Centrum Wsparcia PUIG

Centrum Wsparcia PUIG
(dla polskich i ukraińskich pracodawców i pracowników)

Zagrożenie epidemiologiczne dramatycznie pogorszyło warunki prowadzenia biznesu. Zamknięcie granic UE i Ukrainy jest utrudnieniem dla wymiany handlowej, przepływu pracowników, stwarza też kłopoty w nadzorowaniu inwestycji polskich w Ukrainie i ukraińskich w Polsce. Wiele urzędów jest zamkniętych, część administracji pracuje w domach, trudniej zdobyć informację i uzyskać decyzję. W tej sytuacji Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza powołała CENTRUM WSPARCIA. Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorców, pracodawców i pracowników.

Izba ma biura w Warszawie i Kijowie oraz przedstawicielstwa w Trójmieście, Rzeszowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Kielcach, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Tarnowie, Lwowie, Iwano-Frankowsku, Dnipro, Winnicy, Połtawie, Sumach, Odessie, Łucku, Charkowie, Tarnopolu, Tetijewie. Mamy więc możliwość wsparcia w Polsce i w Ukrainie. Prosimy pamiętać, że zgodnie z apelem rządu, pracujemy zdalnie, ale sumiennie.

Ta inicjatywa ma przede wszystkim służyć informowaniu Państwa o obecnej sytuacji i jej konsekwencjach dla rynku pracy oraz dla poszczególnych gałęzi gospodarki. Pragniemy również pozyskiwać Państwa opinie oraz oczekiwania, tak aby móc wykorzystać je w naszych działaniach jako członka Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Komisji ds. współpracy gospodarczej. W ramach przeprowadzonych z Państwem konsultacji będziemy starali się przekazać wypływające z nich wnioski do administracji obu krajów.

Centrum będzie realizować m.in. następujące działania:

 1. Informowanie o sytuacji po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy, zamieszczanie informacji z ofertami wzajemnego wsparcia, próśb o pomocsvitlana.zavadska@pol-ukr.com;
 2. Udzielanie wsparcia w sprawach interwencyjnych – slawomir.szymusiak@pol-ukr.com, svitlana.zavadska@pol-ukr.com;
 3. Udzielanie konsultacji w sprawach wizowych, pobytowych – valentyn.honcharenko@pol-ukr.com;
 4. Zaświadczenia w sprawie „siły wyższej" – slawomir.szymusiak@pol-ukr.com;
 5. Udzielanie konsultacji dotyczących sytuacji przedsiębiorców i pracowników – andrzej.drozd@pol-ukr.com, pawel.kulaga@ggo.com.pl;
 6. Wsparcie przedsiębiorców, którzy nie mogą dotrzeć
  do Kijowa: olegdubish@gmail.com
  do Warszawy: mykola.lysenko@pol-ukr.com.
 7. Ankietowanie członków PUIG – valentyn.honcharenko@pol-ukr.com;

Mamy nadzieję, iż funkcjonowanie Centrum będzie dla Państwa przydatne i korzystne oraz okaże się wsparciem w skomplikowanej sytuacji, z jaką obecnie zmuszeni jesteśmy się zmierzyć. Zapraszamy do współpracy z nami. Oferujemy nasze strony, pragnącym zamieścić ogłoszenia dot. wzajemnej pomocy.

Strona projektu w serwisie PUIG

Dane do kontaktu: info@pol-ukr.com

Koordynator projektu:
Andrzej Drozd - Wiceprezes PUIG
andrzej.drozd@pol-ukr.com
tel. + 48 796 093 863