Szczepienie bez numeru PESEL? Tak!

Niedawno zakończono procedurę wydawania  e-skierowań na szczepienie dla dorosłych Polaków. A co z pracownikami tymczasowymi nieposiadającymi numeru PESEL?

 

Zgodnie z prawem szczepienia przysługują każdemu, kto legalnie przebywa w Polsce, niezależnie od obywatelstwa i ubezpieczenia. Redakcja eDIALOG sprawdziła, jak to wygląda w praktyce.

 

Rzecznik Praw Pacjenta podaje, iż każdy ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (np. leków) i badań sanitarno-epidemiologicznych (np. testów), które są związane z COVID-19. Dotyczy to również osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, a także osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Decyduje o tym ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Tak więc prawo do szczepień przeciw COVID-19 przysługuje wszystkim osobom legalnie przebywającym w Polsce, w tym cudzoziemcom, którzy nie mają numeru PESEL. Wystarczy zgłosić się do lekarza POZ, który powinien wystawić e-skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „inny identyfikator” (zamiast „numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu tożsamości, np. numer paszportu lub zagraniczny dowód osobisty, – informuje o tym serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

W praktyce jednak uzyskanie skierowania napotyka na pewne trudności. Brak ubezpieczenia uniemożliwia zapis na wizytę do lekarza publicznej służby zdrowia, gdyż każda przychodnia wymaga zawarcia tzw. deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast zawarcie takiej deklaracji wymaga ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Tak też było w przypadku cudzoziemki, która się zwróciła o pomoc do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Pani od lat mieszka w Polsce, jednak nie została skierowana na szczepienie automatycznie, ponieważ w dniu wystawienia e-skierowań dla jej rocznika nie posiadała numeru PESEL. Jak wyjaśnił pracownikowi Izby konsultant infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, nieubezpieczona osoba może uzyskać e-skierowanie również od lekarza przychodni prywatnej. Właśnie z tego rozwiązania skorzystała Pani. „Chociaż prawo na to pozwala, to nie wszystkie przychodnie prywatne oferują taką usługę, powołując się na brak informacji. Jednak udało mi się zapisać na teleporadę do jednej z warszawskich placówek. Rozmowa zajęła zaledwie kilka minut, skierowanie zostało wystawione całkowicie bezpłatnie. 26 maja mam termin szczepienia” – podzieliła się własnym doświadczeniem cudzoziemka.

 

Źródło: edialog.media

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspomaga kombatantów ze Wschodu Ukrainy

Kombatanci powracający z frontu na wschodzie Ukrainy najczęściej nie znajdują godziwego zatrudnienia i funkcjonują w trudnych warunkach bytowych. Płacą cenę za żołnierski trud i czas spędzony na terenie konfliktu.

 

Odpowiedzią na to może być legalne zatrudnienie w Polsce, właśnie tej szczególnie wrażliwej grupy obywateli Ukrainy. Reprezentują oni różne zawody i doświadczenia, które z pewnością znajdą zastosowanie na polskim rynku pracy.

 

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom ukraińskich weteranów zainicjowała akcję skierowaną do polskich pracodawców i agencji zatrudnienia w celu zapewnienia im legalnej i uczciwej pracy.

 

Ze swojej strony PUIG rozpoczęła współpracę z organizacjami weteranów, tak by służyć pomostem między nimi a polskim rynkiem pracy. Współpraca ta ma charakter długofalowy i służy interesom zarówno potencjalnych pracobiorców, jak i polskich pracodawców.

 

Apelujemy o godne zatrudnienie ukraińskich kombatantów!

Konferencja „Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce”, która odbędzie się 15 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00-12:30 w trybie online. Inicjatorem wydarzenia jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Społecznego Warszawy.

 

W ostatnim czasie migracja z Ukrainy do Polski, która od lat miała charakter zarobkowy, zmienia się w kierunku rozwoju przedsiębiorczości i długoterminowego pobytu w Polsce jako kraju życiowych interesów. Świadczy o tym m.in zwiększenie się aktywności migrantów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: stanem na koniec 2020 r. w Polsce działało 16 482 firmy z ukraińskim kapitałem, z czego 1/3 jest zarejestrowana w Warszawie. Przy czym w dalszym ciągu obserwujemy tendencję wzrostowa.

 

Podczas szerszej dyskusji z udziałem przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, Ambasady Ukrainy w Polsce, organizacji pozarządowych i środowiska biznesowego, a także ukraińskich przedsiębiorców w Polsce pragniemy pokazać nową twarz migracji, zdefiniować potrzeby i zbadać legislacyjne i prawne uwarunkowania oraz przedstawić możliwe kierunki rozwoju dla przedsiębiorczości w środowisku migranckim.

Konferencja organizowana jest w ramach prowadzonej przez PUIG kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.

 

Program wydarzenia

 

Rejestracja na konferencję pod linkiem
Osoba do kontaktu: Andrzej Drozd, andrzej.drozd@pol-ukr.com, kom. +48 796 093 863.

 

Zachęcamy do udziału!