Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

28 marca br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił pakiet projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Pakiet ma na celu przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa).

Tarcza Antykryzysowa przewiduje m.in.:

  • wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców;
  • wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych;
  • przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

Źródło: www.gov.pl