Nowe rozwiązania w Ukrainie na rzecz ochrony migrantów zarobkowych

16 czerwca Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o ochronie praw migrantów zarobkowych. Celem ustawy jest walka z nieuczciwymi praktykami i oszustwem podczas procesu rekrutacji do pracy za granicą.

 

Główną tezą projektu ustawy jest zakaz przyjmowania przez firmy pośredniczące w międzynarodowym zatrudnieniu pieniędzy od osób poszukujących pracy. Pośrednicy będą otrzymywać opłaty tylko od pracodawców, w interesach których rekrutują pracowników. Przewiduje się też wprowadzenie odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia zakazu pobierania od obywateli wszelkich opłat za mediację w zatrudnieniu w Ukrainie lub za granicą. Dodatkowo zmienia się procedura udzielania licencji na działalność firm pośredniczących.

 

Proponowane zmiany odpowiadają nowoczesnym międzynarodowym standardom i najlepszym światowym praktykom.

 

Źródło: edialog.media