Propozycje zmian dla cudzoziemców w ramach Tarczy 3.0

Skierowany do Sejmu rządowy projekt nowelizacji ustawy dot. tarczy antykryzysowej przewiduje dodatkowe rozwiązania dotyczące cudzoziemców.

Nowe przepisy zaproponowane w przyjętej przez rząd tarczy 3.0 umożliwiają cudzoziemcom podjęcie pracy sezonowej bez konieczności uzyskania zezwolenia.

Ponadto projekt przewiduje wydłużenie ważności dokumentów, które wydane zostały na określony czas. Pierwsze dwie tarcze przewidywały przedłużenie z mocy prawa okresów ważności m.in. zezwoleń na pobyt czasowy, wiz krajowych, krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym wiz Schengen i ruchu bezwizowego) oraz zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W trzeciej tarczy pojawia się propozycja, by wydłużyć ważność wszystkich dokumentów, które obcokrajowcy uzyskali na terenie Polski.

 

Źródło: Money.pl