Migrantki założyły związek zawodowy

W Polsce w ramach Inicjatywy Pracowniczej powstał związek zawodowy opiekunek z Ukrainy. Jest to pierwsza komisja środowiskowa powołana wyłącznie przez migrantki.

 

Komisja Środowiskowa Pracownic i Pracowników Domowych została utworzona 19 września 2021 r., weszło do niej 13 osób.

 

Pomysł na założenie związku zawodowego pojawił się w wyniku projektu artystycznego „Możesz na mnie liczyć/Можеш на мене розраховувати” mającego na celu zrzeszenie pochodzących z Ukrainy opiekunek osób starszych. Projekt ten powstał w ramach rezydencji artystycznej Marty Romankiv w Dziale Edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i jest kontynuowany w ramach stypendium Ministra Kultury Gaude Polonia.

 

„W wyniku coniedzielnych spotkań i rozmów na Osiedlu Jazdów, a także cyklu spotkań z ekspertkami i ekspertami, grupa uczestniczek projektu postanowiła zorganizować się aby walczyć z wyzwaniami, które dla pracowników domowych są codziennością” – komentuje artystka i aktywistka Marta Romankiv, dodając, że brak jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa, niskie wynagrodzenie, brak dostępu do służby zdrowia, brak dni wolnych i całodobowa dyspozycyjność – to tylko część problemów, z którymi borykają się pracownice domowe.

 

Związek zawodowy ma swój manifest określający długoterminowe cele. Pracownicy opieki domagają się m.in.:

 

 • uznania ich pracy za istotną część polskiego systemu opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi;
 • dostępu do pomocy prawnej i psychologicznej;
 • godnych i bezpiecznych warunków pracy;
 • ochrony przed różnymi formami zastraszania ze strony pracodawców.

Dołączyć się do związku może każdy pracownik czy pracownica domowej opieki osobistej bez względu na narodowość kontaktując się pod adresem email: pracownicedomowe@gmail.com lub za pośrednictwem grupy w Facebook “Можеш на мене розраховувати”.

 

Więcej na edialog.media

Dzień Kaukaski

Serdecznie zapraszamy na gościnny Kaukaz. Taniec, śpiew i kaukaskie stroje! Dołączcie do nas i poznawajcie z nami kulturę Kaukazu w niecodzienny sposób!

 

Przed nami możliwość poznania ciekawostek o Kaukazie, tamtejszych tradycji i odrobiny kontekstu historycznego. To wszystko w ciekawy i zajmujący sposób, z towarzyszeniem filmów. Przede wszystkim jednak dzięki tańcom i śpiewom, tradycyjnym strojom, będzie można dotknąć kawałka kultury, od której dzielą nas tysiące kilometrów.

 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz:
https://forms.gle/zeqDyp98d9tjYVyz6

Link do wydarzenia na FB
https://www.facebook.com/events/837502776952055/?active_tab=discussion

 

Zachęcamy do udziału!

Clicket Partnerem wspierającym kampanii społecznej “Partnerstwo i Zatrudnienie”

Miło nam poinformować, iż do grona Partnerów kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” dołączyła firma Clicket.

 

Clicket to proste i nowoczesne rozwiązanie m.in. dla cudzoziemców, które daje możliwość ubezpieczenia się w kilku prostych ruchach. Wystarczy wybrać rodzaj ubezpieczenia i opłacić składkę, a gotowe dokumenty przyjdą drogą mailową.

 

Dodatkowo, w ofercie znajduje się również obowiązkowe ubezpieczenie do wizy dla osób chcących przyjechać do Polski. Pakiet KOSZTY LECZENIA jest dedykowany właśnie tej grupie i pokrywa koszty leczenia cudzoziemca na terenie całej Strefy Schengen.

 

Produkty ubezpieczeniowe oferowane przez Clicket dostarcza globalna firma ubezpieczeniowa AXA Assistance.

 

Zapraszamy do sprawdzenia oferty Clicket na clicket.pl – również w języku ukraińskim.

Informacja dla podróżujących

Od 22 marca 2021 roku cudzoziemcy przekraczający ukraińską granicę oprócz ważnej przez cały okres planowanego pobytu w Ukrainie polisy ubezpieczenia zdrowotnego obejmującej koszt ewentualnego leczenia COVID-19 oraz pobytu na kwarantannie muszą także posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) nie później jak 72 godziny przed przekroczeniem granicy. W przypadku braku wspomnianych dokumentów wjazd na terytorium Ukrainy nie będzie możliwy. Podstawa prawna: Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 22 marca 2021 r. №230. Posiadanie negatywnego wyniku testu PCR służy także jako podstawa do zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.

 

Od 2 czerwca br. obcokrajowcy przy wjeździe na terytorium Ukrainy mogą przedstawić oprócz wyników testu PCR, test antygenowy lub dokument potwierdzający pełne szczepienie przeciwko Covid-19. Zaświadczenie o szczepieniu służy także podstawą do zwolnienia z kwarantanny.

 

Do Polski mogą wjechać jedynie wybrane grupy osób, w tym m.in. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski.

 

Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2 nie zwalnia z obowiązku kwarantanny podróżnych przekraczających granicę z Ukrainy do Polski.

 

Od 24 czerwca br., w przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim EFTA – stroną umowy o EOG, okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2).

 

Na granicach zewnętrznych z kwarantanny są zwolnione jedynie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oraz określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych itd.) wymienione w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dzieci przekraczające granice zewnętrzne obowiązują te same obostrzenia, co osoby dorosłe.

 

Granicę z Ukrainą można przekraczać w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, w Medyce oraz w Budomierzu, a od 23 czerwca br. również w Krościenku, Zosinie i Dołhobyczowie.

 

Więcej informacji na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej.

Szczepienie bez numeru PESEL? Tak!

Niedawno zakończono procedurę wydawania  e-skierowań na szczepienie dla dorosłych Polaków. A co z pracownikami tymczasowymi nieposiadającymi numeru PESEL?

 

Zgodnie z prawem szczepienia przysługują każdemu, kto legalnie przebywa w Polsce, niezależnie od obywatelstwa i ubezpieczenia. Redakcja eDIALOG sprawdziła, jak to wygląda w praktyce.

 

Rzecznik Praw Pacjenta podaje, iż każdy ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (np. leków) i badań sanitarno-epidemiologicznych (np. testów), które są związane z COVID-19. Dotyczy to również osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, a także osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Decyduje o tym ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Tak więc prawo do szczepień przeciw COVID-19 przysługuje wszystkim osobom legalnie przebywającym w Polsce, w tym cudzoziemcom, którzy nie mają numeru PESEL. Wystarczy zgłosić się do lekarza POZ, który powinien wystawić e-skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „inny identyfikator” (zamiast „numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu tożsamości, np. numer paszportu lub zagraniczny dowód osobisty, – informuje o tym serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

W praktyce jednak uzyskanie skierowania napotyka na pewne trudności. Brak ubezpieczenia uniemożliwia zapis na wizytę do lekarza publicznej służby zdrowia, gdyż każda przychodnia wymaga zawarcia tzw. deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast zawarcie takiej deklaracji wymaga ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Tak też było w przypadku cudzoziemki, która się zwróciła o pomoc do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Pani od lat mieszka w Polsce, jednak nie została skierowana na szczepienie automatycznie, ponieważ w dniu wystawienia e-skierowań dla jej rocznika nie posiadała numeru PESEL. Jak wyjaśnił pracownikowi Izby konsultant infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, nieubezpieczona osoba może uzyskać e-skierowanie również od lekarza przychodni prywatnej. Właśnie z tego rozwiązania skorzystała Pani. „Chociaż prawo na to pozwala, to nie wszystkie przychodnie prywatne oferują taką usługę, powołując się na brak informacji. Jednak udało mi się zapisać na teleporadę do jednej z warszawskich placówek. Rozmowa zajęła zaledwie kilka minut, skierowanie zostało wystawione całkowicie bezpłatnie. 26 maja mam termin szczepienia” – podzieliła się własnym doświadczeniem cudzoziemka.

 

Źródło: edialog.media

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspomaga kombatantów ze Wschodu Ukrainy

Kombatanci powracający z frontu na wschodzie Ukrainy najczęściej nie znajdują godziwego zatrudnienia i funkcjonują w trudnych warunkach bytowych. Płacą cenę za żołnierski trud i czas spędzony na terenie konfliktu.

 

Odpowiedzią na to może być legalne zatrudnienie w Polsce, właśnie tej szczególnie wrażliwej grupy obywateli Ukrainy. Reprezentują oni różne zawody i doświadczenia, które z pewnością znajdą zastosowanie na polskim rynku pracy.

 

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom ukraińskich weteranów zainicjowała akcję skierowaną do polskich pracodawców i agencji zatrudnienia w celu zapewnienia im legalnej i uczciwej pracy.

 

Ze swojej strony PUIG rozpoczęła współpracę z organizacjami weteranów, tak by służyć pomostem między nimi a polskim rynkiem pracy. Współpraca ta ma charakter długofalowy i służy interesom zarówno potencjalnych pracobiorców, jak i polskich pracodawców.

 

Apelujemy o godne zatrudnienie ukraińskich kombatantów!

Konferencja „Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce”, która odbędzie się 15 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00-12:30 w trybie online. Inicjatorem wydarzenia jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Społecznego Warszawy.

 

W ostatnim czasie migracja z Ukrainy do Polski, która od lat miała charakter zarobkowy, zmienia się w kierunku rozwoju przedsiębiorczości i długoterminowego pobytu w Polsce jako kraju życiowych interesów. Świadczy o tym m.in zwiększenie się aktywności migrantów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: stanem na koniec 2020 r. w Polsce działało 16 482 firmy z ukraińskim kapitałem, z czego 1/3 jest zarejestrowana w Warszawie. Przy czym w dalszym ciągu obserwujemy tendencję wzrostowa.

 

Podczas szerszej dyskusji z udziałem przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, Ambasady Ukrainy w Polsce, organizacji pozarządowych i środowiska biznesowego, a także ukraińskich przedsiębiorców w Polsce pragniemy pokazać nową twarz migracji, zdefiniować potrzeby i zbadać legislacyjne i prawne uwarunkowania oraz przedstawić możliwe kierunki rozwoju dla przedsiębiorczości w środowisku migranckim.

Konferencja organizowana jest w ramach prowadzonej przez PUIG kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.

 

Program wydarzenia

 

Rejestracja na konferencję pod linkiem
Osoba do kontaktu: Andrzej Drozd, andrzej.drozd@pol-ukr.com, kom. +48 796 093 863.

 

Zachęcamy do udziału!

Pomoc rzeczowa dla migrantów i organizacji

Jesteś migrantką/ migrantem ? Jesteś przedstawicielem organizacji, lub grupy nieformalnej pracującej z migrantami i potrzebujecie wsparcia w postaci środków czystości i kosmetyków? Centrum Wielokulturowe przygotowało dla Was taką pomoc.

 

Aby odebrać produkty wystarczy wypełnić FROMULARZ ZGŁOSZENIOWY proponowane terminy odbioru ( pon.- piątek 10-17 ). Odbiór będzie możliwy w dwóch miejscach w Warszawie : Jagiellońska 54 (siedziba Centrum) Bracka 18/63 (siedziba Fundacji dla Somalii).

 

Pomoc jest realizowana w ramach projektu wsparcia psychospołecznego finansowanego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dystrybucja jest organizowana wraz z Biurem Zarządu Głównego PCK.

 

Więcej na stronie Centrum Wielokulturowego

Webinarium: “Zatrudnianie cudzoziemców w przetwórstwie, logistyce i innych branżach. Czy zmiany w prawie pomogą pracodawcom?”

W dniu 10 marca br. obyło się webinarium pt. “Zatrudnianie cudzoziemców w przetwórstwie, logistyce i innych branżach. Czy zmiany w prawie pomogą pracodawcom?” zorganizowane przez Wiadomości Handlowe przy współpracy merytorycznej z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą jako Partnera.

 

W imieniu PUIG w spotkaniu wziął udział Wiceprezes Izby Andrzej Drozd, który zaprezentował Kampanię Społeczną “Partnerstwo i Zatrudnienie” oraz genezę i główne kierunki działania Kampanii. Wśród ekspertów także znaleźli się: Marek Woch, dyrektor generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ismena Saadi, radca prawny MS Kancelaria Radcowska, Marcin Budzewski, Instytut Analiz Rynku Pracy, Iwona Szmitkowska, prezes zarządu Work Service SA.

 

Podczas webinarium zostały omówienie zmiany w Ustawie o cudzoziemcach dot. uzyskiwania wiz oraz zatrudnienia cudzoziemców, sytuacja w poszczególnych branżach takich jak przetwórstwo, logistyka, elektronika, meblarstwo i innych, a także kwestię związane z outsourcingiem pracowniczym  oraz wpływem pandemii na rynek pracy i proces zatrudnienia obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Rosji.

 

Link to transmisji wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=KKR-JT22z0E

Webinarium: “Praca zdalna w kontekście zmian w Kodeksie pracy – jak ją prawidłowo organizować”

Serdecznie zapraszamy na darmowy webinar dla pracodawców i osób zarządzających zespołem: Praca zdalna w kontekście zmian w Kodeksie pracy – jak ją prawidłowo organizować. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia.

 

Przed nami zmiany przepisów dot. pracy zdalnej, które mają dostosować zapisy Kodeksu Pracy do aktualnej sytuacji. Praca zdalna z tymczasowego rozwiązania rozwinęła się do obowiązującego i przyjętego systemu pracy. Korzyści z niej płynącej dostrzegają zarówno pracodawcy jak i pracownicy. Pojawiają się również trudności. O tym jak ją poprawnie zorganizować – zwłaszcza w kontekście zaproponowanych zmian- by była efektywna, bezpieczna i spełniała obowiązujące i przyszłe standardy prawa opowiedzą zaproszeni eksperci.

 

Program wydarzenia:

 • Zmiana przepisów dotyczących pracy zdalnej – stan prac;
 • Właściwe wprowadzenie pracy zdalnej kok po kroku – aspekty prawne i organizacyjne;
 • Regulacje prawne jakie należy wprowadzić w firmie w zakresie pracy zdalnej;
 • Najczęstsze problemy związane z organizowaniem pracy zdalnej;
 • Zarządzanie zespołem hybrydowym;
 • Różne wymiary pracy zdalnej – jak sobie z nimi radzić?
 • Ochrona danych osobowych w kontekście pracy zdalnej;
 • Korzyści, ryzyka, rozwiązania.

 

Szczegółowy program i rejestracja pod linkiem.

 

Zachęcamy do udziału!

Raport “Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19”

Zapraszamy do lektury raportu Fundacji “Nasz Wybór” pt. “Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19”, który został opublikowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla. Raport ukazał się w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim.

 

Raport dokumentuje, w jaki sposób COVID-19 i środki wprowadzone przez państwo polskie w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania się wpłynęły na migrantki z Ukrainy. Z przeprowadzonych badań wynika, że pandemia pogłębiła stare problemy ukraińskich migrantek w Polsce. W rezultacie COVID-19 spotęgował występowanie wśród tej grupy osób nierówności krzyżowych.

 

Oto kilka wniosków z badania:

 • Zamknięcie sektorów usług, handlu i kultury doprowadziło do powszechnej utraty pracy. Warto podkreślić, że są to branże, w których z jednej strony najchętniej zatrudnia się imigrantki z Ukrainy, a z drugiej strony obowiązują nieformalne sposoby zatrudnienia. Specyfika tych sektorów gospodarki w zderzeniu z pandemią przełożyła się na sytuację finansową ukraińskich imigrantek. Pozostały one bez dostępu do opieki społecznej, wsparcia rodzin i dochodów, często nie były w stanie opłacić czynszu.
 • Z powodu COVID-19 kontakty społeczne ukraińskich kobiet w Polsce zostały ograniczone do minimum. Niejasna sytuacja prawna i zawodowa ukraińskich kobiet oraz oddzielenie ich od sieci rodzinnych kontaktów pogłębiło psychologiczne konsekwencje związane z pandemią. Kontakt z językiem polskim i możliwości uczenia się zostały drastycznie ograniczone w trakcie pandemii. Należy podkreślić, że nieznajomość języka stanowi kluczową przeszkodę w wielu aspektach życia ukraińskich migrantek.
 • Kluczowi pracownicy, których praca była fundamentalna dla funkcjonowania społeczeństw podczas COVID-19, często okazują się nisko opłacanymi migrantami. W Polsce praca ukraińskich kobiet, zwłaszcza opiekuńcza, jest niedocenianym elementem walki z koronawirusem.

 

Zapraszamy do szczegółowej lektury raportu w języku polskim lub angielskim.

Nowy certyfikat dla agencji zatrudnienia

Konfederacja Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zamierzają wkrótce wprowadzić nowy certyfikat “Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”. Celem programu ma być promowanie najlepszych agencji zatrudnienia. Należy nadmienić, iż jest to pierwsze takie porozumienie zawarte przez organizację pracodawców i związki zawodowe. Program ma przede wszystkich promować wysokie standardy usług pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej. Organizatorzy są przekonani, że będzie to początek procesu podnoszenia jakości usług dla osób poszukujących pracy, ale również dla tych, którzy pracowników poszukują.

 

Program ma promować agencje zatrudnienia, które przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia działalności, wykazują wyjątkową jakość świadczonych usług, promują stabilne formy zatrudnienia oraz podejmują działania dla zwiększenia zadowolenia pracowników. Certyfikacja agencji zatrudnienia ma na celu weryfikację jakości świadczonych przez nie usług, poprawę wizerunku branży oraz promocję dobrych praktyk.

 

Jak wynika z daтych Polskigo Forum HR, w 2019 r. na rynku działało blisko 8,8 tyś. agencji zatrudnienia. Zarejestrowano 2,5 tys. agencji, a w tym samym czasie wykreślono blisko 2 tys. podmiotów. Oznacza to, że nadal utrzymuje się wysoka rotacja, która nie sprzyja tworzeniu stabilnego rynku usług wysokiej jakości.

 

Szacunkowa całkowita wartość rynku agencji zatrudnienia w Polsce wyniosła w ubiegłym roku ok. 7,25 mld zł. Aż 85 proc. stanowiły obroty w ramach usługi pracy tymczasowej. W porównaniu do roku 2018 można zaobserwować spadek wartości polskiego rynku na poziomie 2,7 proc.

 

Źródło: pulsHR.pl

Informacja dla podróżujących – zielona/czerwona strefa

Według stanu na 15 stycznia, Polska znajduje się na ukraińskiej liście rozpowszechnienia koronawirusa w czerwonej strefie jako kraj o wysokim ryzyku zakażenia.

 

Przy przekraczaniu granicy z krajów „zielonej strefy” wymagane jest jedynie posiadanie polisy ubezpieczeniowej, a na podróżujących z krajów „czerwonej strefy” leży dodatkowo obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny lub wykonanie testu PCR. Więcej na temat na stronie Gabinetu Ministrów Ukrainy.

 

Ważne: od 28 grudnia 2020 r. na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE. Na kwarantannę po przekroczeniu granicy kierowani są podróżujący transportem zbiorowym. Zwolnienie z kwarantanny dot. osób zaszczepionych na COVID-19.

 

Z kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy zwolnieni są jedynie wybrane grupy podróżujących, w tym m.in. załogi statków powietrznych, kierowcy, marynarze oraz studenci. Pełna lista osób zwolnionych z kwarantanny znajduje się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej.

“Z Białorusi do Polski – wsparcie Białorusinów na emigracji”

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online pt. “Z Białorusi do Polski – wsparcie Białorusinów na emigracji”, które odbędzie się na platformie Zoom w dniu 12 stycznia o godz. 12:00. Spotkanie będzie także udostępnione na żywo na Facebooku.

 

Mija 150 dni od oficjalnych wyników wyborów na Białorusi. Był to czas wielu dysput dotyczących wielkiej geopolityki, mniej lub bardziej trafnych prognoz, głębokich nadziei, a równolegle – toczyło się życie zwykłych ludzi, które w wyniku niezgody mieszkańców kraju na kłamstwa, wywróciło się do góry nogami. Żeby uniknąć więzienia, byli oni zmuszeni do ucieczki, zostawiając domy, rodziny i normalność daleko w tyle.

 

Setki Białorusinów, zagrożonych prześladowaniami, przyjechało do Polski. Jak wygląda ich rzeczywistość? Z czym się muszą mierzyć? Jak my – zwykli obywatele oraz przedstawiciele różnych instytucji i organizacji – możemy im pomóc?

 

Na te i inne pytania odpowiemy podczas dyskusji, na którą mamy zaszczyt zaprosić Państwa. Szczegóły dostępne na wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1896782083862762

 

Moderatorka – Olga Hardziejczyk-Maziarska, prowadząca Punkt Informacji i Wsparcia dla Białorusinów w Centrum Wielokulturowym, podzieli się naszym doświadczeniem. Wysłuchamy też głosu Białorusinów, którzy przyjechali do Polski w ostatnim czasie, a także przedstawicieli NGO i fundacji, które się zajmują sprawami migrantów. Wśród uczestników spotkania znajdą się reprezentanci fundacji “Zachód Wschód”, “Okno na Wschód”, Centrum Wsparcia Cudzoziemców w Białymstoku, a wśród zaproszonych – przedstawiciele komisji do spraw współpracy z zagranicą stołecznego ratusza, SWPS, Uczelnia Łazarskiego. Organizator spotkania – Centrum Wielokulturowe w Warszawie.

 

Olga Hardziejczyk-Maziarska – Białorusinka, od 22 lat mieszkająca w Warszawie, współtworzyła Europejskie radio dla Białorusi, od ponad 10 lat współpracuje z niezależną telewizją Belsat. W latach 1999 – 2019 prowadziła stowarzyszenie Instytut Kultury Białoruskiej w Warszawie, organizację zrzeszającą Białorusinów i promującą kulturę białoruską w świecie.

 

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

 

Zachęcamy do udziału!

Program darmowej opieki medycznej dla obywateli Ukrainy

Centrum Medyczne Wigury 19 “Szpital Św. Rodziny”, partner Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej,  oferuje program kompleksowej opieki medycznej dla pracowników z Ukrainy  w ramach odprowadzanych składek ZUS, czyli BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH KOSZTÓW.

 

Mieszkając i pracując w Polsce obywatele Ukrainy mogą korzystać na równi z obywatelami polskimi z bezpłatnej opieki medycznej.

 

W celu ułatwienia komunikacji został uruchomiony specjalny numer telefonu 798 422 622, pod którym koordynator porozumiewa się w języku ukraińskim lub rosyjskim.

 

Oferta Centrum Medycznego:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Ginekologia
 • Stomatologia
 • Pediatria
 • Okulistyka
 • Kardiologia
 • Ortopedia
 • Dermatologia
 • Rehabilitacja

 

Więcej na www.swietarodzina.com.pl

 

Aby zostać pacjentem Centrum Medycznego wystarczy wypełnić deklarację.

 

Kontakt:

Łódź 90-302 ul. Wigury 19

798 422 622 lub INFOLINIA 42 254 96 00

Sprawozdanie z 2020 r.

W 2020 r. kampania społeczna “Partnerstwo i Zatrudnienie” kontynuowała szereg działań na rzecz wspierania cudzoziemców na polskim rynku pracy, ich integracji w lokalne społeczeństwo, zwalczania patologii w procesie zatrudnienia obywateli Ukrainy. Kampania również podjęła wysiłki na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych w zakresie migracji zarobkowej, wymiany doświadczeń i budowania pozytywnych relacji na linii polsko-ukraińskiej współpracy.

 

W ramach prowadzenia kampanii PUIG kontynuuje współprace z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, Ambasadą Ukrainy w RP, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Biurem Rzecznika ds. Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz samorządami i urzędami wojewódzkimi.

 

Należy podkreślić, iż działania kampanii odbywają się po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy. Dotychczas niejednokrotnie podejmowano bezpośrednie interwencje ws. niewłaściwego traktowania pracowników. Do najczęstszych interwencji zaliczyć można nielegalne zatrudnienie, niewypłacenie w terminie wynagrodzenia, szare schematy wypłaty pensji, praca w niegodnych warunkach, nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracodawców, niedopuszczalne warunki mieszkaniowe, brak właściwego przeszkolenia w zrozumiałym dla pracownika języku, etc.

 

Od tego roku PUIG w ramach kampanii „Partnerstwo i Zatrudnienie” jest partnerem projektu „Centrum Wielokulturowe – Warszawski Centrum Dialogu”. W ramach tej inicjatywy PUIG prowadzi ścieżkę doradztwa zawodowego dla cudzoziemców, obejmującą kwestie zatrudnienia obcokrajowców, redagowania CV i kompletowania dokumentacji niezbędnej dla podjęcia pracy i legalizacji pobytu. Ponadto PUIG wspiera i współtworzy wiele ciekawych wydarzeń poświęconych szerokiemu spektrum problematyki integracyjnej i różnorodności kulturowej.

 

W tym roku kontynuowano również prace dot. wdrażania międzynarodowej inicjatywy IRIS (International Recruitment Integrity System), którą prowadzi w Polsce Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji wspólnie z partnerami. Ponadto uczestniczono w posiedzeniach zespołu roboczego ds. legalizacja pobytu i zatrudniania cudzoziemców przy Rzeczniku MŚP oraz innych konsultacjach społecznych dot. tej kwestii.

 

Ze względu na wybuch epidemii koronawirusa PUIG zmuszona była zawiesić pracę nad organizowanymi wydarzeniami – cyklem konferencji „Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji” planowanych w Opolu, Kielcach, Bytomiu, Płocku i Warszawie.

 

Partnerami strategicznymi Kampanii są Foreign Personnel Service i bank BNP PARIBAS.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Od 1 grudnia 2020 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce m.in. na podstawie tzw. wiz humanitarnych lub z adnotacją „Poland. Business Harbour” będą mogli pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zakłada także m.in. zmiany związane z modyfikacją wspólnotowego kodeksu wizowego oraz wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA.

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r.[i] rozszerza katalog sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce. Dopełnieniem tych zmian jest rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii[ii], które zakłada m.in. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych[iii], wiz z adnotacją „Poland. Business Harbour”, lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu (zgodnie z odpowiednimi ustawami).

 

Celem ustawy jest również dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian we wspólnotowym kodeksie wizowym[iv]. Dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych (długoterminowych) pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. Dostosowane do wymogów prawa UE zostały m.in. formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za ich wydanie. Przykładowo, decyzja informująca o odmowie wydania wizy krajowej będzie zamieszczana na nowym formularzu. Wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować czy studiować w Polsce.

 

Kolejną zmianą jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu (w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego). Minister właściwy do spraw zagranicznych będzie publikował informacje o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających ustawowe warunki.

 

Nowelizacja wprowadza także przepisy pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Visa Waiver Program).

 

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wchodzą w życie 1 grudnia 2020 r.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Raport z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców przy Rzeczniku MŚP z dnia 27 listopada 2020 r.

W piątek, 27 listopada 2020 r., podczas wideokonferencji Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego członkiem jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, przedstawione zostały postulaty związane z problemami legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców (także w czasie epidemii covid-19), między innymi:

 

 • Wizy dla członków rodzin pracowników (w czasie epidemii nie jest możliwe uzyskanie wiz dla członków rodzin, co stanowi problem z pozyskaniem do Polski pracowników np. wysokokwalifikowanych);
 • System e-wniosków na pobyt czasowy (na razie tylko w planach, nie powstał jeszcze projekt);
 • Ujednolicenie urzędów, jeden system na kilka urzędów (PUP-UW), dzięki czemu ułatwiłby się proces składania wniosków np. na zezwolenia na pracę, nie byłoby potrzebne dostarczanie informacji starosty w oryginale;
 • Kioski biometryczne w Urzędach Wojewódzkich do przyjmowania wniosków na pobyt, uzupełnienia braków formalnych (projekt jest przewidziany na 2021-2022);
 • Zautomatyzowanie profilu cudzoziemca, cudzoziemiec będzie informowany o wszystkich etapach postępowania (system będzie gotowy już do końca 2020).

Link  do nagrania spotkania: https://youtu.be/VH53gR4fKSw

 

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. Temat spotkania: Przekraczanie granic przez pracowników i ich rodziny w dobie pandemii.

 

Sprawozdanie sporządziła: Maria Borysenko, ekspert kampanii społecznej “Partnerstwo i Zatrudnienie”,  starszy specjalista ds. legalizacji Foreign Personnel Service.

Powiadomienia SMS dla cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców wprowadza nową formę komunikacji z klientami. Cudzoziemcy, których sprawy prowadzone są w Departamencie Legalizacji Pobytu UdSC otrzymają wiadomości SMS informujące o głównych etapach postępowania.

 

Komunikaty będą potwierdzały rejestrację złożonego odwołania lub zażalenia, zwracały uwagę na wysłaną z urzędu do strony postępowania korespondencję oraz informowały o wydanym rozstrzygnięciu.

 

Wiadomości SMS otrzymają wyłącznie cudzoziemcy lub ich pełnomocnicy, których postępowania odwoławcze lub zażaleniowe prowadzone są w Departamencie Legalizacji Pobytu UdSC.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców