PulsHR: To jest bariera w znalezieniu pracy przez Ukraińców w Polsce

Czy Ukraińcy, którzy przybyli do Polski chcą tu zostać, czy też będą stopniowo wracali do swojego kraju? A może wyjadą jeszcze dalej? Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy panelu Europejskiego Kongresu Gospodarczego „Ukraińcy w Polsce”.

Według Tetiany Gomon z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na masowość przyjazdów do Polski, szczególnie po agresji rosyjskiej na Ukrainę. To przecież obecnie ponad 3 miliony ludzi. Realnie stanowią oni obecnie około 10 proc. ludności Polski. Połowa z tej liczby zamieszkała w dwunastu największych miastach.

Kiedyś przyjeżdżali głównie robotnicy. Teraz do Polski przyjechało bardzo dużo osób z wyższym wykształceniem. Liczną grupę stanowią również kobiety z dziećmi. Główną barierą w podjęciu pracy w wyuczonym zawodzie jest brak wystarczającej znajomości języka polskiego. Izba Gospodarcza rozpoczęła w ramach swojej działalności organizację specjalistycznych kursów językowych. Ponadto pomagają Ukraińcom w przejściu procedur administracyjnych pozwalających na stałe zamieszkanie w naszym kraju.

Gomon zwróciła też uwagę na dość skomplikowane procedury dotyczące choćby nostryfikacji dyplomów wyższych uczelni oraz pozwoleń na pracę w zawodach medycznych. Bo lekarzy ukraińskich jest już w Polsce niemało, ale wielu z nich nadal boryka się z przejściem kolejnych etapów pozwalających na podjęcie pracy w zawodzie.

Ukraińcy w Polsce objęci są różnymi świadczeniami socjalnymi, jak choćby 500 plus, ale także ich składki od zarobków stanowią duże wzmocnienie budżetu ZUS.

III Międzysektorowy Okrągły Stołu na rzecz wsparcia integracji

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest partnerem trzeciego Międzysektorowego Okrągłego Stółu na rzecz integracji na rynku pracy uchodźców z Ukrainy, który odbędzie się 27 kwietnia br. Wydarzenie organizuje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM Polska).

Tematem wiodącym trzeciego spotkania będą kwalifikacje, kompetencje i aspiracje uchodźców z Ukrainy. Przewidywane są dwa panele tematyczne. Zakres tematyczny pierwszego panelu dotyczy problematyki uznawania kwalifikacji i kompetencji uchodźców i migrantów z Ukrainy w celu skuteczniejszej integracji na rynku pracy. W ramach tego panelu zaproszono ekspertów z Ośrodka Badań nad Migracjami (prezentacja wyników badań „Kompetencje i aspiracje zawodowe migrantów ukraińskich”), NAWA (prezentacja w zakresie uznawania dyplomów ukraińskich, w tym procedury nostryfikacji dyplomów, Ministerstwa Edukacji i Nauki (uznawanie kwalifikacji obywateli państw trzecich w zawodach regulowanych, w szczególności specjalne rozwiązania dla obywateli Ukrainy).

W drugim panelu tematycznym zaprezentowane zostaną kilka przykładów dobrych praktyk sektora biznesu, organizacji pozarządowych, międzynarodowych w zakresie aktywizacji zawodowej uchodźców oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji uchodźców, programów wsparcia dla osób wysoko wykwalikowanych z Ukrainy.

W ramach tego panelu PUIG zaprezentuje projekt „Rozwiń skrzydła. Pomóż sobie i innym – wsparcie dla Ukrainek z branży medycznej”, który ma na celu włączenie obywatelek Ukrainy, zgodnie z ich kwalifikacjami, do pracy w systemie ochrony zdrowia.

PROGRAM WYDARZENIA

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Raport „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Wielkanoc w Polsce”

Niemal 3/4 przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy planuje pozostać w okresie świąt Wielkanocy w naszym kraju, a niemal połowa z nich spędzi ten czas wspólnie z rodziną, która także przebywa w Polsce. Świadczą o tym wyniki badania sondażowego „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Wielkanoc w Polsce”, przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie pokazało, że 74% przebywających w naszym kraju uchodźców z Ukrainy planuje spędzić okres świąt Wielkanocy w Polsce. Wśród głównych powodów takiej decyzji respondenci wymieniają obawy i utrudnienia związane z trwającą wojną w Ukrainie (46%) oraz obecność w Polsce rodzin i bliskich uchodźców (31%). Jedynie 14% ankietowanych przyznało, że powodem pozostania w Polsce w okresie świątecznym jest praca zarobkowa.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem: UKR, POL