Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia RP na Apel PUIG

W odpowiedzi na Apel PUIG skierowany do Prezesa Rady Ministrów RP, dotyczący umożliwienia ukraińskim przedsiębiorcom będącymi właścicielami firm w Polsce lub członkami zarządu tych firm wjazd na teren Polski bez konieczności odbywania kwarantanny, otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Zdrowia. Poinformowano m.in., że termin znoszenia ograniczeń zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.

 

Tekst odpowiedzi TUTAJ.

Migracja ukraińskich przedsiębiorców

Centrum Analityczne Gremi Personal podaje, iż sytuacja gospodarcza na Ukrainie zmusza do wyjazdu do pracy w Polsce właścicieli małych i średnich firm, którzy nie poradzili sobie z konsekwencjami ograniczeń wywołanych kwarantanną i zamknęli działalność. W tej chwili stanowią oni około 15% Ukraińców przyjeżdżających do pracy w polskich przedsiębiorstwach i fabrykach.

 

Ukraińscy pracownicy, którzy mają większe doświadczenie w migracji zarobkowej, często najpierw znajdują pracę w zakładach produkcyjnych, a następnie, po zdobyciu doświadczenia i nauce języka, otwierają własną firmę w Polsce lub szukają bardziej wykwalifikowanej pracy. Białoruscy migranci – przedstawiciele inteligencji i kadry zarządzającej – przypominają teraz Ukraińców z początku XXI wieku, kiedy jeszcze nie rozumieli realiów migracyjnych: gdzie, jak poszukać pracy i czy można liczyć za granicą na stanowisko równorzędne do zajmowanego w ojczyźnie” – podsumowuje tendencje właściciel agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal Evgenij Kirichenko.

 

Źródło: Komunikat prasowy Centrum Analityczne agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal

Reagując na naruszenia praw pracowników, PUIG kieruje zawiadomienia do GIPu i PIPu

Po otrzymaniu informacji o naruszeniu praw ukraińskich pracowników w Polsce, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza skierowała do Głównego Inspektoratu Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie pismo nawołujące do podjęcia stosownych działań kontrolnych.

 

Przedmiotem sporu jest obniżanie stawek godzinowych oraz niehigieniczne warunki zakwaterowania pracowników rolnych.

 

Pełna wersja pisma TUTAJ.

Kursy nauki języka polskiego dla cudzoziemców

Od 27 sierpnia br. rozpoczną się kursy nauki języka polskiego jako języka obcego dla dorosłych cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Lekcje prowadzone będą na terenie Warszawy 2 lub 3 razy w tygodniu.

 

 • Darmowe materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego dla wszystkich uczestników kursu.
 • Certyfikat ukończenia kursu lub uczestnictwa w kursie.
 • Profesjonalna opieka animatorów dziecięcych dla dzieci powyżej 3. roku życia w czasie prowadzonych zajęć dla rodziców.
 • Osoby o najwyższej frekwencji otrzymają dyplom oraz zwrot udokumentowanych kosztów zakupu biletów za przejazdy.

 

Z kursów mogą skorzystać dorośli cudzoziemcy, którzy ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz korzystają ze świadczeń pieniężnych na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski.

 

W celu zapisania się na kurs nauki języka polskiego lub uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem zajęć, firmą Global School pod numerem telefonu: 500 732 854 bądź na adresem e-mail: polski@globalschool.pl.

 

Link do testów kwalifikujących można znaleźć na stronie firmy Global School TUTAJ.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Zbiórka pieniędzy dla grupy Ukraińców

W niewielkiej wsi pod Częstochową przebywa kilkunastoosobowa grupa Ukraińców zakażonych koronawirusem. Osoby te przyjechali do pracy, a obecnie są bez środków do życia. Wielu z nich pozostawiło rodziny i dzieci na Ukrainie. Nie ma jasnej informacji, kiedy osoby te będą mogły wyjechać. Możliwe, że będzie to okres kilku tygodni lub miesięcy, wtedy gdy wszyscy uzyskają negatywne wyniki testu na koronawirusa. Sytuacja w jakiej się znaleźli jest źródłem ogromnego stresu dla nich, a także ich rodzin, które  na Ukrainie czekają na swoich bliskich. W niektórych sytuacjach byli to jedyni żywiciele rodziny.

Zespół Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej zwraca się z prośbą o udzielenie wsparcia i wszelkiej możliwej pomocy dla osób dotkniętych tą biedą. Mieszkańcy wsi, w której przebywają Ukraińcy, ruszyli obecnie ze zbiórką pieniędzy. Potrzeb jest dużo. Celem jest zebrać 20 tys. zł.  Za pieniądze ze zbiórki pokryte będą koszty jedzenia, leków, art. chemicznych, gazu,koszty połaczeń telefonicznych, itd. W sytuacji, gdy środków pozostanie  będą one przekazane rodzinom na Ukrainie.

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/s9wd9d

Osobą do kontaktu ze strony PUIG jest Sławomir Szymusiak, tel. 667353209, e-mail: slawomir.szymusiak@pol-ukr.com.

Serdecznie zachęcamy do udziału w inicjatywie!

Zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców w I poł. 2020 r.

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 450 tys. osób. W pierwszej połowie tego roku grupa ta wzrosła o prawie 27 tys. obcokrajowców. Zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy i osoby młode, poniżej 35. roku życia.

 

Z 450 tys. cudzoziemców posiadających obecnie ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy – 237 tys. osób, Białorusi – 28 tys., Niemiec – 20,9 tys., Rosji – 12,8 tys., Wietnamu – 11,5 tys., Indii – 10,2 tys., Włoch – 8,5 tys., Chin – 7,9 tys., Gruzji – 7,1 tys. oraz Wielkiej Brytanii – 6,3 tys.

 

W pierwszej połowie 2020 r. największy wzrost wśród obcokrajowców osiedlających się w Polsce dotyczył natomiast obywateli:

– Ukrainy – o 21,8 tys. osób;

– Białorusi – o 2,4 tys.;

– Gruzji – o 1,5 tys.;

– Mołdawii – o 0,7 tys.;

– Turcji – o 0,3 tys.

 

Zdecydowanie najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą być wydane na maksymalnie 3 lata. Tego typu dokumentami dysponuje obecnie prawie 267 tys. osób. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego i rezydenta długoterminowego wynosi natomiast 95,8 tys. osób. Zarejestrowany pobyt posiada także prawie 82 tys. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Około 58 proc. cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby poniżej 35. roku życia. Nieco ponad 38 proc. stanowią osoby w przedziale wiekowym 35 – 59 lat, a 4 proc. powyżej 60. roku życia.

 

Cudzoziemcy najchętniej osiedlają się w regionach z dużymi ośrodkami miejskimi, oferującymi możliwości pracy lub nauki. Najbardziej popularnymi są województwa: mazowieckie – 119,5 tys. osób, małopolskie – 51,5 tys., wielkopolskie – 38,5 tys., dolnośląskie – 36,4 tys. oraz łódzkie – 27,9 tys.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Oszustwa w zatrudnianiu Ukraińców

Jak podaje ukraińska gazeta internetowa Ekonomiczna Prawda, powołując się na Agencję Zatrudnienia Gremi Personal, coraz częstsze są próby oszustw przy zatrudnianiu obywateli Ukrainy przez niektóre agencje pośrednictwa pracy lub ze strony oszustów podających się za przedstawicieli polskich firm.

 

Przedstawiają oni nieprawdziwe informacje, zbierają pieniądze za fikcyjne usługi i znikają. Niektóre z funkcjonujących agencji w warunkach rosnącej konkurencji oraz zmniejszenia się liczby ukraińskich pracowników sięgają po nieuczciwe praktyki czy wręcz oszustwa. To samo dotyczy osób działających na własną rękę i podających się za reprezentantów firm i pracodawców. Bez żadnych umów domawiają się z chętnymi do pracy, pobierając przy tym opłaty, a potem nie spełniają swych obietnic.

 

Oprócz tego, funkcjonują następujące sposoby matactw wobec ukraińskich pracowników:

 

 1. Nieuczciwe struktury rekrutujące chętnych na terytorium Ukrainy – obiecują pracę, zawożą do Polski i tam pozostawiają bez zatrudnienia oraz warunków do odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. Wówczas pojawiają się inni pośrednicy, obiecując zatrudnienie na zupełnie innych niż obiecane warunkach – za niską opłatą lub w ciężkich warunkach.
 2. Niektórzy kierowcy środków transportu (miniautobusów) – za opłatę w wysokości kilkuset złotych obiecują przewieźć pracowników przez granicę, gdzie według ich zapewnień, ma na nich czekać przedstawiciel firmy rekrutacyjnej, który zajmie się wszelkimi formalnościami. Najczęściej są oni pozostawieni bez pomocy na granicy, gdzie, z braku wymaganych dokumentów, otrzymują zakaz wjazdu do Polski.
 3. Fikcyjne firmy rekrutacyjne w Polsce – oferują płatne usługi w Internecie dot. pomocy w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń będących podstawą podjęcia pracy w Polsce. Przedstawiciele albo znikają, albo zezwolenia te są traktowane zgodnie ze stanem prawnym przez służbę graniczną za nierzeczywiste, a ich właściciele cofani z granicy.
 4. Firma rekrutacyjna ogłasza, że organizuje dla obywateli Ukrainy obowiązkową kwarantannę. Faktycznie ludzie rozmieszczani są w niesanitarnych warunkach, często bez zabezpieczenia w jedzenie i środki higieny. W rezultacie ludzie stawiani są przez wyborem albo naruszyć obowiązujące przepisy i w rezultacie być deportowanymi, albo przebywać w naruszających wszelkie standardy warunkach.
 5. Częstą praktyką jest również potrącanie środków z wynagrodzenia pracownika za mieszkanie lub zatrudnianie.

 

W związku z wyżej opisanymi nieuczciwymi praktykami zaleca się sprawdzenie w szczególności przed rozpoczęciem jakiejkolwiek współpracy:

 

 • jak długo agencja zatrudniania działa na rynku pracy, przy czym zaleca się co najmniej 5 lat funkcjonowania;
 • jaką siecią biur i przedstawicielstw dysponuje;
 • na ile dana agencja jest obecna w polskich i ukraińskich mediach;
 • jak łatwo jest otrzymać rzetelną informacje I właścicielach i strukturze;
 • posiada agencja wymaganą licencję na terytorium Polski;
 • w jaki sposób firma przedstawiona jest w socjalnych sieciach i Internecie, a także jakie uzyskuje tam komentarze.

 

Źródło: www.epravda.com.ua

Nowe rozwiązania w Ukrainie na rzecz ochrony migrantów zarobkowych

W dniu 23 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Zespółu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP, której członkiem jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

 

Podczas spotkania został omówiony szereg ważnych kwestii, w tym:

1. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy w kontekście pracy cudzoziemców;

2. Ograniczenia w przekraczaniu przez cudzoziemców zewnętrznych granic UE;

3. Praca i pobyt w Polsce cudzoziemców a tarcze antykryzysowe;

4. Działalność powiatowych urzędów pracy i urzędów wojewódzkich w sprawach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w związku z ograniczeniami w obsłudze interesantów;

5. Potrzeba rozwoju systemów teleinformatycznych pozwalających na obsługę pracodawców i cudzoziemców on-line;

6. Praktyki urzędów wojewódzkich w sprawach pobytowych cudzoziemców.

Co nowego w CWW

Wszystkich zaskoczyła i dotknęła pandemia COVID-19, są jednak grupy dla których ta sytuacja jest szczególnie dotkliwa . Należą do nich dzieci a zwłaszcza dzieci migrantów/ek. To one, które właśnie rozpoczęły życie w nowym kraju z nowym językiem, kulturą i rówieśnikami, potrzebują naszej szczególnej pomocy.

 

Jeśli w Państwa otoczeniu, szkole, sąsiedztwie, świetlicy i innych miejscach są takie dzieci, proszę powiadomić ich rodziców, że w Centrum Wielokulturowym udzielamy pomocy w nauce języka polskiego i innych przedmiotach a do tego oferujemy trochę zabawy i drobny poczęstunek ( soki, woda, przegryzki ).  Zapisy na korepetycje przyjmujemy do końca wakacji. Każde dziecko pracować będzie  z jednym korepetytorem /ką , zagwarantowane są wszelkie warunki sanitarne obowiązujące w czasie pandemii.

 

Zgłoszenia przyjmujemy według załączonej ankiety: https://forms.gle/qVBYRizjMMvsnoTZ6 , drogą elektroniczną, telefonicznie 22 648 11 11 oraz e-mail; edukacja@cww.waw.pl

Zniesienia kwarantanny dla pasażerów samolotów z Ukrainy

Od 1 lipca br. weszły w życie nowe zmiany na granicy dot. obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Od tego momentu zostaje m.in. zniesiony obowiązek 14-dniowej kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, dla pasażerów statków powietrznych, wykonujących lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, UKRAINY i Republiki Korei.

 

Z kwarantanny są zwolnieni m.in. załogi statków powietrznych i morskich, kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym, uczniowie i studenci, a także członkowie misji dyplomatycznych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych. Pełną listę osób, które nie muszą odbywać kwarantanny po przekroczeniu granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, można znaleźć na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej.

 

Pozostałe osoby muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał (może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania) oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.

 

Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej

Start portalu gospodarczego PUIG – EDIALOG.MEDIA

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza uruchomiła nowy portal gospodarczy www.edialog.media.

 

W czasie, kiedy ograniczona jest możliwość podróżowania, trudniej o osobiste spotkania biznesowe bo odwołano konferencje, targi i seminaria – nasz portal da Czytelnikom to, czego im teraz najbardziej brakuje: rzetelną informację o gospodarce Ukrainy i polsko-ukraińskich relacjach gospodarczych. Niebawem będzie przedstawiona pełna oferta, także reklamowa, portalu.

 

W tej chwili na portalu już znajduje się cały szereg ciekawych tekstów. Wyróżnić przede wszystkim należy opracowanie dotyczące artykułu Bartosza Cichockiego, Ambasadora RP w Kijowie, nt. stanu i perspektywy polsko-ukraińskich relacji gospodarczych oraz komentarz OIega Dubisza, Wiceprezesa PUIG, na ten temat.

 

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania nowego portalu!

 

Codzienna porcja wiedzy o Ukrainie na https://edialog.media/

Nowe rozwiązania w Ukrainie na rzecz ochrony migrantów zarobkowych

16 czerwca Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o ochronie praw migrantów zarobkowych. Celem ustawy jest walka z nieuczciwymi praktykami i oszustwem podczas procesu rekrutacji do pracy za granicą.

 

Główną tezą projektu ustawy jest zakaz przyjmowania przez firmy pośredniczące w międzynarodowym zatrudnieniu pieniędzy od osób poszukujących pracy. Pośrednicy będą otrzymywać opłaty tylko od pracodawców, w interesach których rekrutują pracowników. Przewiduje się też wprowadzenie odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia zakazu pobierania od obywateli wszelkich opłat za mediację w zatrudnieniu w Ukrainie lub za granicą. Dodatkowo zmienia się procedura udzielania licencji na działalność firm pośredniczących.

 

Proponowane zmiany odpowiadają nowoczesnym międzynarodowym standardom i najlepszym światowym praktykom.

 

Źródło: edialog.media

Chwilowe zastąpienie Ukraińców na polskim rynku pracy

Dane najnowszego badania pt. „Barometr Polskiego Rynku Pracy” przygotowanego przez Personnel Service wskazują, iż w związku z epidemią liczba ukraińskich pracowników w Polsce się zmniejszy, a ich miejsca zajmą Polacy.

 

Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy, zaznacza jednak, że „obecny spadek zapotrzebowania na usługi Ukraińców jest raczej chwilowy. Pokazuje to ciągłe zainteresowanie zatrudnianiem kadry ze Wschodu m.in. w rolnictwie. To oznacza, że Ukraińcy nadal są polskiej gospodarce potrzebni, chwilowo jednak w mniejszym wymiarze.”

 

Inglot zwraca też uwagę na niedoskonałości polskiej polityki migracyjnej, gdyż „istniejący sposób wydawania pozwoleń na pracę utrwalił model imigracji zarobkowej z Ukrainy jako krótkotrwały i zarobkowy. Z punktu widzenia wielu sektorów gospodarki takie rozwiązanie nie jest optymalne. Nawet teraz, w pandemii, widać, że w takich branżach jak np. przetwórstwo, produkcja, logistyka Ukraińcy nadal są potrzebni i to nie tylko na pół roku” – dodaje Inglot.

 

Źródło: Bankier.pl

Społeczne zmiany w grupie migrantów zagranicznych

W czasie epidemii koronawirusa z Polski wyjechało ok. 12 proc. pracowników zagranicznych. Jednak nie wszyscy chcą wracać do swojej ojczyzny. Obecna sytuacja pokazuje, że na polskim rynku pracy umocniła się grupa obcokrajowców związanych z krajem nad Wisłą.

 

Natalia Myskova, dyrektor rynków zagranicznych w Sanpro Synergy – spółce grupy Impel, która zajmuje się rekrutacją obcokrajowców, zaznacza, iż „sytuacja związana z epidemią ugruntowała podział cudzoziemców pracujących w Polsce na dwie grupy. Wprawdzie czasy, kiedy wszyscy byli traktowani jako tania siła robocza już minęły, to wciąż istnieją osoby, które traktują pracę jako stricte tymczasową i zarobkową. Tacy pracownicy nie są związani z Polską i w razie problemów podejmują decyzje o powrocie do ojczyzny. Druga grupa, coraz liczniejsza, wiąże przyszłość z krajem, w którym pracuje. Jej przedstawiciele są na stanowiskach wysokiego szczebla, wielu z nich znajduje zatrudnienie np. jako eksperci w dochodowej branży IT”.

 

„Przedstawiciele drugiej grupy uczą się, znają język i mają ambicje. Z perspektywy pracodawców nie różnią się od Polaków. Tacy pracownicy chcą sprowadzać do Polski całe rodziny, znajdować im zatrudnienie, posyłać dzieci do przedszkoli i szkół. Ze wzrostem ich ambicji, rosną oczekiwania i wymagania wobec pracodawców, którzy są coraz bardziej skłonni, aby je spełniać, co daje wymierne korzyści obydwu stronom” – dodaje Natalia Myskova.

 

Źródło: Interia.pl

Urząd ds. Cudzoziemców wznawia bezpośrednią obsługę klientów

Od 25 maja br. Urząd do Spraw Cudzoziemców przywraca bezpośrednią obsługę klientów przy ul. Taborowej 33 w Warszawie. Konieczne będzie przestrzeganie zasad sanitarnych wynikających z obowiązującego w Polsce stanu epidemii. Bezpośrednią obsługę w sprawach dotyczących cudzoziemców wznowiło również większość urzędów wojewódzkich.

 

Klienci będą obsługiwani z zachowaniem określonych zasad sanitarnych wynikających z obowiązującego w Polsce stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Ponadto w dalszym ciągu sprawy można załatwiać telefonicznie pod numerem 22 601 75 75 lub przez e-maila.

 

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów dotycząca:

 • pomocy socjalnej i opieki medycznej dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową (okienko nr 1);
 • obsługi kancelaryjnej z zakresu spraw prowadzonych wyłącznie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (biuro podawcze – okienko nr 2) – uwaga: nie dotyczy postępowań prowadzonych przez Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Marszałkowska 3/5)[i];
 • wydawania dokumentów dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową, pobierania odcisków linii papilarnych (okienko nr 3) – uwaga: wydawanie kart pobytu i genewskich dokumentów podróży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w urzędzie mailowo: dpu.udsc@udsc.gov.pl lub telefonicznie: 22 6017528;
 • zwrotu dokumentów podróży i wydawania kopii decyzji (okienko nr 4).

 

Zapisy na przegląd akt administracyjnych pozostają wstrzymane do odwołania.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Program „Odzyskujemy wynagrodzenia od nieuczciwych pracodawców”

„Odzyskujemy wynagrodzenia od nieuczciwych pracodawców” – to kolejny program prowadzony w partnerstwie przez  Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą (PUIG), Fundację IUSTUS będącą Rzeszowskim Przedstawicielem PUIG oraz Kancelarię Prawną Tywoniuk & Lewandowski.  Program został stworzony z myślą o pracownikach ukraińskich, ale każdego kto zgłosi się do nas nie zostawimy bez wsparcia, bez względu na to czy będzie to Polak, Ukrainiec, czy obywatel innego kraju.

 

Z przykrością przychodzi nam obserwować jak często polscy przedsiębiorcy są nieuczciwi wobec pracowników ukraińskich. Epidemia korona spowodowała lawinowy wzrost telefonów, jakie otrzymujemy od Ukraińców, z którymi pracodawcy rozwiązali umowę i nie rozliczyli ostatnich transz wynagrodzenia częstokroć licząc na to, że pracownicy ci wyjechali z Polski i nie upomną się o przysługujące im wynagrodzenie.

Partnerzy programu tj Polsko ukraińska Izba Gospodarcza i Fundacja Iustus, przy wsparciu prawników Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski wpisuje się w założenia programu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej „Partnerstwo i zatrudnienie”, który ma na celu zwalczanie patologii na rynku zatrudnienia i tym samym uruchamia program odzyskiwania wynagrodzeń niezapłaconych przez polskich pracodawców.

 

Z pomocy można skorzystać zarówno w Polsce ale także przebywając na Ukrainie.

Wystarczy zadzwonić pod numer tel +48 536 400 634 (Viber, WhatsApp)

 

Jak to wygląda w praktyce? Poniżej omówię każdy z etapów, jaki prowadzimy w procesie odzyskiwania należności pracowniczych od polskich pracodawców.

 

 1. Telefon do fundacji 

Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać poszkodowany pracownik jest wykonanie telefonu do fundacji Iustus pod numer tel +48 536 400 634. Dla komfortu rozmówców i zmniejszenia kosztów rozmowy wskazany numer został połączony z popularnymi komunikatorami Viber, WhatsApp, każdy z naszych pracowników odbierających połączenie biegle włada językiem ukraińskim rosyjskim i polskim. W trakcie rozmowy dokonana zostanie weryfikacja możliwości dochodzenia należności. Sprawdzamy tu między innymi takie elementy jak: istnienie stosunku pracy, jego udokumentowanie i rozwiązanie, a także wykluczamy istnienie problemów, które uniemożliwią dochodzenia należności jak np. porzucenie pracy przez pracownika. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie sprawa kwalifikowana jest do kolejnego etapu

 

 1. Podpisanie umowy.

Jeżeli ze wstępnej oceny wynika, że jesteśmy w stanie sprawę poprowadzić, prosimy o przesłanie na email kopii dokumentów związanych z zatrudnieniem i dane niezbędne do zawarcia umowy, a następnie przesyłamy umowę wraz z pełnomocnictwem wystawionym na jednego z adwokatów kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski, które to dokumenty należy sygnować podpisem, zeskanować i odesłać drogą mailową. Oryginał należy dostarczyć pocztą na nasz adres Fundacja IUSTUS ul. Trembeckiego 11, 35-234 Rzeszów. Oryginały będą nam niezbędne w oryginałach, jeżeli sprawa trafi do sądu. Do tego czasu wystarczą skany.

Należy tu wskazać, że wynagrodzenia za czynności związane z odzyskaniem należności pracowników to dwie składowe. Symboliczna opłata administracyjna pozwalająca na pokrycie podstawowych kosztów oraz wynagrodzenie procentowe za odzyskanie należności, czyli zlecający ponosi niewielkie wydatki na odzyskanie utraconego wynagrodzenia bez potrzeby przyjazdu do Polski, zaś adwokaci otrzymują honorarium nie za wykonywane czynności, a za faktyczny efekt działania, kiedy pracownik odzyska swoje wynagrodzenie..

 

 1. Pismo do pracodawcy z prośbą o ustosunkowanie do sprawy

W pierwszej kolejności działamy na „miękko”, tj. przygotowujemy i przesyłamy pracodawcy pismo, w którym informujemy o wpłynięciu sprawy, informujemy o stanowisku reprezentowanego przez nas pracownika i wnosimy o ustosunkowanie się pracodawcy do formułowanych zarzutów, dając jednocześnie możliwość przeprowadzenia mediacji przez mediatorów sądowych skupionych przy Regionalnym Instytucie Mediacji prowadzonym przez Fundację.  Jeżeli klient przedstawia stanowisko niejednoznaczne, niepoparte dokumentami, nie odpowie lub nie podejmie mediacji, sprawa kierowana jest do kolejnego etapu działań.

 

 1. Przedsądowe wezwanie do zapłaty

W przypadku braku spłaty należnego wynagrodzenia w oparciu o działania miękkie przechodzimy do działań bardziej zdecydowanych, z których pierwszym krokiem jest skierowanie już przez prawników Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski  przedsądowego wezwania do zapłaty. W wezwaniu tym już zdecydowanie adwokat domaga się zapłaty należnego wynagrodzenia. Wezwanie to jest elementem pressingu wywieranego na pracodawcę z drugiej strony jest elementem niezbędnym do skierowania sprawy do sądu.

 

 1. Rozmowa telefoniczna.

Aby dać tzw ostatnią szansę prawnik kancelarii przed skierowaniem sprawy do sądu wykonuje rozmowę telefoniczną dając możliwość wpłaty. Jednoczenie informuje o przekazaniu w ciągu jednego dnia roboczego sprawy do sądu.

 

 1. Droga sądowa i egzekucja komornicza

Brak płatności w dniu rozmowy telefonicznej powoduje przekazanie sprawy do sądu, a następnie otrzymany nakaz zapłaty kierowany jest do komornika w celu wyegzekwowania należności w drodze egzekucji komorniczej.

Przedstawiona powyżej ścieżka działań jest najdłuższą z możliwych. Oczywistym jest, że spłata zaległego wynagrodzenia może nastąpić na każdym z etapów działania, co znacząco skróci czas wyegzekwowania należnego wynagrodzenia pracowniczego.

 

Przywrócenie biegu terminom w postępowaniach administracyjnych i sądowych

Od 23 maja 2020 r. rozpoczną swój bieg lub – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych. Zmiany w tym zakresie były wprowadzone w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

 

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na jej mocy uchylone zostały obowiązujące od 31 marca 2020 r. przepisy art. 15zzr i 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Przepisy te przewidywały m.in., że terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych (w tym sądoadministracyjnych) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie biegną, czyli nie rozpoczynają swojego biegu, a jeżeli zdążyły rozpocząć swój bieg, ulegają zawieszeniu.

 

Dotyczy to przykładowo:

 • terminów na wniesienie odwołania od decyzji,
 • wniesienia zażalenia od postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym,
 • usunięcia braków formalnych podania,
 • złożenia wniosku o wznowienie postępowania,
 • wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

W związku z uchyleniem wspomnianych art. 15zzr i 15zzs, terminy te rozpoczną swój bieg albo – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej (z odliczeniem dni poprzedzających zawieszenie) od 23 maja 2020 r.

 

UWAGA – terminy rozpoczną swój bieg albo będą biegły dalej (w przypadku ich wcześniejszego zawieszenia) z dniem 23 maja 2020 r. niezależnie od tego czy w pouczeniu do konkretnego rozstrzygnięcia lub w piśmie poinformowano o tym, że określony termin liczony od doręczenia, nie biegnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

 

Jednocześnie należy pamiętać, że powyższe regulacje nie mają wpływu na bieg terminów na złożenie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz lub okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego, terminów opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Polski oraz terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, terminy te zostały wydłużone do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w zależności, który będzie obowiązywał jako ostatni.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

MRiRW: Ułatwienia w przyjeździe pracowników sezonowych do Polski

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypracowane zostały rozwiązania umożliwiające przyjazd do Polski pracowników do prac sezonowych w rolnictwie. Chodzi o obcokrajowców głównie zza wschodniej granicy, którzy przyjeżdżają do pracy zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w przetwórstwie.

 

CELE WDRAŻANYCH PROCEDUR:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
 2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
 3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
 4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

A.  Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.
B.  Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
C.  Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.

W każdym z powyższych punktów wskazane zostały rekomendowane procedury.

Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.

 

REKOMENDACJE

 

A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.

 1. Po przekroczeniu granicy RP przez cudzoziemca dokonuje się, obok rutynowych działań służb, obowiązkowego pomiaru temperatury ciała oraz wpisu wszystkich osób przekraczających granicę, oprócz kierowcy, do sytemu EWP celem objęcia 14-dniową kwarantanną.
 2. Pracownicy otrzymują informację pisemną nt. ich obowiązków, zasad kwarantanny, postępowania w przypadku zachorowania (w języku polskim i ojczystym), co zapewnia pracodawca.
 3. Przewóz pracownika sezonowego do konkretnego gospodarstwa rolnego odbywa się transportem zorganizowanym (np. bus) lub transportem zapewnionym przez rolnika – transport indywidualny poprzez osobisty odbiór przy czym każda z osób przed wejściem do pojazdu myje i dezynfekuje ręce oraz zakłada osłonę na nos i usta do czasu dotarcia na miejsce docelowe; rekomenduje się, aby strefa kierowcy była oddzielona od strefy pasażera przesłoną. Kierowca jest obowiązany do stosowania się do aktualnych zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Czas przejazdu pracownika sezonowego od momentu przekroczenia granicy RP do docelowego gospodarstwa nie może przekroczyć 24 h. W czasie przerw w trakcie przejazdu – korzystania np. z toalety – konieczna jest osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk przed i po czynnościach higienicznych.
 5. Po przyjeździe do miejsca docelowego pracodawca zatrudniający zobowiązany jest do zgłoszenia PPIS właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny.
 6. Pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi).
 7. Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia Organizacja i koszt leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza. Każdy dodatni przypadek powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.
 8. Podczas pierwszych 14-dni pobytu w gospodarstwie, podczas których pracownik jest objęty obowiązkiem odbywania kwarantanny, ma możliwość świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że obowiązuje całkowity zakaz opuszczania gospodarstwa w okresie odbywania kwarantanny, ogranicza się kontakt także do niezbędnego minimum z osobami zamieszkującymi dane gospodarstwo.
 9. W czasie odbywania kwarantanny Policja sprawuje dozór nad osobami obowiązanymi do jej odbycia; złamanie obowiązku grozi karą w wysokości do 30 tys. zł (ok. 7 100 USD, 6 600 EUR, 190 840 UAH).
 10. Jest możliwość, aby najwcześniej w 7 dniu kwarantanny pobrać pracownikowi wymaz do badania PCR, a po otrzymaniu wyniku ujemnego zwolnić go z odbywania dalszej części kwarantanny. Koszt testu pokrywa rolnik, u którego docelowo zatrudniony jest pracownik sezonowy. W przypadku otrzymania wyniku dodatniego sposób postępowania określa dalsza cześć wytycznych.
 11. Należy zapewnić osobom kwarantannowanym odpowiednie warunki zakwaterowania z pełnym węzłem sanitarnym i wydzielonymi pomieszczeniami do pobytu. W przypadku dużej liczby pracowników w gospodarstwie należy wydzielić oddzielne kwatery (oddzielne wejścia) dla niewielkich grup osób – do max 10 pracowników, i tak zorganizować ich pobyt, aby w okresie odbywania kwarantanny grupy nie stykały się ze sobą zarówno w pracy, jak i poza nią w pomieszczeniach socjalnych, podczas transportu na pole/miejsce wykonywania pracy, na podwórku, itp., Takie postępowanie pozwoli, aby w przypadku wystąpienia zakażenia u jednego z pracowników „wyeliminowane zostały” tylko osoby z danej grupy (10 pracowników), a nie wszyscy pracownicy będący w kwarantannie.
 12. Zaleca się, aby pracownicy sezonowi w trakcie kwarantanny, którzy prowadzą zbiór owoców miękkich (maliny, truskawki, jagody etc) i warzyw zielonych jedzonych na surowo (sałata, rukola, szpinak etc) oraz pracujący przy obróbce (np. obieranie, krojenie owoców, porcjowanie etc) żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia stosowali zarówno osłonę ust i nosa jak również rękawiczki jednorazowe, które muszą być często zmieniane. Wszelkie objawy choroby zakaźnej, w tym ze strony układu pokarmowego, powodują odsunięcie pracownika od wszelkich prac związanych z żywnością.
 13. Należy zapewnić systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń, w których przebywają ludzie.
 14. Wyłączyć z użytkowania pomieszczenia, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi takie jak wspólne sale telewizyjne, stołówki.
 15. Podczas pobytu pracownik sezonowy w gospodarstwie musi mieć zapewniony bieżący dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami itp. po to, aby zapewnić mu możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania).
 16. Zatrudniający rolnik powinien mieć listę telefonów do każdej z osób, a także przekazać pracownikom najważniejsze numery telefonów (pogotowie, powiatowa stacja sanitarna-epidemiologiczna, infolinia NFZ).

 

B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.

 1. Gospodarstwo zapewnia zatrudnionym cudzoziemcom środki ochrony osobistej, w tym maseczki/ osłonę ust, nosa w zależności od potrzeb i specyfiki pracy, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni.
 2. Gospodarz wywiesza w miejscach zakwaterowania i wykonywania pracy instrukcje dot. mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki (w języku polskim i języku ojczystym pracowników).
 3. Gospodarstwo dysponuje termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temp) – w przypadku innego termometru – dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury jest wykonywany u pracowników przynajmniej 1 raz dziennie przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem pracy. Gospodarz powinien uzyskać zgodę pracownika na pomiar Temperatura powyżej 370C kwalifikuje do odsunięcia pracownika od świadczenia pracy, pozostania na kwaterze i częstszego pomiaru temperatury. Jeśli temperatura rośnie – wskazana teleporada.
 4. Pracownicy powinni zostać zapoznani z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas epidemii takimi jak:
  • Przed rozpoczęciem pracy, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Zachować bezpieczną odległość od zewnętrznych rozmówców i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są 2 m).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do worka/kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy (jeśli nie jest to pole).
  • Należy dbać o higienę w miejscu zakwaterowania; mycie i dezynfekcja toalet – przynajmniej 3 razy dziennie leży po stronie pracowników. Środki do mycia i dezynfekcji zapewnia gospodarz, który nadzoruje procesy higieniczne.
  • Gospodarz zapewnia pranie odzieży, pościeli itp.; pranie powinno odbywać się w temperaturze, co najmniej 60 C z dodatkiem detergentu.
  • Gospodarz zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
  • Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.
 1. Zaleca się, aby praca w gospodarstwie odbywała się w niewielkich grupach (zalecane tak jak przy podziale na kwatery), z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowej odległości między pracownikami lub praca w maseczkach.
 2. Zaleca się wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 3. Pomiędzy wymianą grup należy zachować odstęp czasowy umożliwiający przewietrzenie pomieszczenia pracy (jeśli odbywa się ona w pomieszczeniu), ewentualnie przeprowadzenie czynności porządkowych, w tym dezynfekcji powierzchni narażonych na częste dotykanie, w zależności od rodzaju pomieszczenia i specyfiki pracy.
 4. Posiłki powinny być pracownikom dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby mogli rozdzielić dania w poszczególnych grupach, lub w naczyniach jednorazowych. Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze. powyżej 600 C, a o ile to możliwe – wyparzanie. Dopuszcza się, aby pracownicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytki wyłącznie indywidualnego.
 5. Przy pracach na polu, jak również innych pracach rolniczych np. sortowanie, obieranie, krojenie stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie można zapewnić takiej odległości  to pracownicy powinni stosować środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii, a więc przede wszystkim
 6. Rekomenduje się wyznaczenie w gospodarstwie osób/ osoby do kontaktu z pracownikami sezonowymi, które będą odpowiedzialne m.in. za transport na pole i dostarczanie żywności oraz realizację najpilniejszych potrzeb życiowych pracowników. Osoby te mają ściśle przestrzegać zasad higieny i reżimu sanitarnego (w tym: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie odległości od innych osób min. 2 m, mycie rąk).
 7. Rekomenduje się wyznaczenie w gospodarstwie osób/ osoby do kontaktu zewnętrznego – osoba nie może mieć kontaktu z pracownikami sezonowymi i innymi, przebywającymi w kwarantannie. Osoby te mogą kontaktować się z otoczeniem gospodarstwa w tym dostarczać płody rolne do skupu, realizować zakupy itp., pod warunkiem, że nie występują u nich objawy wskazujące na chorobę zakaźną.
 8. W przypadku, gdy w gospodarstwie wystąpi przypadek zachorowania, gospodarstwokontynuuje swoją produkcję, z wyłączeniem tej części w której wystąpiło zdarzenie.

 

C. Procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika.

 1. Każdy dodatni przypadek, potwierdzony badaniami, powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.
 2. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zabronione jest świadczenie pracy. Powinni pozostać w miejscu zakwaterowania i skontaktować się telefonicznie ze wskazaną osobą.
 3. Osoba wyznaczona w gospodarstwie do kontaktu z kwarantannowanymi pracownikami powiadamia gospodarza/ pracodawcę i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu ustalenia postępowania. W razie pogarszania się stanu zdrowia pracownika z nr 999 lub 112.
 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i przewieść transportem indywidualnym do miejsca zakwaterowania. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń oraz postępować jak w pkt. C.3.
 6. Pracownik powinien oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu,
  w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 7. Zaleca się ustalenie obszaru w obiekcie, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania tego obszaru, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Źródło: gov.pl – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Od środy obywatele Ukrainy otrzymują polskie wizy pracownicze [NIEOFICJALNIE]

Jak zaznacza Gazeta Prawna, służby konsularne RP na Ukrainie w porozumieniu z Centralą MSZ, MSWiA oraz MRiRW po dogłębnej analizie obowiązujących na Ukrainie ograniczeń administracyjnych i ryzyk epidemicznych wypracowały mechanizm, który umożliwił obywatelom Ukrainy w sposób całkowicie bezpieczny wystąpić o polską wizę pracowniczą i ją otrzymać.

 

Podkreślono, że pierwsze takie wizy wydane zostały 29 kwietnia. Od 30 kwietnia będzie można składać wnioski online za pośrednictwem internetowego systemu e-konsulat.

 

„Jest to wyjście naprzeciw bardzo licznym apelom obywateli Ukrainy o umożliwienie podjęcia pracy sezonowej w Polsce oraz zapytaniom polskich pracodawców” – poinformowały PAP źródła zbliżone do ambasady RP w Kijowie.

 

Źródło: gazetaprawna.pl

Wniosek PUIG do Ministrów dotyczący ruchu osobowego między Polską a Ukrainą

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zwróciła się do Ministrów trzech resortów: Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o optymalizację ruchu osobowego w kontekście wizowym oraz granicznym w obliczu ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa.

 

W sytuacji nieprzyjmowania wniosków wizowych przez polskie konsulaty na terytorium Ukrainy oraz ograniczeń w przekraczaniu granicy między Polską a Ukrainą, pod znakiem zapytania stoi zabezpieczenie interesów polskich pracodawców i przedsiębiorców, zwłaszcza w zbliżającym się okresie sezonowych prac rolniczych. Tylko międzyresortowa współpraca może spełnić oczekiwania pracodawców i przedsiębiorców, którzy niezmiennie deklarują zapotrzebowanie kadrowe na ukraińskich pracowników i specjalistów.