Niemiecki rynek pracy otwiera się na osoby spoza UE.