Nowy certyfikat dla agencji zatrudnienia

Konfederacja Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zamierzają wkrótce wprowadzić nowy certyfikat “Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”. Celem programu ma być promowanie najlepszych agencji zatrudnienia. Należy nadmienić, iż jest to pierwsze takie porozumienie zawarte przez organizację pracodawców i związki zawodowe. Program ma przede wszystkich promować wysokie standardy usług pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej. Organizatorzy są przekonani, że będzie to początek procesu podnoszenia jakości usług dla osób poszukujących pracy, ale również dla tych, którzy pracowników poszukują.

 

Program ma promować agencje zatrudnienia, które przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia działalności, wykazują wyjątkową jakość świadczonych usług, promują stabilne formy zatrudnienia oraz podejmują działania dla zwiększenia zadowolenia pracowników. Certyfikacja agencji zatrudnienia ma na celu weryfikację jakości świadczonych przez nie usług, poprawę wizerunku branży oraz promocję dobrych praktyk.

 

Jak wynika z daтych Polskigo Forum HR, w 2019 r. na rynku działało blisko 8,8 tyś. agencji zatrudnienia. Zarejestrowano 2,5 tys. agencji, a w tym samym czasie wykreślono blisko 2 tys. podmiotów. Oznacza to, że nadal utrzymuje się wysoka rotacja, która nie sprzyja tworzeniu stabilnego rynku usług wysokiej jakości.

 

Szacunkowa całkowita wartość rynku agencji zatrudnienia w Polsce wyniosła w ubiegłym roku ok. 7,25 mld zł. Aż 85 proc. stanowiły obroty w ramach usługi pracy tymczasowej. W porównaniu do roku 2018 można zaobserwować spadek wartości polskiego rynku na poziomie 2,7 proc.

 

Źródło: pulsHR.pl