RZESZÓW Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy. ZAREJESTRUJ SIĘ!

Zapraszamy do udziału w konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy”, która odbędzie się dnia 22 lutego 2024 r. w godz. 9:00-15:00 w Sali Sesyjnej Rzeszowskiego Ratuszu pod adresem: Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

Konferencja organizowana jest przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Urząd Miasta Rzeszowa.

Po wybuchu wojny nasiliła się tendencja wzrostowa przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce. Od 24 lutego 2022 roku w Polsce utworzono przez obywateli Ukrainy ponad 50 tys. działalności gospodarczych. Dla miast i całokształtu gospodarki jest to zarówno wyzwanie, jak i impuls do działań. Jak wykorzystać ten potencjał? Jaką rolę odegra ukraiński, polski biznes i szerokorozumiane partnerstwa w integracji z UE?

Celem konferencji jest omówienie atrakcyjności gospodarczej regionu, narzędzi przyciągania biznesu i wsparcie przedsiębiorczości ukraińskiej, roli partnerstw pomiędzy miastami, regionami, biznesem z Polski i Ukrainy dla odbudowy Ukrainy.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

  • Widzimy, doceniamy, wspieramy – know-how i działania systemowe na rzecz wsparcia biznesu i aktywizacji zawodowej migrantów – tworzenie kompetencji zawodowych migrantów niezbędnych przy odbudowie Ukrainy
  • Oczami biznesu – kooperacja i współpraca, wymiana doświadczeń inwestycyjnych, możliwości polskich i ukraińskich przedsiębiorstw z sektora MŚP przy odbudowie Ukrainy
  • Synergia dla odbudowy Ukrainy – współpraca partnerska miast, regionów i biznesu z Polski i Ukrainy na rzecz odbudowy Ukrainy
  • Networking i spotkania B2B

Cykl konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy” został zainaugurowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w październiku 2022 r. w odpowiedzi na potrzebę dialogu pomiędzy biznesem ukraińskim a środowiskiem wspierającym przedsiębiorczość. Konferencje odbyły się w Mazowieckim, Dolnośląskim, Zachodniopomorskim, Wielkopolskim, Warmińsko-Mazurskim, Małopolskim województwach. Kontynuacją dialogu jest Rzeszowska edycja – VII konferencja z cyklu.

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY. PROSIMY O REJESTRACJĘ.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>