PUIG sygnatariuszem memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców

6 września w Urzędzie Miasta Krakowa podpisane zostało Memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców, przygotowane w trosce o prawidłowy i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki i skierowane do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o podjęcie pilnych działań pozwalających ograniczyć negatywne skutki braku pracowników na polskim rynku pracy.

Memorandum zawiera propozycje zmian w przepisach prawa oraz propozycje usprawnień w zakresie procedur oraz dobre praktyki wypracowane na drodze konsultacji pomiędzy izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu i władzami samorządowymi miast polskich.

Ustabilizowanie rynku pracy jest bardzo ważne dla polskich przedsiębiorców, ale także dla lokalnych wspólnot samorządowych. Pracujący legalnie cudzoziemcy przyczyniają się do większych dochodów bezpośrednich i pośrednich Państwa, jak również i lokalnych wspólnot samorządowych. Ważny jest tez aspekt społeczny zatrudniania cudzoziemców, nowe relacje społeczne, coraz większe zaangażowanie cudzoziemców w działania lokalnych wspólnot.

Wśród propozycji zmian w zakresie przepisów prawa znalazły się m.in. postulaty wydłużenia okresu zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy i odstąpienia od obowiązku uzyskania nowego zezwolenia na pracę, na pobyt czasowy i pracę, w przypadku zmiany stanowiska pracy cudzoziemca.

Uroczystość podpisania memorandum zainicjował Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski.

Memorandum (PDF)

 

Fot. Wiesław Majka / krakow.pl