Wyniki badania „Ukraińcy w Polsce w czasie epidemii koronawirusa”

Agencja badawcza IRCenter przeprowadziła badanie nt. „Ukraińcy w Polsce w czasie epidemii koronawirusa”. Analizie poddano m.in. kwestie obecnych nastrojów imigrantów z Ukrainy, ich reakcji na kryzys, obaw związanych z przyszłością oraz oczekiwań i obszarów, w których oczekują pomocy.

Na podstawie danych wynikających z tego badania wyróżniono m.in. następujące wnioski dotyczące imigrantów z Ukrainy:

 • 60%, czyli prawie 2/3 imigrantów odczuło skutki ograniczeń;
 • 30%, co trzeci stracił pracę lub musiał bardzo ją ograniczyć;
 • 27%, co czwarty ma inne problemy związane z pracą;
 • 26%, co czwarty nie wie o prawach pobytu w Polsce podczas epidemii;
 • 26%, co czwarty nie wie o możliwości korzystania z pomocy lekarskiej;
 • 7 % musi wyjechać z Polski;
 • 3% straciło mieszkanie;

Wśród kluczowych oczekiwań ukraińskich imigrantów znalazły się m.in.:

 • Ułatwienia ze strony Polski dla nich – 87%;
 • Skutecznych działań ze strony ukraińskiego rządu w stosunku do nich – 72%;
 • Informacji o możliwości wsparcia materialnego – 67%;
 • Informacji o możliwości wsparcia psychologicznego – 57%;
 • Informacji o przepisach ułatwiających pozostanie w Polsce po wygaśnięciu prawa pobytu – 32%.

 

Źródło: Agencja badawcza IRCenter