Apel Zarządu PUIG do ukraińskich centrów wizowych

Kandydaci z Ukrainy do pracy w Polsce mający zamiar złożyć wniosek o wydanie krajowej wizy roboczej typu D lub wizy wojewódzkiej korzystający z usług centrów wizowych dokonują uprzedniej rezerwacji terminu złożenia wniosku do centrum.

 

Niestety w związku z lokalnymi instrukcjami rządowymi dotyczącymi tymczasowego zawieszenia działalności gospodarczej jako środek zapobiegawczy przeciwdziałania SARS-CoV-2 (koronawirusowi), punkty przyjmowania wniosków wizowych do Polski zostały tymczasowo zamknięte do odwołania. Nowe daty składania wniosków wizowych mają zostać wyznaczone, kiedy centra wizowe wznowią swoją działalność.

 

Osoby zamierzające jechać do pracy w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi/zezwolenia na pracę wg wymagań centrów wizowych otrzymały z Polski od przyszłych pracodawców oryginały tych dokumentów jeszcze przed zamknięciem centów wizowych.

 

Każdy z takich dokumentów ma określony termin powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy. Niestety zawieszenie działalności centrów wizowych skraca kandydatowi od jednego do prawie trzech miesięcy tego możliwego okresu, na który wiza będzie wydana. Polski pracodawca może wystawić nowe oświadczenie, ale kandydat będzie pilnie potrzebował nowego oryginału tego dokumentu.

 

Polscy pracodawcy oraz agencje rekrutacyjne obawiają się, iż wystawienie i dostarczenie kandydatowi nowego oryginału z nowym okresem pracy, uwzględniającym wymuszoną przerwę, będzie się wiązało z oczekiwaniem kolejnych 2-3 tygodni. Wysłanie ww. dokumentów drogą elektroniczną pomogłoby zrekompensować opóźnienie w obiegu, które powstało z powodu stanu epidemii.

 

Po otwarciu granic wiele polskich zakładów będzie oczekiwać na pracowników z Ukrainy. Dla przyspieszenia i usprawnienia procedury wydania wiz PUIG apeluje do centrów wizowych o możliwość składania ww. dokumentów w formie elektronicznej – jako skanu z pieczątką oraz podpisem osoby upoważnionej do wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń oraz pieczątką Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Zarząd

Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

 

Paweł Kułaga

Przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia

Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej