Bieżąca sytuacja dotycząca cudzoziemskich pracowników

Na łamach „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł dotyczący pracowników z Ukrainy w Polsce wraz z komentarzem Jacka Piechoty, Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

 

Jacek Piechota zaznacza, iż to paradoks, że dopiero pandemia sprawiła, że uwzględniono zgłaszane od dawna postulaty większej elastyczności w procedurach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Chodzi o wprowadzonej w ramach tarczy antykryzysowej możliwości automatycznego przedłużenia zezwoleń na legalny pobyt i zatrudnienie, także w razie zmiany pracodawcy.

 

Widać, że polscy decydenci są świadomi tego, że bez pracowników z Ukrainy nie odmrozimy gospodarki – dodaje Jacek Piechota.

 

Więcej: Rzeczpospolita