Zapraszamy na Forum „Digital Champions”

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Forum „Digital Champions”, które odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 lutego 2024 r. Organizatorem wydarzenia jest UNITAR Departament na Rzecz Dobrobytu, Partnerem Wspierającym jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Wydarzenie jest ostatnią odsłoną programu szkoleniowego w zakresie przekwalifikowania cyfrowego dla ukraińskich kobiet ewakuowanych do Polski i stanowi platformę dla wybranych uczestniczek Programu do zbadania potencjalnych możliwości zatrudnienia i stażu oraz zaprezentowania swoich umiejętności i wiedzy potencjalnym pracodawcom. Będzie to też okazją do wymiany kontaktów i zacieśnienia współpracy między przedstawicielami biznesu Japonii, Polski i Ukrainy.

O PROGRAMIE

Program UNITAR „DIGITAL RESKILLING FOR UKRAINIAN WOMEN REFUGEES IN POLAND” obejmował przeszkolenie i wyposażenie w umiejętności cyfrowe ponad 500 ukraińskich kobiet, aby zwiększyć ich szanse na znalezienie godziwej pracy i źródeł dochodu w Polsce, krajach sąsiednich UE, Japonii. Kursy obejmowały następujące dziedziny: data analytics, cybersecurity, geographic information systems, digital graphics, web design.

Do udziału w Forum „Digital Champions” zostały zakwalifikowane tylko osoby, które wykazały się wystarczającym opanowaniem wiedzy i spełnieniem wszystkich wymagań kursu.

FORMAT WYDARZENIA

W ramach forum odbędą się cztery sesje dyskusyjne. W każdej sesji odbędą się indywidualne krótkie prezentacje i prezentacje pomysłów, które obejmują zadanie przygotowywane w ramach przebytych intensywnych kursów.

Forum zapewni również wybranym japońskim, polskim i ukraińskim firmom możliwość zaprezentowania swoich ofert staży, praktyk i pracy uczestniczkom, które są wyposażone w bardzo poszukiwane umiejętności cyfrowe.

FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA FIRM

PROGRAM WYDARZENIA

Języki: polski, ukraiński, angielski. Wszystkie dyskusje będą tłumaczone i transmitowane na żywo dla firm i organizacji biorących udział w wydarzeniu online.

TŁO PROGRAMU

Pomimo dewastacji gospodarczej spowodowanej rosyjską inwazją na Ukrainę, w której ucierpiały główne sektory gospodarki, a bezrobocie gwałtownie wzrosło, ukraiński sektor IT pozostał jednym z rozwijających się sektorów, wykazując niezwykłą żywotność i wzrost w pozornie niemożliwych warunkach. Negatywny wpływ wojny odbił się na najbardziej wrażliwych grupach, w szczególności kobietach, które musiały opuścić swoje domy i dostosować swoje wcześniejsze doświadczenia do warunków zatrudnienia w nowym środowisku. W odpowiedzi na tę sytuację UNITAR przy wsparciu Rządu Japonii uruchomił program mający na celu zapewnienie tej grupie praktycznych umiejętności cyfrowych. Do programu zgłosiło się ponad 900 kobiet.  Uzyskane wsparcie pozwoli na wykorzystanie ich wcześniejszych bogatych doświadczeń edukacyjnych i/lub zawodowych oraz nabytych praktycznych umiejętności w dziedzinie technologii cyfrowych.

PARTNERZY FORUM

Partner Główny: Pasona Group Incorporated

Partnerzy Wspierający: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, ABSL – Association of Business Service Leaders, , ImpactCEE, FISE> Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Partnerzy Informacyjni: Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy, STEM4ALL Europe and Central Asia

Partnerzy Edukacyjni: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Eukarya, a Japanese start-up company, Ukraine Catholic University, Kyiv Mohyla Academy, MIA Academy

ORGANIZATOR

Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) jest ramieniem szkoleniowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2022 r. UNITAR przeszkolił ponad 395 000 uczniów na całym świecie, aby wspierać ich działania na rzecz lepszej przyszłości. Oprócz siedziby głównej w Genewie ma biura w Hiroszimie, Nowym Jorku i Bonn oraz sieci na całym świecie.

Departament na Rzecz Dobrobytu mieści się w biurze w Hiroszimie i Genewie. Stara się kształtować inkluzywny, zrównoważony i dostatni świat poprzez światowej klasy usługi w zakresie uczenia się i wymiany wiedzy na temat przedsiębiorczości, przywództwa, finansów i handlu, technologii cyfrowych oraz rozbrojenia jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>