Coraz więcej Ukraińców pracuje na kierowniczych stanowiskach

Wciąż utrzymuje się wzrostowa tendencja liczby wydawanych zezwoleń na pracę udzielonych Ukraińcom w Polsce, która w pierwszym półroczu 2018 r. wynosi ok. 110 tyś, a w analogicznym okresie 2019 ponad 162 tyś. (dane pozyskane z serwisu Bankier.pl). Wiele sektorów rynku, a zwłaszcza takie neuralgiczne jak budownictwo i usługi, dzięki kadrze pracowników ze Wschodu zapewnia sobie ciągłość pracy oraz realizację podjętych zobowiązań i kontraktów. Obywatele Ukrainy nadal zajmują głównie stanowiska niższego szczebla, niewymagające wysokiego wykwalifikowania, ale warto podkreślić obserwowaną w ostatnim czasie wzrostową tendencję zatrudniania Ukraińców na wyższych stanowiskach (przedstawicieli władz publicznych, kadra zarządzająca – kierownicza i menedżerska oraz sektor IT). Procentowo jest to wzrost o ok. 50% w stosunku do roku poprzedniego. Rośnie również zatrudnienie cudzoziemców w sferze zawodów medycznych, edukacyjnych i artystycznych. Tendencja ta wskazuje na dywersyfikację zawodową, a także na określony awans pracowników z zagranicy w określonych grupach zawodowych.

Wśród osób deklarujących chęć wyjazdu z Polski i podjęcia pracy w innych krajach docelowym kierunkiem pracy są Niemcy, Czechy, Kanada i Norwegia. Według badań przeprowadzonych przez NBP, wyjazd do innego kraju deklarowało 10-12 % przebywający w Polsce migrantów objętych badaniem.