Ukraińcy wspierają PKB i rynek pracy

Ukraińcy wspierają PKB i rynek pracy

Na portalu jednego z partnerów naszej kampanii pojawił się artykuł o korzystnym wpływie pracowników z zagranicy na gospodarkę oraz o ile byłby większym, gdyby nie długie procedury biurokratyczne. Okazuje się bowiem, że aż 11% wzrostu polskiej gospodarki w ostatnich pięciu latach jest zasługą imigrantów, w tym głównie Ukraińców, którzy przyjeżdżją do Polski za pracą.

Artykuł powstał również na podstawie opracowań i danych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, w imieniu której szeroko wypowiadał się Andrzej Drozd, wiceprezes PUIG. Zwrócił on uwagę, że pomimo zauważalnych wysiłków administracji (zwiększania liczby pracowników zajmujących się obsługą cudzoziemców w urzędach), w zdecydowanej większości UW nadal pozostaje nierozwiązany problem długotrwałego oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę oraz pobyt. To spora bariera dla pracodawców i pracowników, aby nie zwiększać szarej strefy.

Polecamy cały artykuł na stronie Rzeczpospolitej