Wręczenie stypendiów Fundacji Dorastaj z Nami

Przewodniczący komitetu PUIG ds. Migracji i Zatrudnienia P. Kułaga wraz z parą prezydencką wziął udział we wręczeniu stypendiów Fundacji Dorastaj z Nami.

12 września 2019 roku w Belwederze odbyła się uroczystość przyjęcia nowych podopiecznych do Fundacji Dorastaj z Nami. W ramach „Ogólnopolskiego Programu Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów” stypendia otrzymały dzieci, których rodzice zginęli, bądź zostali poszkodowani na służbie.

Wraz z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą w uroczystości wziął udział Przewodniczący Komitetu PUIG ds. Migracji i Zatrudnienia i ekspert Kampanii Społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” P. Kułaga, który jako przedsiębiorca uczestniczy w wielu inicjatywach społecznych i charytatywnych.

Foreign Personnel Service, jedna z największych w Polsce spółek w zakresie rekrutacji, którą prowadzi Pan Kułaga, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu aktywnie wspiera Fundację Dorastaj z Nami.

Pod opieką Fundacji jest obecnie 135 dzieci policjantów, żołnierzy, strażaków, ratowników górskich, którzy zginęli w trakcie służby lub doznali ciężkich obrażeń. Celem działania Fundacji jest długofalowe wsparcie edukacji dzieci i młodzieży od ich najmłodszych lat do osiągnięcia pełnoletności lub, jeżeli będą kontynuować naukę, do ukończenia 25 roku życia.