Nowe rozwiązania w Ukrainie na rzecz ochrony migrantów zarobkowych

W dniu 23 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Zespółu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP, której członkiem jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

 

Podczas spotkania został omówiony szereg ważnych kwestii, w tym:

1. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy w kontekście pracy cudzoziemców;

2. Ograniczenia w przekraczaniu przez cudzoziemców zewnętrznych granic UE;

3. Praca i pobyt w Polsce cudzoziemców a tarcze antykryzysowe;

4. Działalność powiatowych urzędów pracy i urzędów wojewódzkich w sprawach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w związku z ograniczeniami w obsłudze interesantów;

5. Potrzeba rozwoju systemów teleinformatycznych pozwalających na obsługę pracodawców i cudzoziemców on-line;

6. Praktyki urzędów wojewódzkich w sprawach pobytowych cudzoziemców.