Dzień Kaukaski

Serdecznie zapraszamy na gościnny Kaukaz. Taniec, śpiew i kaukaskie stroje! Dołączcie do nas i poznawajcie z nami kulturę Kaukazu w niecodzienny sposób!

 

Przed nami możliwość poznania ciekawostek o Kaukazie, tamtejszych tradycji i odrobiny kontekstu historycznego. To wszystko w ciekawy i zajmujący sposób, z towarzyszeniem filmów. Przede wszystkim jednak dzięki tańcom i śpiewom, tradycyjnym strojom, będzie można dotknąć kawałka kultury, od której dzielą nas tysiące kilometrów.

 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz:
https://forms.gle/zeqDyp98d9tjYVyz6

Link do wydarzenia na FB
https://www.facebook.com/events/837502776952055/?active_tab=discussion

 

Zachęcamy do udziału!

Informacja dla podróżujących

Od 22 marca 2021 roku cudzoziemcy przekraczający ukraińską granicę oprócz ważnej przez cały okres planowanego pobytu w Ukrainie polisy ubezpieczenia zdrowotnego obejmującej koszt ewentualnego leczenia COVID-19 oraz pobytu na kwarantannie muszą także posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) nie później jak 72 godziny przed przekroczeniem granicy. W przypadku braku wspomnianych dokumentów wjazd na terytorium Ukrainy nie będzie możliwy. Podstawa prawna: Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 22 marca 2021 r. №230. Posiadanie negatywnego wyniku testu PCR służy także jako podstawa do zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.

 

Od 2 czerwca br. obcokrajowcy przy wjeździe na terytorium Ukrainy mogą przedstawić oprócz wyników testu PCR, test antygenowy lub dokument potwierdzający pełne szczepienie przeciwko Covid-19. Zaświadczenie o szczepieniu służy także podstawą do zwolnienia z kwarantanny.

 

Do Polski mogą wjechać jedynie wybrane grupy osób, w tym m.in. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski.

 

Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2 nie zwalnia z obowiązku kwarantanny podróżnych przekraczających granicę z Ukrainy do Polski.

 

Od 24 czerwca br., w przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim EFTA – stroną umowy o EOG, okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2).

 

Na granicach zewnętrznych z kwarantanny są zwolnione jedynie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oraz określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych itd.) wymienione w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dzieci przekraczające granice zewnętrzne obowiązują te same obostrzenia, co osoby dorosłe.

 

Granicę z Ukrainą można przekraczać w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, w Medyce oraz w Budomierzu, a od 23 czerwca br. również w Krościenku, Zosinie i Dołhobyczowie.

 

Więcej informacji na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej.

Szczepienie bez numeru PESEL? Tak!

Niedawno zakończono procedurę wydawania  e-skierowań na szczepienie dla dorosłych Polaków. A co z pracownikami tymczasowymi nieposiadającymi numeru PESEL?

 

Zgodnie z prawem szczepienia przysługują każdemu, kto legalnie przebywa w Polsce, niezależnie od obywatelstwa i ubezpieczenia. Redakcja eDIALOG sprawdziła, jak to wygląda w praktyce.

 

Rzecznik Praw Pacjenta podaje, iż każdy ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (np. leków) i badań sanitarno-epidemiologicznych (np. testów), które są związane z COVID-19. Dotyczy to również osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, a także osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Decyduje o tym ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Tak więc prawo do szczepień przeciw COVID-19 przysługuje wszystkim osobom legalnie przebywającym w Polsce, w tym cudzoziemcom, którzy nie mają numeru PESEL. Wystarczy zgłosić się do lekarza POZ, który powinien wystawić e-skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „inny identyfikator” (zamiast „numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu tożsamości, np. numer paszportu lub zagraniczny dowód osobisty, – informuje o tym serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

W praktyce jednak uzyskanie skierowania napotyka na pewne trudności. Brak ubezpieczenia uniemożliwia zapis na wizytę do lekarza publicznej służby zdrowia, gdyż każda przychodnia wymaga zawarcia tzw. deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast zawarcie takiej deklaracji wymaga ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Tak też było w przypadku cudzoziemki, która się zwróciła o pomoc do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Pani od lat mieszka w Polsce, jednak nie została skierowana na szczepienie automatycznie, ponieważ w dniu wystawienia e-skierowań dla jej rocznika nie posiadała numeru PESEL. Jak wyjaśnił pracownikowi Izby konsultant infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, nieubezpieczona osoba może uzyskać e-skierowanie również od lekarza przychodni prywatnej. Właśnie z tego rozwiązania skorzystała Pani. „Chociaż prawo na to pozwala, to nie wszystkie przychodnie prywatne oferują taką usługę, powołując się na brak informacji. Jednak udało mi się zapisać na teleporadę do jednej z warszawskich placówek. Rozmowa zajęła zaledwie kilka minut, skierowanie zostało wystawione całkowicie bezpłatnie. 26 maja mam termin szczepienia” – podzieliła się własnym doświadczeniem cudzoziemka.

 

Źródło: edialog.media

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspomaga kombatantów ze Wschodu Ukrainy

Kombatanci powracający z frontu na wschodzie Ukrainy najczęściej nie znajdują godziwego zatrudnienia i funkcjonują w trudnych warunkach bytowych. Płacą cenę za żołnierski trud i czas spędzony na terenie konfliktu.

 

Odpowiedzią na to może być legalne zatrudnienie w Polsce, właśnie tej szczególnie wrażliwej grupy obywateli Ukrainy. Reprezentują oni różne zawody i doświadczenia, które z pewnością znajdą zastosowanie na polskim rynku pracy.

 

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom ukraińskich weteranów zainicjowała akcję skierowaną do polskich pracodawców i agencji zatrudnienia w celu zapewnienia im legalnej i uczciwej pracy.

 

Ze swojej strony PUIG rozpoczęła współpracę z organizacjami weteranów, tak by służyć pomostem między nimi a polskim rynkiem pracy. Współpraca ta ma charakter długofalowy i służy interesom zarówno potencjalnych pracobiorców, jak i polskich pracodawców.

 

Apelujemy o godne zatrudnienie ukraińskich kombatantów!

Konferencja „Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce”, która odbędzie się 15 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00-12:30 w trybie online. Inicjatorem wydarzenia jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Społecznego Warszawy.

 

W ostatnim czasie migracja z Ukrainy do Polski, która od lat miała charakter zarobkowy, zmienia się w kierunku rozwoju przedsiębiorczości i długoterminowego pobytu w Polsce jako kraju życiowych interesów. Świadczy o tym m.in zwiększenie się aktywności migrantów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: stanem na koniec 2020 r. w Polsce działało 16 482 firmy z ukraińskim kapitałem, z czego 1/3 jest zarejestrowana w Warszawie. Przy czym w dalszym ciągu obserwujemy tendencję wzrostowa.

 

Podczas szerszej dyskusji z udziałem przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, Ambasady Ukrainy w Polsce, organizacji pozarządowych i środowiska biznesowego, a także ukraińskich przedsiębiorców w Polsce pragniemy pokazać nową twarz migracji, zdefiniować potrzeby i zbadać legislacyjne i prawne uwarunkowania oraz przedstawić możliwe kierunki rozwoju dla przedsiębiorczości w środowisku migranckim.

Konferencja organizowana jest w ramach prowadzonej przez PUIG kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.

 

Program wydarzenia

 

Rejestracja na konferencję pod linkiem
Osoba do kontaktu: Andrzej Drozd, andrzej.drozd@pol-ukr.com, kom. +48 796 093 863.

 

Zachęcamy do udziału!

Pomoc rzeczowa dla migrantów i organizacji

Jesteś migrantką/ migrantem ? Jesteś przedstawicielem organizacji, lub grupy nieformalnej pracującej z migrantami i potrzebujecie wsparcia w postaci środków czystości i kosmetyków? Centrum Wielokulturowe przygotowało dla Was taką pomoc.

 

Aby odebrać produkty wystarczy wypełnić FROMULARZ ZGŁOSZENIOWY proponowane terminy odbioru ( pon.- piątek 10-17 ). Odbiór będzie możliwy w dwóch miejscach w Warszawie : Jagiellońska 54 (siedziba Centrum) Bracka 18/63 (siedziba Fundacji dla Somalii).

 

Pomoc jest realizowana w ramach projektu wsparcia psychospołecznego finansowanego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dystrybucja jest organizowana wraz z Biurem Zarządu Głównego PCK.

 

Więcej na stronie Centrum Wielokulturowego

Webinarium: „Zatrudnianie cudzoziemców w przetwórstwie, logistyce i innych branżach. Czy zmiany w prawie pomogą pracodawcom?”

W dniu 10 marca br. obyło się webinarium pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w przetwórstwie, logistyce i innych branżach. Czy zmiany w prawie pomogą pracodawcom?” zorganizowane przez Wiadomości Handlowe przy współpracy merytorycznej z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą jako Partnera.

 

W imieniu PUIG w spotkaniu wziął udział Wiceprezes Izby Andrzej Drozd, który zaprezentował Kampanię Społeczną „Partnerstwo i Zatrudnienie” oraz genezę i główne kierunki działania Kampanii. Wśród ekspertów także znaleźli się: Marek Woch, dyrektor generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ismena Saadi, radca prawny MS Kancelaria Radcowska, Marcin Budzewski, Instytut Analiz Rynku Pracy, Iwona Szmitkowska, prezes zarządu Work Service SA.

 

Podczas webinarium zostały omówienie zmiany w Ustawie o cudzoziemcach dot. uzyskiwania wiz oraz zatrudnienia cudzoziemców, sytuacja w poszczególnych branżach takich jak przetwórstwo, logistyka, elektronika, meblarstwo i innych, a także kwestię związane z outsourcingiem pracowniczym  oraz wpływem pandemii na rynek pracy i proces zatrudnienia obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Rosji.

 

Link to transmisji wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=KKR-JT22z0E

Webinarium: „Praca zdalna w kontekście zmian w Kodeksie pracy – jak ją prawidłowo organizować”

Serdecznie zapraszamy na darmowy webinar dla pracodawców i osób zarządzających zespołem: Praca zdalna w kontekście zmian w Kodeksie pracy – jak ją prawidłowo organizować. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia.

 

Przed nami zmiany przepisów dot. pracy zdalnej, które mają dostosować zapisy Kodeksu Pracy do aktualnej sytuacji. Praca zdalna z tymczasowego rozwiązania rozwinęła się do obowiązującego i przyjętego systemu pracy. Korzyści z niej płynącej dostrzegają zarówno pracodawcy jak i pracownicy. Pojawiają się również trudności. O tym jak ją poprawnie zorganizować – zwłaszcza w kontekście zaproponowanych zmian- by była efektywna, bezpieczna i spełniała obowiązujące i przyszłe standardy prawa opowiedzą zaproszeni eksperci.

 

Program wydarzenia:

 • Zmiana przepisów dotyczących pracy zdalnej – stan prac;
 • Właściwe wprowadzenie pracy zdalnej kok po kroku – aspekty prawne i organizacyjne;
 • Regulacje prawne jakie należy wprowadzić w firmie w zakresie pracy zdalnej;
 • Najczęstsze problemy związane z organizowaniem pracy zdalnej;
 • Zarządzanie zespołem hybrydowym;
 • Różne wymiary pracy zdalnej – jak sobie z nimi radzić?
 • Ochrona danych osobowych w kontekście pracy zdalnej;
 • Korzyści, ryzyka, rozwiązania.

 

Szczegółowy program i rejestracja pod linkiem.

 

Zachęcamy do udziału!

Raport „Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19”

Zapraszamy do lektury raportu Fundacji „Nasz Wybór” pt. „Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19”, który został opublikowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla. Raport ukazał się w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim.

 

Raport dokumentuje, w jaki sposób COVID-19 i środki wprowadzone przez państwo polskie w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania się wpłynęły na migrantki z Ukrainy. Z przeprowadzonych badań wynika, że pandemia pogłębiła stare problemy ukraińskich migrantek w Polsce. W rezultacie COVID-19 spotęgował występowanie wśród tej grupy osób nierówności krzyżowych.

 

Oto kilka wniosków z badania:

 • Zamknięcie sektorów usług, handlu i kultury doprowadziło do powszechnej utraty pracy. Warto podkreślić, że są to branże, w których z jednej strony najchętniej zatrudnia się imigrantki z Ukrainy, a z drugiej strony obowiązują nieformalne sposoby zatrudnienia. Specyfika tych sektorów gospodarki w zderzeniu z pandemią przełożyła się na sytuację finansową ukraińskich imigrantek. Pozostały one bez dostępu do opieki społecznej, wsparcia rodzin i dochodów, często nie były w stanie opłacić czynszu.
 • Z powodu COVID-19 kontakty społeczne ukraińskich kobiet w Polsce zostały ograniczone do minimum. Niejasna sytuacja prawna i zawodowa ukraińskich kobiet oraz oddzielenie ich od sieci rodzinnych kontaktów pogłębiło psychologiczne konsekwencje związane z pandemią. Kontakt z językiem polskim i możliwości uczenia się zostały drastycznie ograniczone w trakcie pandemii. Należy podkreślić, że nieznajomość języka stanowi kluczową przeszkodę w wielu aspektach życia ukraińskich migrantek.
 • Kluczowi pracownicy, których praca była fundamentalna dla funkcjonowania społeczeństw podczas COVID-19, często okazują się nisko opłacanymi migrantami. W Polsce praca ukraińskich kobiet, zwłaszcza opiekuńcza, jest niedocenianym elementem walki z koronawirusem.

 

Zapraszamy do szczegółowej lektury raportu w języku polskim lub angielskim.

Informacja dla podróżujących – zielona/czerwona strefa

Według stanu na 15 stycznia, Polska znajduje się na ukraińskiej liście rozpowszechnienia koronawirusa w czerwonej strefie jako kraj o wysokim ryzyku zakażenia.

 

Przy przekraczaniu granicy z krajów „zielonej strefy” wymagane jest jedynie posiadanie polisy ubezpieczeniowej, a na podróżujących z krajów „czerwonej strefy” leży dodatkowo obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny lub wykonanie testu PCR. Więcej na temat na stronie Gabinetu Ministrów Ukrainy.

 

Ważne: od 28 grudnia 2020 r. na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE. Na kwarantannę po przekroczeniu granicy kierowani są podróżujący transportem zbiorowym. Zwolnienie z kwarantanny dot. osób zaszczepionych na COVID-19.

 

Z kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy zwolnieni są jedynie wybrane grupy podróżujących, w tym m.in. załogi statków powietrznych, kierowcy, marynarze oraz studenci. Pełna lista osób zwolnionych z kwarantanny znajduje się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej.

„Z Białorusi do Polski – wsparcie Białorusinów na emigracji”

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online pt. „Z Białorusi do Polski – wsparcie Białorusinów na emigracji”, które odbędzie się na platformie Zoom w dniu 12 stycznia o godz. 12:00. Spotkanie będzie także udostępnione na żywo na Facebooku.

 

Mija 150 dni od oficjalnych wyników wyborów na Białorusi. Był to czas wielu dysput dotyczących wielkiej geopolityki, mniej lub bardziej trafnych prognoz, głębokich nadziei, a równolegle – toczyło się życie zwykłych ludzi, które w wyniku niezgody mieszkańców kraju na kłamstwa, wywróciło się do góry nogami. Żeby uniknąć więzienia, byli oni zmuszeni do ucieczki, zostawiając domy, rodziny i normalność daleko w tyle.

 

Setki Białorusinów, zagrożonych prześladowaniami, przyjechało do Polski. Jak wygląda ich rzeczywistość? Z czym się muszą mierzyć? Jak my – zwykli obywatele oraz przedstawiciele różnych instytucji i organizacji – możemy im pomóc?

 

Na te i inne pytania odpowiemy podczas dyskusji, na którą mamy zaszczyt zaprosić Państwa. Szczegóły dostępne na wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1896782083862762

 

Moderatorka – Olga Hardziejczyk-Maziarska, prowadząca Punkt Informacji i Wsparcia dla Białorusinów w Centrum Wielokulturowym, podzieli się naszym doświadczeniem. Wysłuchamy też głosu Białorusinów, którzy przyjechali do Polski w ostatnim czasie, a także przedstawicieli NGO i fundacji, które się zajmują sprawami migrantów. Wśród uczestników spotkania znajdą się reprezentanci fundacji „Zachód Wschód”, „Okno na Wschód”, Centrum Wsparcia Cudzoziemców w Białymstoku, a wśród zaproszonych – przedstawiciele komisji do spraw współpracy z zagranicą stołecznego ratusza, SWPS, Uczelnia Łazarskiego. Organizator spotkania – Centrum Wielokulturowe w Warszawie.

 

Olga Hardziejczyk-Maziarska – Białorusinka, od 22 lat mieszkająca w Warszawie, współtworzyła Europejskie radio dla Białorusi, od ponad 10 lat współpracuje z niezależną telewizją Belsat. W latach 1999 – 2019 prowadziła stowarzyszenie Instytut Kultury Białoruskiej w Warszawie, organizację zrzeszającą Białorusinów i promującą kulturę białoruską w świecie.

 

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

 

Zachęcamy do udziału!

Program darmowej opieki medycznej dla obywateli Ukrainy

Centrum Medyczne Wigury 19 „Szpital Św. Rodziny”, partner Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej,  oferuje program kompleksowej opieki medycznej dla pracowników z Ukrainy  w ramach odprowadzanych składek ZUS, czyli BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH KOSZTÓW.

 

Mieszkając i pracując w Polsce obywatele Ukrainy mogą korzystać na równi z obywatelami polskimi z bezpłatnej opieki medycznej.

 

W celu ułatwienia komunikacji został uruchomiony specjalny numer telefonu 798 422 622, pod którym koordynator porozumiewa się w języku ukraińskim lub rosyjskim.

 

Oferta Centrum Medycznego:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Ginekologia
 • Stomatologia
 • Pediatria
 • Okulistyka
 • Kardiologia
 • Ortopedia
 • Dermatologia
 • Rehabilitacja

 

Więcej na www.swietarodzina.com.pl

 

Aby zostać pacjentem Centrum Medycznego wystarczy wypełnić deklarację.

 

Kontakt:

Łódź 90-302 ul. Wigury 19

798 422 622 lub INFOLINIA 42 254 96 00

Sprawozdanie z 2020 r.

W 2020 r. kampania społeczna „Partnerstwo i Zatrudnienie” kontynuowała szereg działań na rzecz wspierania cudzoziemców na polskim rynku pracy, ich integracji w lokalne społeczeństwo, zwalczania patologii w procesie zatrudnienia obywateli Ukrainy. Kampania również podjęła wysiłki na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych w zakresie migracji zarobkowej, wymiany doświadczeń i budowania pozytywnych relacji na linii polsko-ukraińskiej współpracy.

 

W ramach prowadzenia kampanii PUIG kontynuuje współprace z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, Ambasadą Ukrainy w RP, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Biurem Rzecznika ds. Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz samorządami i urzędami wojewódzkimi.

 

Należy podkreślić, iż działania kampanii odbywają się po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy. Dotychczas niejednokrotnie podejmowano bezpośrednie interwencje ws. niewłaściwego traktowania pracowników. Do najczęstszych interwencji zaliczyć można nielegalne zatrudnienie, niewypłacenie w terminie wynagrodzenia, szare schematy wypłaty pensji, praca w niegodnych warunkach, nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracodawców, niedopuszczalne warunki mieszkaniowe, brak właściwego przeszkolenia w zrozumiałym dla pracownika języku, etc.

 

Od tego roku PUIG w ramach kampanii „Partnerstwo i Zatrudnienie” jest partnerem projektu „Centrum Wielokulturowe – Warszawski Centrum Dialogu”. W ramach tej inicjatywy PUIG prowadzi ścieżkę doradztwa zawodowego dla cudzoziemców, obejmującą kwestie zatrudnienia obcokrajowców, redagowania CV i kompletowania dokumentacji niezbędnej dla podjęcia pracy i legalizacji pobytu. Ponadto PUIG wspiera i współtworzy wiele ciekawych wydarzeń poświęconych szerokiemu spektrum problematyki integracyjnej i różnorodności kulturowej.

 

W tym roku kontynuowano również prace dot. wdrażania międzynarodowej inicjatywy IRIS (International Recruitment Integrity System), którą prowadzi w Polsce Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji wspólnie z partnerami. Ponadto uczestniczono w posiedzeniach zespołu roboczego ds. legalizacja pobytu i zatrudniania cudzoziemców przy Rzeczniku MŚP oraz innych konsultacjach społecznych dot. tej kwestii.

 

Ze względu na wybuch epidemii koronawirusa PUIG zmuszona była zawiesić pracę nad organizowanymi wydarzeniami – cyklem konferencji „Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji” planowanych w Opolu, Kielcach, Bytomiu, Płocku i Warszawie.

 

Partnerami strategicznymi Kampanii są Foreign Personnel Service i bank BNP PARIBAS.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Od 1 grudnia 2020 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce m.in. na podstawie tzw. wiz humanitarnych lub z adnotacją „Poland. Business Harbour” będą mogli pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zakłada także m.in. zmiany związane z modyfikacją wspólnotowego kodeksu wizowego oraz wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA.

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r.[i] rozszerza katalog sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce. Dopełnieniem tych zmian jest rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii[ii], które zakłada m.in. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych[iii], wiz z adnotacją „Poland. Business Harbour”, lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu (zgodnie z odpowiednimi ustawami).

 

Celem ustawy jest również dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian we wspólnotowym kodeksie wizowym[iv]. Dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych (długoterminowych) pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. Dostosowane do wymogów prawa UE zostały m.in. formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za ich wydanie. Przykładowo, decyzja informująca o odmowie wydania wizy krajowej będzie zamieszczana na nowym formularzu. Wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować czy studiować w Polsce.

 

Kolejną zmianą jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu (w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego). Minister właściwy do spraw zagranicznych będzie publikował informacje o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających ustawowe warunki.

 

Nowelizacja wprowadza także przepisy pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Visa Waiver Program).

 

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wchodzą w życie 1 grudnia 2020 r.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Powiadomienia SMS dla cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców wprowadza nową formę komunikacji z klientami. Cudzoziemcy, których sprawy prowadzone są w Departamencie Legalizacji Pobytu UdSC otrzymają wiadomości SMS informujące o głównych etapach postępowania.

 

Komunikaty będą potwierdzały rejestrację złożonego odwołania lub zażalenia, zwracały uwagę na wysłaną z urzędu do strony postępowania korespondencję oraz informowały o wydanym rozstrzygnięciu.

 

Wiadomości SMS otrzymają wyłącznie cudzoziemcy lub ich pełnomocnicy, których postępowania odwoławcze lub zażaleniowe prowadzone są w Departamencie Legalizacji Pobytu UdSC.

 

Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców

Wyniki badania dotyczącego sytuacji pracowników zagranicznych w czasie epidemii koronawirusa -II edycja

Agencja zatrudnienia EWL S.A. wraz z Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili drugą edycję badania socjologicznego pt. „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”. Analizie poddano kwestie dotyczące obecnych nastrojów imigrantów ze Wschodu, zmian warunków zatrudnienia w czasie kwarantanny, obaw związanych z sytuacją zawodową i rodzinną, planów na przyszłość, oczekiwań oraz obszarów, w których potrzebują pomocy.

 

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2020 roku. Metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przebadanych zostało 610 pracujących w Polsce cudzoziemców, głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji.

 

 • 73% obcokrajowców skorzystało lub planuje skorzystać z automatycznego przedłużenia zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce;
 • 39% obcokrajowców w związku z pandemią musiało znaleźć nową pracę w Polsce;
 • 31% cudzoziemców planuje kontynuować pracę w Polsce do samego końca pandemii;
 • 32% cudzoziemców musiało zmienić branżę zatrudnienia w Polsce w związku z pandemią;
 • 60% respondentów uważa przedłużenie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce za najistotniejszą pomoc ze strony polskiego rządu;
 • 29% respondentów uważa zapewnienie bezpłatnego pobytu na kwarantannie za najistotniejszą pomoc ze strony polskiego pracodawcy;
 • 59% respondentów wyraża chęć pracy w Niemczech.

 

Zapraszamy do szczegółowej lektury: Badanie Socjologiczne II Edycja – „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Wyniki badania dotyczącego sytuacji pracowników zagranicznych w czasie epidemii koronawirusa

Agencja zatrudnienia EWL S.A. wraz z Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili badanie socjologiczne pt. „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”. Analizie poddano kwestie dotyczące obecnych nastrojów imigrantów ze Wschodu, zmian warunków zatrudnienia w czasie kwarantanny, obaw związanych z sytuacją zawodową i rodzinną, planów na przyszłość, oczekiwań oraz obszarów, w których potrzebują pomocy.

 

W ankiecie wzięło udział 600 osób, w tym przede wszystkim obywatele Ukrainy, oraz też Białorusi, Mołdawii, Gruzji i innych krajów. Na podstawie analizy zebranych danych wyróżniono następujące wnioski:

 

 • co czwarty respondent musiał zmienić branżę zatrudnienia, a dla ponad 60% obcokrajowców pandemia oznaczała zmniejszenie przez pracodawcę liczby przepracowanych godzin.
 • co piąty zadeklarował zmianę miejscowości wykonywanej pracy, a co czwarty miejsca zakwaterowania.
 • co piąty czuje się poszkodowany skutkami epidemii;
 • dla ponad połowy ankietowanych głównym powodem pozostania w Polsce  jest praca oraz możliwości zarobkowe, nawet podczas epidemii;
 • niemal 2/3 pracowników zagranicznych zamierza skorzystać z rozwiązań legalizacyjnych zaproponowanych przez polski rząd.
 • 58,9% ankietowanych oczekuje od polskiego rządu przedłużenia ważności dokumentów zezwalających na pobyt i pracę, dodatkowo 38,6% oczekuje pomocy finansowej w przypadku zatrzymania działalności firmy, w której pracuję oraz 35% jest za tym, by państwo pomagało pracodawcom, dzięki czemu nie dojdzie do redukcji miejsc pracy.
 • 51,5% liczy na  bezpłatne zakwaterowania ze strony pracodawcy w czasie kwarantanny, 47,8% na bezpłatne wyrobienie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce (kart pobytu) oraz niemal co drugi oczekuje zorganizowanie miejsca pracy w taki sposób, aby spełniało wymogi bezpieczeństwa.

 

Źródło: Raport – „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Wyniki ankiety dotyczącej skutków dla przedsiębiorców wynikających z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie, którego celem było określenie ocen i potrzeb, a także postulatów przedsiębiorców realizujących współpracę w relacjach między Polską i Ukrainą w obecnej sytuacji związanej z epidemia wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) i wynikającymi stąd ograniczeniami w działalności gospodarczej.

 

W badaniu udział wzięli przedsiębiorstwa wszystkich kategorii, w tym mikro(14,2%), małe (42,9%), średnie (28,6%) oraz duże (14,3%). Na podstawie analizy danych wynikających z ankiety wyróżniono następujące wnioski:

 

 • 71,4% ocenia skutki wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce pozytywnie, zaś 28,6% negatywnie;
 • *spośród negatywnych efektów obecnej sytuacji, wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa wskazały na zmniejszenie sprzedaży lub produkcji. Poza tym 43,9% wskazało na podwyższenie kosztów prowadzenia działalności, 41,8% na ograniczenie inwestycji, 14,3% na niedobór produktów lub towarów importowanych, 14,3% na absencję pracowniczą lub zwolnienie personelu, oraz 14,3% na niewywiązywanie się z zawartych umów.
 • 85,7% ankietowanych deklaruje posiadanie przedsiębiorstwem planu działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 • 28,6% respondentów ocenia przewidywane straty swego przedsiębiorstwa jako niewielkie, 56,9% jako średniej wielkości, pozostałe 14,5% jako duże.
 • 42,9% ankietowanych przedsiębiorstw  byłoby w stanie przetrwać od 1 do 3 miesięcy bez ogłaszania bankructwa, gdyby sytuacja zagrożenia epidemicznego utrzymywałaby lub pogarszałaby, zaś 57,1% przetrwałoby od 3 do 6 miesięcy.
 • *celem zabezpieczanie się przed negatywnymi skutkami obecnej sytuacji, 71% ankietowanych zadeklarowało zamiar wprowadzenia pracy zdalnej, 57,1% uruchomiło nowe procedury dotyczące przestrzegania higieny, 14,3% zmieniło profil działalności firmy, 14,3 % zaczęło poszukiwanie nowych możliwości rozwoju; 14,3% przeprowadziło redukcje kosztów personalnych, 14,3% ograniczyło zatrudnienia.
 • 85,7% respondentów ocenia jako nieistotny lub mało istotny negatywny wpływ, jaki wywarło na przedsiębiorstwo zamknięcie granic i odpływ pracowników zagranicznych, pozostałe zaś 14,3% ocenia jako dość istotny.
 • 57,1% ankietowanych ocenia jako niezbędną konieczność liberalizacje przepisów pracy i pobytu pracowników z zagranicy, 28,6% jako ważną, zaś tylko 14,3% jako nie mającą wpływu.
 • *spośród ankietowanych firm, które prowadzą współpracę z Ukrainą, 57,1% odnotowało spadek sprzedaży, 28,6% wskazało na obniżenie marży, 14,3% na rezygnację z realizacji kontraktów, zaś 28,6% nie odnotowało żadnego wpływu;
 • 66,7% respondentów zadeklarowało, iż kwestie transportowe związane z realizacją transakcji eksportowych i importowych w relacjach z Ukrainą stanowią w aktualnej sytuacji problem dla ich firmy, *spośród nich 28,6% wskazało, że to dotyczy zmniejszonego zainteresowania ze strony przewoźników, 28,6% – wysokie koszty, oraz 57,1% – sytuacja na granicy.

 

Największe problemy z którymi zetknęły się przedsiębiorcy to:

 • Utrata części klientów lub ich całkowity brak;
 • Wstrzymanie części kontraktów;
 • Spadek sprzedaży, obrotów, produkcji, zatrudnienia i zysku;
 • Spowolnienie procesów inwestycyjnych w budownictwie. Znaczne utrudnienia w międzynarodowym transporcie towarów;
 • Brak pracowników.

 

Spośród najbardziej pożądanych form wsparcia oczekiwanych od rządu zadeklarowanych przez ankietowanych znalazły się m.in.:

 • Wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia, ograniczenia obowiązków podatkowych i ZUS;
 • Wsparcie w utrzymaniu załogi na minimalnym poziomie pozwalającym na odbudowę potencjału;
 • Partycypowanie w wysokości 80% w kosztach pracy;
 • Ułatwienie w pozyskaniu długoterminowych kredytów;
 • Wsparcie w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju (koszty kwarantanny);
 • Zawieszenie opłat należności z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych;
 • Wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości;
 • Szybsze wydawanie zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców.

 

*Pytania wielokrotnego wyboru odpowiedzi.