Wzrostowa tendencja wydawania pozwoleń na pobyt w UE obywatelom państw trzecich

Jak wynika z badań Eurostatu, na które powołuje się portal Bankier.pl, Polska pozostaje unijnym liderem w przyznawania legalnego prawa pobytu obywatelom państw trzecich, w tym przede wszystkim obywatelom Ukrainy. Z danych wynika, że w ubiegłym roku państwa członkowskie UE udzieliły łącznie 3,2 mln pierwszych pozwoleń na pobyt obywatelom państw spoza UE. Jest to wynik o 0,4 % wyższy niż w roku ubiegłym. Polska w tym czasie wydała 635 tyś. pozwoleń na pobyt w naszym kraju, co stanowi 1/5 wszystkich pozwoleń wydanych przez kraje Unijne. Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy (544 tyś.), Wielka Brytania (451 tyś.), Francja (265 tyś.) i Hiszpania (260 tyś.). Polska jest przede wszystkim liderem w kategorii pozwoleń przyznawanych w związku z chęcią podjęcia pracy, ponad 328 tyś. Z kolei, Wielka Brytania wydała najwięcej pozwoleń ze względów edukacyjnych – 190 tyś, natomiast Niemcy z powodów związanych z uchodźctwem – 219 tyś, z czego większość dotyczyła statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej oraz ochrony ze względów humanitarnych. W 2018 r. największymi beneficjentami w zakresie liczby zezwoleń w UE byli obywateli Ukrainy (527 tyś., z czego 78% w Polsce), Chin (206 tyś., z czego ponad połowa w Wielkiej Brytanii), Indii (197 tyś, z czego 36% w Wielkiej Brytanii), Syrii (174 tyś, z czego 71% w Niemczech) i tak dalej. Spodziewane jest utrzymania dodatniego tempa wzrostu wydawania zezwoleń, z powodu na sytuację demograficzną w Europie, potrzeb lokalnych rynków pracy oraz wciąż nieuregulowanych konfliktów na Bliskim Wschodzie, które skutkować mogą kolejnymi falami migracyjnymi w kierunku Europy.