Marczuk: Jeszcze przed wojną wskaźnik zatrudnienia Ukraińców w Polsce był fenomenalnie wysoki