Wniosek PUIG do Ministrów dotyczący ruchu osobowego między Polską a Ukrainą

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zwróciła się do Ministrów trzech resortów: Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o optymalizację ruchu osobowego w kontekście wizowym oraz granicznym w obliczu ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa.

 

W sytuacji nieprzyjmowania wniosków wizowych przez polskie konsulaty na terytorium Ukrainy oraz ograniczeń w przekraczaniu granicy między Polską a Ukrainą, pod znakiem zapytania stoi zabezpieczenie interesów polskich pracodawców i przedsiębiorców, zwłaszcza w zbliżającym się okresie sezonowych prac rolniczych. Tylko międzyresortowa współpraca może spełnić oczekiwania pracodawców i przedsiębiorców, którzy niezmiennie deklarują zapotrzebowanie kadrowe na ukraińskich pracowników i specjalistów.