Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji

W piątek 14 czerwca 2019 roku w Centrum Kreatywności Targowa przy ulicy Targowej 56 w Warszawie odbyła się konferencja „Miasto – wielokulturowa przestrzeń integracji”, której organizatorami byli Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Urząd m. st. Warszawy we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy.

Wydarzenie organizowane w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” prowadzonej przez PUIG było podzielone na 4 bloki: Samorządy, Rynek Pracy, Biznes, Społeczeństwo i miało na celu wspólnie z rządem, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz zrzeszeniami pracodawców omówić stan obecny oraz perspektywy rozwoju procesów szeroko rozumianej integracji.

Konferencję zainaugurowali Jacek Piechota, Prezes PUIG i Michał Olszewski, Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawa. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, świata biznesu i mediów.

Paweł Kułaga, Prezes Foreign Personnel Service, Przewodniczący Komitetu PUIG ds. Migracji i Zatrudnienia wystąpił z prezentacją raportu „PROFIL SPOŁECZNY MIGRANTA ZAROBKOWEGO Z UKRAINY” – badania przeprowadzonego na zlecenie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Foreign Personnel Service przez Centrum Badań Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.

W pierwszej części spotkania były zaprezentowane działania miast i samorządów na rzecz integracji cudzoziemców. Udział w panelu wzięli przedstawiciele urzędów miast Warszawy, Łodzi, Lublina, Wrocławia i Gdańska.

W drugim panelu pt. Rynek Pracy zostały omówione przepisy prawne i regulacje. Zwrócono uwagę na problemy i nieprawidłowości występujące w zatrudnianiu, nadużycia w przypadku agencji pracy tymczasowej. Jedną z najważniejszych rzeczy na płaszczyźnie legalności zatrudnienia obcokrajowców pozostaje aspekt współpracy między wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w dostęp cudzoziemców do rynku pracy.

Kolejny panel był poświęconej tematyce biznesowej. Przedstawiono dobre praktyki w zatrudnianiu cudzoziemców, zwrócono szczególną uwagę na rzetelne informowanie na temat warunków pracy, warunków wynagrodzenia, warunków zamieszkania itd. Wspomniano ułatwienia językowe oferowane instytucjami finansowymi. Ponadto wspomniano o niemieckiej reformie w zatrudnianiu cudzoziemców i zagrożeniach dla polskiego rynku pracy.

W ostatnim panelu pod nazwą Społeczeństwo szczególną uwagę poświęcono roli integracji w społeczeństwie wielokulturowym. Przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych mówili m.in. o sposobach włączania migrantów, aby stali się częścią społeczeństwa polskiego.

Podczas przerwy obiadowej uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztacie pt. Kuchnia odeska, organizowanym w ramach projektu „Wspólna kuchnia: międzynarodowe warsztaty Bemowa”.