Promocja globalnej inicjatywy IRIS

W ramach kampanii „Partnerstwo i zatrudnienie” PUIG włączyła się do promocji globalnej inicjatywy IRIS

W ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i zatrudnienie” Polska-Ukraińska Izba Gospodarcza aktywnie włączyła się do promocji globalnej inicjatywy IRIS (International Recruitment Integrity System), którą prowadzi w Polsce Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji wspólnie z partnerami.

Pierwszy etap promocji odbył się w lipcu bieżącego roku. 16 lipca w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie miała miejsce prezentacja inicjatywy IRIS oraz etapów wdrażania jej w Polsce, podczas którego Dyrektor krajowego biura The International Organization for Migration (IOM) w Polsce Anna Rostocka oraz Programme Manager IRIS Paweł Szalus przedstawili założenia globalnej inicjatywy IRIS.

IRIS (International Recruitment Integrity System) jest wielostronną inicjatywą Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, oferującą sprawdzone narzędzia do weryfikacji standardów etycznej rekrutacji. Obecnie system IRIS wdrażany jest w wielu krajach Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, a także w krajach europejskich, w tym w Polsce i w Ukrainie. Standardy IRIS określone zostały we współpracy z rządami, pracodawcami, agencjami rekrutacyjnymi, pracownikami i stanowią wymierne korzyści dla każdej z tych grup. Program IRIS wspomaga pracowników w rozpoznaniu uczciwych agencji, zmniejsza ryzyko naruszeń ich praw oraz rozszerza dostęp do środków naprawczych. Pracodawcom IRIS daje możliwości identyfikacji uczciwych pośredników oraz zwiększenia przejrzystości w procesie rekrutacji. Dla agencji rekrutacyjnych zapewnia optymalizację kosztów oraz tworzy przewagę rynkową. Z kolei dla rządów IRIS stanowi wysoką wartość, gdyż wspiera przestrzeganie prawa oraz optymalizację zarządzanie migracjami.

W ramach prezentacji IRIS odbył się panel dyskusyjny „Etyczna rekrutacja – korzyści dla pracodawcy i agencji rekrutacyjnych”, w którym aktywny udział w roli prelegentów wzięli przedstawiciele PUIG — Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd oraz Przewodniczący Komitetu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ds. Migracji i Zatrudnienia oraz Prezes zarządu największych w Polsce spółek rekrutacyjnych Foreign Personnel Service sp. z o.o. oraz Greygoose Outsourcing sp. z o.o. Paweł Kułaga.

Pan Andrzej Drozd opowiedział o działaniach Izby na rzecz promocji etycznych zasad zatrudnienia, zwłaszcza w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i zatrudnienie”, która działa już półtora roku. Inicjatywa ta ma na celu zwalczanie wszystkich patologii, które mogą występować w procesie rekrutacji, również na linii pracownik-agencja-pracodawca.

Prelegent podkreślił, iż dla biznesu właściwy kapitał ludzki jest najważniejszym elementem rozwoju przedsiębiorstwa, właśnie dlatego potrzebne są określone standardy, które zagwarantują jakość usług agencji rekrutacyjnych. Stwierdził, iż proces rekrutacji jest dla biznesu dosyć kosztowny. Przedsiębiorcom szczególnie zależy na tym, żeby rekrutacja odbywała się według określonych standardów, co by gwarantowało, że zatrudniony pracownik będzie przygotowany do pracy.

Obecnie jest tak, iż ponosząc duże wydatki na usługi spółek rekrutacyjnych, przedsiębiorcy otrzymują pracowników, które nie są gotowi do funkcjonowania w nowym kontekście kulturowym oraz w nowym miejscu pracy.

Pan Paweł Kułaga z kolei podkreślił doniosłość wprowadzenia wysokich standardów w zakresie rekrutacji pracowników, co, jego zdaniem, pozytywnie przełoży się na krajowy rynek pracy. Zwrócił uwagę na fakt, iż pracownicy zagraniczni w Polsce napotykają na problemy zawiązane z procedurami legalizacji pobytu oraz pracy, ale także z nieuczciwością ze strony niektórych firm rekrutacyjnych, często nie wywiązujących się ze swoich obietnic wobec pracowników oraz pracodawców. Osoby, które korzystają z usług takich agencji, często tracą środki finansowe, doświadczają naruszenie ich praw, przebywają w trudnych warunkach bytowych. Przekłada się to negatywnie na postrzeganie wszystkich spółek rekrutacyjnych. W tym kontekście, zdaniem Pana Pawła Kułagi, ważnym jest, aby proces rekrutacji odbywał się według ustalonych ustalonych standardów, przyjaznych i transparentnych zarówno dla migrantów, jak i pracodawców i agencji rekrutacyjnych.

W celu przedstawienia szczegółów inicjatywy IRIS oraz promocji etycznych standardów rekrutacji w dniach 17-18 lipca 2019 odbyło się szkolenie. Prowadzone było przez ekspertów IOM i adresowane do agencji rekrutacyjnych, które są̨ zainteresowane wdrożeniem międzynarodowych standardów etycznej rekrutacji, uzyskaniem certyfikatu lub weryfikacją stosowanych procedur. Wzięli w nim udział przedstawicieli największych spółek branży w Polsce.

Obecnie Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do kolejnej fazy wdrażania standardów etycznej rekrutacji IRIS w Polsce.