Częściowe wznowienie obsługi klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Od poniedziałku, 11 maja br. częściowo wznawia się obsługę klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Uruchomione zostaną stanowiska do odbioru kart i decyzji oraz stanowiska do uzupełnienia brakujących dokumentów – braków formalnych do wniosków wyłącznie w zakresie legalizacji pobytu (w tym osobistego stawiennictwa i oddania odcisków linii papilarnych).

 

Przyjmowane będą tylko osoby z którymi przedstawiciele Urzędu skontaktują się telefonicznie lub do których wyślą sms. Od 4 maja rozpoczyna się umawianie klientów. Prośba o oczekiwanie na kontakt ze strony urzędu i nieprzychodzenie do urzędu bez wyznaczonej wizyty.

 

W pierwszej kolejności terminy wyznaczone zostaną klientom, do których wezwania zostały wystawione i wysłane przed zawieszeniem obsługi bezpośredniej. Stawiać się należy w wyznaczonym dniu na wskazane stanowisko w maseczce i rękawiczkach jednorazowych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Dodatkowo, po przyjściu do urzędu należy zachować 2-metrowy odstęp od innych osób.

 

Kalendarz internetowy do umówienia się na wizyty w urzędzie nadal będzie zawieszony.

 

Pierwszy tydzień obsługi 11 maja – 15 maja 2020 r. będzie traktowany jako tydzień „pilotażowy”, dla sprawdzenia, jaką liczbę klientów Wydział Spraw Cudzoziemców jest w stanie obsłużyć dziennie, przy równoczesnej weryfikacji zainteresowania ze strony klientów. Obsługa klienta będzie się odbywać z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.

 

Źródło: gov.pl – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej