Ірина Левчук, 49

Я вирішила поїхати до Польщі, щоб трохи заробити. На той момент я вже знала польську мову на доволі хорошому рівні, тому проблем з пошуком роботи не виникло. До свого роботодавця я потрапила за порадою подруги. Дуже складно було з оформленням документів, тому що ані я…

Iryna Levchuk, 49

Postanowiłam pojechać do Polski, żeby trochę zarobić. W tym czasie znałem już język polski na dość dobrym poziomie, więc nie było problemów ze znalezieniem pracy. Trafiłam do mojego pracodawcy za radą koleżanki. Było bardzo ciężko z dokumentami, ponieważ ani ja…