III Międzysektorowy Okrągły Stołu na rzecz wsparcia integracji

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest partnerem trzeciego Międzysektorowego Okrągłego Stółu na rzecz integracji na rynku pracy uchodźców z Ukrainy, który odbędzie się 27 kwietnia br. Wydarzenie organizuje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM Polska).

Tematem wiodącym trzeciego spotkania będą kwalifikacje, kompetencje i aspiracje uchodźców z Ukrainy. Przewidywane są dwa panele tematyczne. Zakres tematyczny pierwszego panelu dotyczy problematyki uznawania kwalifikacji i kompetencji uchodźców i migrantów z Ukrainy w celu skuteczniejszej integracji na rynku pracy. W ramach tego panelu zaproszono ekspertów z Ośrodka Badań nad Migracjami (prezentacja wyników badań „Kompetencje i aspiracje zawodowe migrantów ukraińskich”), NAWA (prezentacja w zakresie uznawania dyplomów ukraińskich, w tym procedury nostryfikacji dyplomów, Ministerstwa Edukacji i Nauki (uznawanie kwalifikacji obywateli państw trzecich w zawodach regulowanych, w szczególności specjalne rozwiązania dla obywateli Ukrainy).

W drugim panelu tematycznym zaprezentowane zostaną kilka przykładów dobrych praktyk sektora biznesu, organizacji pozarządowych, międzynarodowych w zakresie aktywizacji zawodowej uchodźców oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji uchodźców, programów wsparcia dla osób wysoko wykwalikowanych z Ukrainy.

W ramach tego panelu PUIG zaprezentuje projekt „Rozwiń skrzydła. Pomóż sobie i innym – wsparcie dla Ukrainek z branży medycznej”, który ma na celu włączenie obywatelek Ukrainy, zgodnie z ich kwalifikacjami, do pracy w systemie ochrony zdrowia.

PROGRAM WYDARZENIA

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>