyjeżdżali pracownicy, którzy od razu weszli by w niemiecki system ubezpieczeń społecznych – wyjaśniała Katarzyna Ziółkowska.

Zdaniem prezesa Foreign Personnel Service Pawła Kułagi nie powinniśmy zatem spodziewać się masowego wyjazdu Ukraińców z Polski.  – Niemcy, owszem potrzebują, prawie 1,5 miliona pracowników, ale  przyjmą najwyżej 25 tysięcy bardzo dobrze wykwalifikowanych migrantów. Ułatwienia nie obejmą pracowników niewykwalifikowanych, którzy w większości obsługują w Polsce zakłady produkcyjne, uzupełniają braki w pracach sezonowych, czy sprzedawców. Ci w większości pozostaną w Polsce – ocenił Paweł Kułaga.

Potrzebne ułatwienia w zatrudnianiu Ukraińców w Polsce

Niemniej, jak podkreśla wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd, to dobry moment, aby przyśpieszyć w Polsce prace nad ułatwieniami administracyjnymi w zatrudnianiu Ukraińców w naszym kraju.  Zdaniem ekspertów Izby, konieczna jest konkurencja ze strony Polski poprzez organizację na szeroką skalę bezpłatnych kursów języka polskiego, aby związać cudzoziemców z rynkiem. – Potrzebujemy także reformy procedur legalizacji pracy i  pobytu cudzoziemców w Polsce – stwierdził Andrzej Drozd.

Wiceprezes Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy dr Marek Benio ocenił, że bez takiej reformy w Polsce, szybko nasz kraj straci na atrakcyjności dla pracowników, np. z Ukrainy. – W konkurencji z niemieckim rynkiem pracy, ci Ukraińcy, którzy już się u nas osiedlili nie będą masowo wyjeżdżać za chlebem do Niemiec. Ale nowi migranci będą mieli do wyboru: łatwa droga administracyjna legalizująca prace w Niemczech i trudny dla nich język niemiecki albo trudna droga administracyjna w Polsce i łatwiejszy język polski. Bez reformy procedur administracyjnych napływ nowych pracowników z Ukrainy może się zmniejszyć  – powiedział dr Marek Benio.

Ponadto, jak zwróciła uwagę dyrektor krajowego biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Anna Rostocka, nie powinniśmy zapominać o integracji migrantów, niezbędnym elementem której jest budowanie społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego, opartego na dialogu społecznym i poszanowaniu wielokulturowości.

 

 

Profil społeczny migranta zarobkowego z Ukrainy – raport Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Foreign Personnel Service

W środę 10 kwietnia 2019 r. podczas debaty „Obywatel Ukrainy jako pracownik w Polsce. Wnioski z kampanii społecznej Partnerstwo i Zatrudnienie, zainicjowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą”, która odbyła się w czasie Baltic Business Forum, został zaprezentowany raport „PROFIL SPOŁECZNY MIGRANTA ZAROBKOWEGO Z UKRAINY”. Raport dotyczy projektu badawczego przeprowadzonego na początku 2019 r. na zlecenie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Foreign Personnel Service przez Centrum Badań Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”. W panelu wzięli udział przedstawiciele rządów Ukrainy i Polski, samorządów, pracodawców, agencji pośrednictwa pracy, a także organizacji pozarządowych, reprezentujących interesy cudzoziemców w Polsce. W roli moderatora wystąpił Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.

Zgodnie z raportem, 64% pracowników zarobkowych z Ukrainy planuje nadal pracować za granicą, a 82% respondentów – już w ciągu 2019 roku. Prawie 60% ukraińskich migrantów zarobkowych, którzy w najbliższym czasie zamierzają pracować za granicą, planuje wybrać Polskę. Do Niemiec wyjedzie 18% respondentów, Czechy wybierze co dziesiąty migrant zarobkowy. „Mimo obaw polskich pracodawców związanych z otwarciem rynku niemieckiego na pracowników z krajów spoza Unii Europejskiej, większość ukraińskich migrantów zarobkowych w najbliższym czasie nadal planuje pracować w Polsce. To dobra wiadomość dla polskiego rynku pracy, na którym coraz częściej to właśnie pracownicy z Ukrainy uzupełniają braki kadrowe w polskich firmach. A skoro Ukraińcy nadal są chętni do podejmowania pracy w Polsce, państwo i biznes powinno pomóc im rozwiązywać problemy, z którymi spotykają się w naszym kraju”, – komentuje Jacek Piechota.

Na ciężkie warunki pracy i złe warunki mieszkaniowe w Polsce narzeka 25% pracowników z Ukrainy. Właśnie to dla 30% respondentów może służyć powodem do opuszczenia kraju. Jeszcze 6% respondentów skarży się na negatywne nastawienie społeczności lokalnej do Ukraińców. „Pracownik z Ukrainy nie jest maszyną, ma swoje potrzeby. Jest bardzo potrzebne wsparcie państw – Polskiego i Ukraińskiego. Oba te państwa mają benefity z tego, że Ukraińcy pracują w Polsce i muszą informować Ukraińców o należne im prawa i obowiązki. Jakie potrzeby mają Ukraińcy – głównie integracyjne potrzeby, nauka języka polskiego, wsparcie dla rodzin (informowanie np. jak zapisać dziecko do szkoły, przedszkola), zwiększenie świadomości prawnej”, – zwraca uwagę Myroslava Keryk, Prezes Fundacji „Nasz wybór”.

Radca minister Elżbiety Rafalskiej Magdalena Sweklej zapewnia, że trwają prace nad nową polityką migracyjną, koordynowane przez MSWiA RP we współpracy ze wszystkimi resortami, w tym MRPiPS i MIiR, której istotnym elementem jest polityka integracyjna z dużym akcentem na kwestie potrzeb rynku pracy. „Ministerstwo również dokłada cegiełkę w prace kampanii Partnerstwo i Zatrudnienie. Tłumaczymy wszystkie niezbędne informacje na języki obce, w tym ukraiński. PIP od ponad roku ma osobę, która przyjmuje skargi w języku ukraińskim”, – powiedziała Magdalena Sweklej.

Jeszcze jednym problemem, na który narzekają zarówno pracodawcy jak i pracownicy, jest skomplikowany proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Prezes Foreign Personnel Service Paweł Kułaga zwraca uwagę na specyfikę tego problemu: „Jeśli chodzi o czas wydawania zezwolenia to waha się on od 1,5 miesięcy nawet do 6 miesięcy w poszczególnych województwach. Dlatego rodzi się wniosek, że można zrobić to dużo szybciej. W tej chwili jesteśmy w trakcie pierwszych procesów sądowych. Oczekujemy również na zapowiadane od dłuższego czasu przedłużenie funkcjonowania oświadczenia o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi do 1 roku”.­

Według sondażu, 49% ukraińskich migrantów chce na stałe zamieszkać za granicą, z których 13% już podejmują pewne działania w tym kierunku, pozostali czekają na sprzyjające warunki. 61% respondentów planujących emigrację chce przeprowadzić się do Polski, 17% – do Niemiec, 11% – do Czech. Przy tym 39% nie są gotowi do opuszczenia ojczyzny. 12% respondentów na razie nie podjęli decyzji. Ekspert kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”, Prezydent Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Agencji z Międzynarodowego Zatrudnienia Vasyl Voskoboinyk podkreśla: „Według szacunków Ukraińskiego Instytutu Demografii pod koniec 2030 r. liczba osób zdolnych do pracy w Ukrainie zmniejszy się o 2,9 mln osób. Nasze stowarzyszenie już teraz podnosi pytania przyciągania migrantów zarobkowych do Ukrainy. Ukraina musi budować swoją politykę migracyjną, powinna działać w podobnym kierunku jak Polska w latach 2004-2005, kiedy przygotowała program na rzecz uproszczonego zatrudnienia cudzoziemców. Ważną inicjatywą jest również projekt Partnerstwo i Zatrudnienie, który naprawdę działa i pomaga Ukraińcom za granicą”.

Na zakończenie dyskusji Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota zaprosił wszystkich zainteresowanych do włączenia się do kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”: „Chcemy wspólnie walczyć o to, aby jak najmniej było patologii w obszarze zatrudnienia i rekrutacji ukraińskich pracowników, oraz aby ukraińscy pracodawcy mogli mieć kontakt z ukraińskimi pracownikami pracującymi w Polsce”.

Kampania „Partnerstwo i Zatrudnienie” została zainaugurowana rok temu podczas 10 BBF w Świnoujściu. Jej głównym celem jest zwalczanie patologii na rynku rekrutacji i zatrudniania obywateli Ukrainy zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, zwiększenie świadomości prawnej migrantów, a także wsparcie w procesie adaptacji pracowników z Ukrainy w Polsce oraz po powrocie do kraju. Kampania prowadzona jest równolegle w Polsce i w Ukrainie w oparciu o zaangażowanie pozyskanych partnerów.

Do kampanii dołączyły się: Foreign Personnel Service, Greygoose Outsourcing, BNP Paribas, IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja „Nasz Wybór”, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce, Fundacja „Nasz Wybór”, Fundacja Refugee.pl, La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Agencji ds. Międzynarodowego Zatrudnienia, Fundacja Veles+, Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych „Bezpieczny Świat”. Patronat honorowy nad kampanią objęła Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, patronat medialny zapewnia Rzeczpospolita.

Metodologia badania

Okres realizacji badania: 20 grudnia 2018 r. – 15 stycznia 2019 r. Badanie zostało wykonane metodą wywiadów telefonicznych na podstawie skonstruowanego kwestionariusza. Wielkość próby badawczej wyniosła 1025 respondentów w wieku od 18 lat ze wszystkich regionów Ukrainy z wyjątkiem Krymu i okupowanych obwodów donieckiego i ługańskiego. Dobór próby został dokonany metodą generowania liczb losowych. Względny błąd standardowy (z uwzględnieniem efektu planowania – 1.1) nie przekracza 3,1% z prawdopodobieństwem 0,95.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Foreign Personnel Service przez Centrum Badań Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.

Raport „Profil Społeczny Migranta Zarobkowego z Ukrainy”