Spontaniczne wsparcie i polityka migracyjna

Wypracowanie spójnej polityki migracyjnej, stworzenie rad migrantów jako ciał doradczych na poziomie władz krajowych oraz samorządowych, utrzymanie pomocy systemowej z budżetu państwa na pomoc obywatelom Ukrainy – to niektóre postulaty, które wybrzmiały podczas konferencji  „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce”.  Organizatorem  była Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza przy współpracy  Urzędu m.st. Warszawa.

„PUIG będzie organizowało konferencje w kolejnych miastach, w  Poznaniu, Legnicy, Świnoujściu ” – zapowiedział Jacek Piechota, Prezes Izby.

„Od początku konfliktu zbrojnego zarejestrowaliśmy ponad 140 tysięcy uchodźców, 316 tysiącom udzielono niezbędnej pomocy, 18 tysięcy dzieci zostało przyjętych do warszawskich placówek – co stanowi prawie jeden rocznik uczniów. Podejmujemy starania jako samorząd, aby zapewnić naszym gościom godne warunki do życia, także w obszarze rynku pracy. Przyjechało do nas wiele utalentowanych i wysoko wykwalifikowanych specjalistek i specjalistów, których kompetencji nie możemy zmarnować. Z danych zebranych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy wynika, że 95 proc. osób przybyłych do Warszawy to kobiety, 58 proc. ma wykształcenie wyższe, średnie 38 proc. Liczba powiadomień o zatrudnieniu obywatela / obywateli z Ukrainy wynosi 65 153” – poinformoweała Karolina Zdrodowska, Dyrektorka- Koordynatorka ds. Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego UM Warszawa.

Po wybuchy pełnoskalowej wojny w Ukrainie, Polska otworzyła szeroko drzwi dla osób szukających schronienia przed rosyjskimi rakietami i inwazją. Część z nich powróciła już do ojczyzny, część wyjechała dalej, a część planuje pozostanie w Polsce na dłużej, traktując nasz kraj jako miejsce swoich życiowych planów. Jeszcze przed wojną widoczna była tendencja wzrostowa przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce.

Myrosłava Keryk, prezeska Fundacji „Nasz Wybór” wskazała problemy nowej ukraińskiej migracji w Polsce:

  • zbyt niski poziom wsparcia finansowego z poziomu centralnego;
  • trudności związane z zakwaterowaniem (nadal w ośrodkach recepcyjnych przebywa około 80 tysięcy osób),
  • słaba znajomość języka polskiego, utrudniająca podjęcie pracy zawodowej (m.st. Warszawa skierowało ponad 1000 osób na kurs języka polskiego);
  • kłopoty z pogodzeniem pracy zawodowej oraz opiekuńczej.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi wiele podmiotów, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego. „Uruchomiliśmy autorski projekt wsparcia aktywizacji zawodowej, począwszy od pomocy bytowej po wsparcie zawodowe. Na dedykowanej platformie zarejestrowało się pond 5 tysięcy osób, z czego ponad 2 tysiące osób przechodzi już proces rekrutacyjny, a ponad 4 tysiące zadeklarowało, że chce pozostać w Polsce powyższej 6 miesięcy” – zaznaczyła Joanna Smolik, Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych Banku Gospodarstwa Krajowego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyskutowali o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju przedsiębiorczości wśród przebywających w Polsce – czasowo lub długoterminowo – obywateli Ukrainy oraz o swoich doświadczeniach w zakresie pomocy udzielanej uchodźcom.  „Jako dzielnica mocno zaangażowaliśmy się w proces pomocy obywatelom Ukrainy. W 72 godziny od wybuchu wojny utworzyliśmy dwa punkty pobytowe dla ponad 800 uchodźców. W szczycie mieliśmy około 25 tysięcy obywateli na terenie dzielnicy Bielany. Wczoraj wyszedł 40 transport z pomocą do Ukrainy. W szkołach mamy ponad 1100 dzieci w szkołach i przedszkolach, choć dostrzegamy tendencję wzrostową w tym zakresie.” – podkreślał Grzegorz Pietruczuk, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. „Kwestia przystosowania i akceptacji jest na wysokim poziomie, dostrzegamy dużą chęć osadzenia się w Warszawie. Samorządy podejmują działania w zakresie polityki wspierania obywateli z Ukrainy na wielu poziomach, społecznych, socjologicznych oraz rynku pracy” – kontynuował  Grzegorz Pietruczuk.

Na tym tle podjęto próbę zdefiniowania potrzeb oraz zbadania legislacyjnych i prawnych uwarunkowań do rozwoju przedsiębiorczości przez obywateli Ukrainy oraz wsparcia, którego udzielają samorządy. Przedstawiciele samorządów podkreślali dotychczasową dobrą współpracę z władzą centralną, chociaż wskazano też kwestie, które wymagają wsparcia na poziomie centralnym. Po etapie pomocowym, spontanicznym, konieczne jest przejście do planu pomocy długofalowej, co wymaga wypracowania polityki migracyjnej, która pozwoli stworzyć ramy do funkcjonowania obywateli innych krajów na terenie Polski.

W 2040 roku  na polskim rynku pracy 4,5 miliona osób. Polska gospodarka potrzebuje więc migrantów,  wymaga to zatem systemowego podejścia do zatrudnienia oraz wspierania obywateli w integracji z Polską.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>