Raport z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców przy Rzeczniku MŚP z dnia 27 listopada 2020 r.

W piątek, 27 listopada 2020 r., podczas wideokonferencji Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego członkiem jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, przedstawione zostały postulaty związane z problemami legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców (także w czasie epidemii covid-19), między innymi:

 

  • Wizy dla członków rodzin pracowników (w czasie epidemii nie jest możliwe uzyskanie wiz dla członków rodzin, co stanowi problem z pozyskaniem do Polski pracowników np. wysokokwalifikowanych);
  • System e-wniosków na pobyt czasowy (na razie tylko w planach, nie powstał jeszcze projekt);
  • Ujednolicenie urzędów, jeden system na kilka urzędów (PUP-UW), dzięki czemu ułatwiłby się proces składania wniosków np. na zezwolenia na pracę, nie byłoby potrzebne dostarczanie informacji starosty w oryginale;
  • Kioski biometryczne w Urzędach Wojewódzkich do przyjmowania wniosków na pobyt, uzupełnienia braków formalnych (projekt jest przewidziany na 2021-2022);
  • Zautomatyzowanie profilu cudzoziemca, cudzoziemiec będzie informowany o wszystkich etapach postępowania (system będzie gotowy już do końca 2020).

Link  do nagrania spotkania: https://youtu.be/VH53gR4fKSw

 

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. Temat spotkania: Przekraczanie granic przez pracowników i ich rodziny w dobie pandemii.

 

Sprawozdanie sporządziła: Maria Borysenko, ekspert kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”,  starszy specjalista ds. legalizacji Foreign Personnel Service.