Wyniki badania dotyczącego sytuacji pracowników zagranicznych w czasie epidemii koronawirusa

Agencja zatrudnienia EWL S.A. wraz z Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili badanie socjologiczne pt. „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”. Analizie poddano kwestie dotyczące obecnych nastrojów imigrantów ze Wschodu, zmian warunków zatrudnienia w czasie kwarantanny, obaw związanych z sytuacją zawodową i rodzinną, planów na przyszłość, oczekiwań oraz obszarów, w których potrzebują pomocy.

 

W ankiecie wzięło udział 600 osób, w tym przede wszystkim obywatele Ukrainy, oraz też Białorusi, Mołdawii, Gruzji i innych krajów. Na podstawie analizy zebranych danych wyróżniono następujące wnioski:

 

  • co czwarty respondent musiał zmienić branżę zatrudnienia, a dla ponad 60% obcokrajowców pandemia oznaczała zmniejszenie przez pracodawcę liczby przepracowanych godzin.
  • co piąty zadeklarował zmianę miejscowości wykonywanej pracy, a co czwarty miejsca zakwaterowania.
  • co piąty czuje się poszkodowany skutkami epidemii;
  • dla ponad połowy ankietowanych głównym powodem pozostania w Polsce  jest praca oraz możliwości zarobkowe, nawet podczas epidemii;
  • niemal 2/3 pracowników zagranicznych zamierza skorzystać z rozwiązań legalizacyjnych zaproponowanych przez polski rząd.
  • 58,9% ankietowanych oczekuje od polskiego rządu przedłużenia ważności dokumentów zezwalających na pobyt i pracę, dodatkowo 38,6% oczekuje pomocy finansowej w przypadku zatrzymania działalności firmy, w której pracuję oraz 35% jest za tym, by państwo pomagało pracodawcom, dzięki czemu nie dojdzie do redukcji miejsc pracy.
  • 51,5% liczy na  bezpłatne zakwaterowania ze strony pracodawcy w czasie kwarantanny, 47,8% na bezpłatne wyrobienie zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce (kart pobytu) oraz niemal co drugi oczekuje zorganizowanie miejsca pracy w taki sposób, aby spełniało wymogi bezpieczeństwa.

 

Źródło: Raport – „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”